Wat is Boost?

BOOST is de naam van hét Smart Industry-netwerk van Oost-Nederland.

Aanjager
BOOST is de aanjager voor Smart Industry in Oost-Nederland. Snelheid en daadkracht zijn daarbij van belang. Met 6 strategische thema's hebben ondernemers uit de maakindustrie de prioriteiten voor de komende jaren aangegeven. Ondernemers, onderwijsinstellingen, intermediairs en de overheid werken als eenheid in verschillende projecten aan het realiseren van een concurrerende, sterke en duurzame maakindustrie in Oost-Nederland.

Lees meer over BOOST in onze flyer.


Actieagenda
We hebben een Actieagenda gemaakt waarmee we Smart Industry in de Oost-Nederlandse bedrijfscultuur helpen te integreren. Smart Industry maakt productieprocessen efficiënter, flexibeler, duurzamer en meer op maat. Het biedt nieuwe kansen voor ondernemers.
Duitse versie: Aktionsplan-Smart-Industry-Ost-Niederlande


Ondernemers geven sturing 
6 ondernemers uit de Oost-Nederlandse maakindustrie maken deel uit van de Kopgroep. Zij zijn een kennis- en inspiratiebron voor andere ondernemers op het gebied van Smart Industry. De Kopgroep geeft inhoudelijke sturing vanuit de industrie aan de activiteiten die worden georganiseerd vanuit BOOST.

De Kopgroep bestaat uit:

Arjan Ester (voorzitter)
Aebi Schmidt Nederland

Ben Brussen

Piet Mosterd
AWL

Marjolein Boezel
Van Raam

Lars de Groot
Demcon

 


Projectleider BOOST is Robin Burghard (06-51 61 93 12)
robin@smartindustryoost.nl


De resultaten van 2018

Een belangrijke doelstelling voor 2018 was het realiseren van impact door het activeren en aan de slag krijgen van trendvolgende mkb-productiebedrijven. En dat is gelukt!

Actierapport BOOST Blik op 2018

Overzicht van de resultaten 2018 in een infographic:


De resultaten van 2017

2017 was het jaar van Smart Industry verdieping en toepassing. BOOST kijkt terug op een vruchtbaar jaar. Door de inzet van alle BOOST-partners bereikte BOOST in 2017 met veel verschillende activiteiten ruim 6.500 Smart Industry stakeholders, waarvan 3.000 ondernemers. Deze feiten en nog veel meer inspirerende Smart Industry ontwikkelingen staan opgenomen in het Actierapport BOOST 2017

Overzicht van de resultaten 2017 in een infographic:


De resultaten van 2016 

In 2016 is er veel werk verzet door alle partijen die bij BOOST betrokken zijn. Het BOOST Actierapport 2016 geeft een overzicht van deze activiteiten en laat met inspirerende voorbeelden zien wat Smart Industry betekent in de praktijk van de mkb-ondernemer.


 
 


Programmabureau Smart Industry en andere regio’s
Ook op nationale schaal en in andere regio’s wordt werk gemaakt van de transitie naar een Smart Industry. BOOST werkt nauw samen met het landelijke programmabureau Smart Industry als ook met de betrokken actoren in de regio’s Noord, Noord-West, Zuid en West. Kennisdeling en samen optrekken staan daarbij centraal, opdat ondernemers uiteindelijk zo effectief en efficiënt mogelijk ondersteund kunnen worden.


Onze focus ligt bij 6 thema’s:

Bewustwording bij bedrijven
BOOST zet in op begeleiding op maat bij de 1e stap op weg naar digitalisering. Door de inzet van laagdrempelige instrumenten als digitaliseringsvouchers en Smart Cafés.

Sociale innovatie
BOOST wil ondernemers helpen om digitalisering in hun organisatie gelijk in te voeren met nieuwe manieren van werken, organiseren en samenwerken. De mensen in organisaties zijn het succes.

Regionale faciliteiten
BOOST wil zorgen dat er in Oost-Nederland voldoende faciliteiten zijn om te leren en te experimenten met innovatieve productietechnologieën. Naast begeleiding van nieuwe fieldlabs wordt gedacht aan het verbinden van de fieldlabs, proeftuinen en facilitysharingsinitiatieven in een netwerk.

Internationalisering
BOOST wil bedrijven stimuleren om slimmer te gaan innoveren, produceren en exporteren. Door meer kennis en kunde uit het buitenland te halen, door bijvoorbeeld aan te sluiten bij Europese innovatiekoplopers (Vanguard Initiative) en meer aan handelsbevordering te doen.

Inspiratie & communicatie
BOOST gaat best practises van aansprekende top 100-ondernemers uit Oost-Nederland actief inzetten om als inspirerende boegbeelden het mkb te prikkelen om in beweging te komen. Hierbij zal geprobeerd worden om ook “verborgen kampioenen” bij BOOST te betrekken.

Slim organiseren
BOOST wil zich doorontwikkelen tot het open, lerend netwerk voor Oost-Nederland op het gebied van de schone, slimme maakindustrie.


Werkgroepen

Vanuit onze thema’s zijn werkgroepen ontstaan, met ondernemers aan het roer.