Smart Innovatie : Workshops / Experience

Download het overzicht als PDF: Download PDF

Instrumenten Smart Innovatie: Workshops /experience

Welke ondernemersvraag wordt beantwoord

Indicatie  investering (*)  & gegevens aanbieder

Thema gerichte workshops / webinar  bijeenkomsten
     
 • Onderwerpen die betrekking hebben op innovatie en efficiënte productie processen.
Kosten
Gratis
 
Contact
Robot Experience Center ESPS
 • Hier staan meerdere robotmerken. Geeft een praktisch inzicht over de mogelijkheden van automatiseren met Robots en aanverwante technieken, zoals aanvoer-, 2D en 3D camerasystemen.
Kosten
Gratis
De workshops zijn maandelijks. Ook is het mogelijk om (gratis) een specifieke workshop voor 1 bedrijf te organiseren. 
 
Contact
www.esps.nl
Technology Knowledge Transfer
Seminars, Colloquia, Workshops
 • Kennismaking en introductie met relevante technologie in Smart Innovatie. Onder andere:
 • composites
 • photonics
 • precisionassembly
 • Additive Manufacturing
 • Industry 4.0
 • AR-VR

Kosten
Varieert, afhankelijk van de situatie.

Contact
Fraunhofer Project Center
fpc@utwente.nl

Smart workshop: Roadmap to Smart
 • Met behulp van het Smart Industry Canvas model wordt vanuit ideeën een roadmap to Smart ontwikkeld.
 • De workshop verbindt interne disciplines met externe kennis van partners (bijvoorbeeld gebruik van data, robotics, procesverbetering) gericht op directe toepassing.
Kosten
ca. € 5.000
moderator, 1-2 inhoudelijke deskundigen, uitwerken van de ideeën tot een roadmap, presentatie roadmap, 50% subsidie mogelijk. 
 
Bijeenkomsten cybersecurity en sensoring.
 • Wat is wel of niet relevant voor het bedrijf?
Kosten
Varieert

Contact
https://teqnow.nl/
Robots on tour
 • Als ik een robot in huis heb, hoe gebruik ik hem dan?

Kosten
Varieert

Contact
https://teqnow.nl/themas/Industriële-robotisering/Robots-on-tour

Workshop Smart Industry
 • Neem het op tegen de ultieme concurrent in een business game en ervaar zelf de kracht van  nieuwe technologie (o.a. 3D printing, programmeren van een cobot, werken met AR-bril).
 • Wat is Smart Industry?
 • Welke smart technologieën zijn er?
 • Hoe ziet transitie naar een smart fabriek eruit?
Kosten
€ 2.500 
BOOST-prijs, inclusief 50% subsidie, 1 dag, 6 tot 16 deelnemers

Contact
Ijssel
Mark Peters
06-1847645
www.smartindustryworkshop.nl
New Business Development
(1-3 dagdelen)
 • Welke nieuwe business modellen vraagt de markt?
 • Welke zijn kansrijk voor mij?

Kosten
Varieert van  € 1.400 tot  € 3.500

Contact
FME

De juridische aspecten van (technologische)
innovatie (1-2 dagdelen)
 • Welke afspraken maak ik over intellectueel eigendom?
 • Hoe bescherm ik bedrijfsknow-how?
 • Wie is de eigenaar van data?
 • Wat leg ik vast?
Kosten
Varieert van € 1.400 tot  € 3.500

Contact
FME
Innovatieprogramma Vaartmakers (3+ dagdelen)
 • Hoe creëer ik mijn eigen ‘kannibaal’? (een radicale verandering in product/proces/organisatie/keten)
Kosten
Varieert van €7.500 tot  €15.000
 

Contact
www.fme.nl/nl/vaartmakers

Cobotpool
 • Cobots komen snel op de markt, zijn direct in-zetbaar, betaalbaar en eenvoudig in gebruik. Organisaties zullen hierdoor veranderen. Doel is ontdekken/leren wat cobots kunnen, welke types waar ingezet kunnen worden en wat betekent dit voor uw organisatie. 

Kosten
€ 10.000, subsidie: € 5.000  

Contact
johan@civon.nl

Experiment
 • Laagdrempelig experimenteren en innoveren door ondernemers met kennisinstellingen in de Smart Industry.

Kosten
Variabel

Contact
johan@civon.nl

Scholing technisch personeel 
 • Overijssels Vakmanschap stelt scholingsvouchers beschikbaar voor om-, bij- en herscholing, om tekort aan technisch personeel aan te pakken.

Kosten
Overijssels Vakmanschap stelt 490 vouchers beschikbaar voor scholing van technisch personeel in Overijssel.

Contact
OverijsselsVakmanschap

(*) Indicatie investering voor ondernemer: Kosten minus mogelijke subsidie = out of pocket kosten ondernemer. Subsidie is onder voorbehoud, afhankelijk van uw specifieke situatie. Vragen hieromtrent? Neem contact op met betreffende aanbieder. 

De kernpartners van BOOST organiseren regelmatig bijeenkomsten en congressen, bekijk ook ons Agenda-overzicht.