Fieldlabs

Space53 | Drones

Expertise •Unmanned systems​ •Space53 faciliteert en jaagt aan​ •Bundelen en clusteren van samenwerkingsverbanden​ •Initiëren en ondersteuning van ontwikkelprojecten​ •Ontwikkelen en exploiteren van testlocaties​ •Ontwikkelen en aanbieden van opleidings- en trainingsprogramma’s ​ •Lobbyen voor regelgeving​ •Creëren van bewustwording en maatschappelijke acceptatie​ Projecten in:​ •Public Safety & Security​ •Precision Agriculture​ •Unmanned Cargo Logistics​ •Inspection & Maintenance​ Doelgroep ​•Startups robotica, onbemande voertuigen en drones​ •Bestaande bedrijven in robotica, onbemande voertuigen en drones​ •Services​ Faciliteiten •Meerdere test en experimenteer locaties in Oost-Nederland​ •Huisvesting met flexplekken en vergaderfaciliteiten voor ontwikkelaars en startups ​•Opleidings-​programma’s​ •Drone verhuur​ Aanbod aan ondernemers •Ontwikkelprojecten in samenwerking met publieke en private organisaties​ •Gebruik van infrastructuur en  faciliteiten voor testen, experimenteren en demonstreren​ •Advies en ondersteuning bij regelgeving​ Locatie Technology Base Vliegveldstraat 100 - B519 7524 PK Enschede Contact Marc Sandelowsky info@space53.eu  

Chips Integration Technology Centre (CITC)

Het Chip Integration Technology Centre (CITC), is een open innovatiecentrum dat zich richt op de ontwikkeling en toepassing van de nieuwe generatie chips. Waar de huidige generatie chips uitsluitend kan rekenen óf meten óf communiceren, hebben geïntegreerde chips deze functies allemaal. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën zoals fotonica worden de microchips sneller, slimmer en goedkoper. Dit is nodig om doorbraken te realiseren in de uitdagingen van deze tijd op het gebied van energie, voeding en gezondheid. "Enzyre verpakt meerdere mini-stoltesten in één biochip ter grootte van een creditcard. Met deze chip kunnen patiënten thuis, in plaats van onderzoekers op een laboratorium, hun bloedstollingswaarden meten en besparen zij een hoop tijd en ongemak. Het CITC kan de gespecialiseerde kennis leveren die helpt bij de verdere ontwikkeling van de package van deze biochips.”  Waander van Heerde, CSO - Enzyre

Cybersecurity Centrum Maakindustrie (CCM)

Het Cybersecurity Centrum Maakindustrie focust zich op het digitaal weerbaar maken van de maakindustrie. Het centrum biedt ondernemers kennis en ondersteuning om hun eigen cybersecurity goed te organiseren.    Om de digitale weerbaarheid te vergroten voorziet het CCM in:  Handelingsperspectief (praktische handvatten voor Cybersecurity)  Weerbaarheidsmeting (waar sta je als bedrijf en welke stappen moet je ondernemen voor digitale weerbaarheid)  Dreigingsinformatie (vroegtijdig geïnformeerd  worden van nieuwe digitale dreigingen)  Trust Communities (kennisdeling met gelijkgestemden)  "Digitalisering is een belangrijke drijver van economische groei en biedt kansen voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Randvoorwaarde is dan wel dat je digitale veiligheid op orde is. We sluiten ons pand fysiek af, maar digitaal staan nog teveel deuren open. Door samen te werken in het Cybersecurity Centrum Maakindustrie kunnen we onze ondernemers helpen om samen te werken aan een digitaal veilig Overijssel.”     Gedeputeerde Eddy van Hijum Provincie Overijssel Weerbaarheidsanalyse Maakbedrijven in Oost-Nederland kunnen een weerbaarheidsanalyse laten uitvoeren bij het Cybersecurity Centrum Maakindustrie. Samen met cybersecurity professionals hebben we een scan ontwikkeld waarin je bedrijf wordt geanalyseerd op techniek, mens en organisatie. De scan biedt inzicht in de digitale weerbaarheid van je bedrijf en concrete adviezen om je weerbaarheid te vergroten.] Hoe veilig is uw organisatie?  

CAPELLA | Smart Maintenance

Expertise De performance van machines in de maakindustrie 100% voorspelbaar maken.​ Doel daarvan is het mogelijk maken van nieuwe business modellen (Pay-per-use, power by the hour, etc) en Servitization. 100% voorspelbaar onderhoud als randvoorwaarde voor betrouwbaar productie proces.​ Meten van voorspelbaarheid met data, sensoring, IoT, veelal  gekoppeld aan Robotics.​ Experimenten met nieuwe business modellen en bijv. performance based contracting​ Voorbeeldprojecten:​ •In samenwerking met de HAN en een aantal MKB-bedrijven ontwikkelt men een onderzoeksprogramma voor nieuwe business modellen en een bijbehorende toolkit op gebied Servitization. ​ •In samenwerking met JADS en een aantal machinebouwers ontwikkelt men een Smart Manufacturing opleidingstrack voor datascientists.​ "Met Cappella ontwikkelen we een gespecialiseerde track voor Smart Manufacturing onze Data Science opleiding. Dit levert nieuwe inzichten op de industrie en zorgt er daarnaast voor dat studenten interesse ontwikkelen richting de maakindustrie." - Willem Jan van de Heuvel van JADS -   ​Doelgroep: Machinebouwers en de keten van toeleveranciers en klanten​ Faciliteiten In oprichting. Zwaartepunt Universiteit Twente en TU Eindhoven. Aanbod aan ondernemers Diverse projecten in oprichting. Locatie Landelijk. Contact Johan Treur 06 55 75 89 73

Fieldlab TValley | Smart Production

Expertise In het Fieldlab TValley (high tech) werken machinebouwers, maakbedrijven, systeem integratoren, toeleveranciers, engineers en kennisinstellingen samen aan een radicaal doel: first time right development and deployment of high tech systems.​ Het streven is de ontwikkelkosten met minimaal 15% te verlagen en de doorlooptijd met 30% te verminderen. Dit wil het fieldlab bereiken door een duidelijke focus op de ontwerpmethode (systems engineering) en de ontwikkeling van modulaire mechatronische bouwblokken (modular robotics). Via deze plug-en-play modules kan vervolgens snel en effectief nieuwe innovatieve reconfigureerbare high tech productie en robotica systemen worden ontwikkeld op basis van slechts idee vorming.​ Toepassingen van deze modular robotica filosofie zijn high tech systemen van grond- en luchtrobots tot cobots en productiesystemen.​ Doelgroep: maakindustrie bedrijven.​ Faciliteiten •Onderzoeks labs​ •Studentenlabs​ •R&D experience centres van de TValley partners​ •Testlocaties oa Saxion Drone Dome​ •Robotica bibliotheek Aanbod aan ondernemers •Innovatieprojecten i.s.m. bedrijven •Modular Robotics kennisdatabase​ •Quick Scans van innovatieve ideeën mbv studenten inzet Locatie Saxion M.H. Tromplaan 28 7513 AB  Enschede

The Garden | Ketensamenwerking & Cybercompetenties

Expertise The Garden geeft ondersteuning aan bedrijven in Oost-Nederland die investeren in Smart Industry innovaties. Bijzondere aandacht gaat uit naar nieuwe manieren van samenwerking in de waardeketen waar intensief gebruik gemaakt wordt van data voor de monitoring en besturing van productiesystemen en processen. De toepassingen en business cases van het bedrijfsleven vormen daarbij steeds het uitgangspunt.​ In samenwerking met MKB bedrijven, opleidingen en kennisinstellingen worden evenementen, werkplaatsen en projecten ontwikkeld waarmee de kennis en vaardigheden van betrokkenen wordt verruimd met betrekking tot ketensamenwerking en cybercompetenties. Veelal raakt dit aan dit laatste aan onderwerpen zoals het Internet of Things (IOT), voorspelbaar onderhoud, foutloos produceren, Big Data en Artificial Intelligence. Bij dit alles wordt steeds aandacht aan cybersecurity aspecten besteed zodat data veilig gedeeld kan worden en de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt. Bijzondere aandacht gaat uit naar de koppeling en veiligheid van Informatie Technologie voor office toepassing (IT) en operationele technologie (OT) voor mechatronische toepassingen in productieprocessen.  ​ Projecten: •Extended – Product Lifecycle Management 2.0 (E-PLM 2.0) gaat over het digitaal samenwerken in de waardeketen om het ontwikkelen, produceren, onderhouden en beheren van producten en diensten van idee tot uiteindelijke recycling te managen en te verbeteren. ​ •Secure Data Sharing Innovation (SDSI) ontwikkelt oplossingen om veilig data te delen, waarbij de eigenaar van de data de volledige controle heeft en ervoor kan zorgen dat data niet ongeautoriseerd gebruikt kan worden. Hier is het motto: ‘eigenaar van data heeft de controle’. ​ •MORe werkt aan de het uitdragen van de resultaten via diverse activiteiten en het ontwikkelen van vervolg projecten met het MKB van Oost-Nederland. Daarbij wordt samengewerkt met branche organisaties in de maakindustrie en de bouw- en installatiebranche.​ Faciliteiten •Projecten worden veelal als ‘living lab’ op locatie ontwikkeld.​ •The Garden maakt intensief gebruik van het nieuwe N-Gebouw op het High Tech Systems Park te Hengelo dat ook de naam ‘The Garden’ draagt. Dit wordt met name gebruikt voor de ontwikkeling van een community en ecosysteem, waarin MKB bedrijven en partners samen kunnen optrekken. Aanbod aan ondernemers •Innovatie projecten met (MKB) bedrijven​ •MKB ondernemers die binnen de komende jaren betere ketensamenwerking tot stand willen brengen en de kennis en vaardigheden van de werkvloer met betrekking tot cybercompetenties willen ontwikkelen worden gesteund met de activiteiten en projecten. •Heeft u een idee voor een project? Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen. Graag bespreken we de mogelijkheden.​ Locatie HighTech Systems Campus Haaksbergerstraat 65 7554 PA  Hengelo

Smart Welding Factory | Robotica

Expertise Doelstelling is om kostenefficiënt enkelstuks productie in Nederland mogelijk te maken.​ Enkelstuks productie zonder afkeur met robots - First Time Right, One Piece Flow. Met de focus op: lassen en 3d printen van metalen.  Het Fieldlab ontwikkelt hiervoor aan: •Model Based Production: produceren op basis van 3D modellen voorzien van lasdata, het automatiseren van werkvoorbereiding en robotprogrammering waardoor een hogere efficiëntie behaald wordt. •Gebruik van cyber-fysieke systemen op het internet om een industrieel samenwerkend netwerk van lasrobots en processen mogelijk te maken.​ •Het IoT gebruiken voor het delen van Welding Procedure Systems (procesparameters), normen, certificering en robotprogramma’s. ​ Voor:​ •Robots, cobots, scan/camerasystemen en software ​•3d metaal printen: WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing)​ •MIG/MAG,- TIG-,  en Laserlasprocessen​ Deze ontwikkelingen hebben invloed op nieuw te ontwikkelen businessmodellen, de wijze van produceren, de ontwikkeling van software, lasrobots, lasprocessen en lasapparatuur. Doelgroep: maakindustrie bedrijven.​ Faciliteiten •Testfaciliteiten van het LAC en het Fieldlab Smart Welding Factory ​ •Lasrobots en Cobots •Materiaalkundig laboratorium •(Simulatie) software​ •Software ontwikkeling​ Aanbod aan ondernemers •Vanaf voorjaar 2019 kan de opleiding tot lasrobotprogrammeur gevolgd worden bij AT opleidingen (Terborg) en SMEOT (Hengelo)​ •Initiëren van nieuwe projecten rond het thema 3d printen, ICT/software en verbindings-technologie •Ondersteuning in product en procesoptimalisatie voor (maak)bedrijven​ •Ondersteuning in ICT/Connected systems vraagstukken​ •Ondersteuning in logistieke vraagstukken gerelateerd aan robotica​ •Quickscans en technische/economische haalbaarheidsstudies​ Locatie Fieldlab Smart Welding Gieterij 200 (ROC van Twente) 7553 VZ  Hengelo LAC Drienerlolaan 5 ( Universiteit Twente) 7522 NB Enschede Contact Ard Hofmeijer 053 489 2072

Fieldlab Industrial Robotics (FIR) | Robotica

Expertise Het Fieldlab Industrial Robotics (FIR) ontwikkelt samen met opleidingspartners opleidingen in robotica.​ FIR  is opgericht om het gebrek aan 'robot' kennis in de arbeidsmarkt te verkleinen. Op dit moment zijn er bijna geen opleidingen die inspelen op de toenemende vraag naar robot operators en programmeurs. Daarom ontwikkelt het FIR merk-onafhankelijke opleidingen om vakmensen klaar te stomen voor deze werkzaamheden. Ook wordt de kwaliteit van de kennis over robotica meetbaar gemaakt door het ontwikkelen van een certificering. ​ Het fieldlab houdt zich bezig met:​ •applicatie onderzoek​ •ontwikkelen toegepaste kennis​ •ontwikkeling van opleidingen​ •certificering​ •borgen kwaliteit kennisoverdracht​ Doelgroep: studenten (mbo en hbo) en medewerkers uit het bedrijfsleven.  ​ Faciliteiten •Test faciliteiten (AWL Harderwijk)​ •Diverse industriële robots en cobots (merk onafhankelijk) •Faciliteiten om regionaal, provinciaal en zelfs nationaal opleidingen in robotica te kunnen bieden​. Aanbod aan ondernemers •Innovatie projecten i.s.m. onderwijs / studenten​ •Zowel studenten (mbo en hbo) als medewerkers uit het bedrijfsleven kunnen worden opgeleid om op verschillende niveaus te werken met robots.​ Locatie AWL-Techniek Nobelstraat 37 3846 CE Harderwijk    

ThermoPlastic Composites NL (TPC NL) | TPAC | TPRC

Expertise TPRC en TPAC vormen samen Fieldlab TPC NL: Uniek in de wereld wereld op het gebied van thermoplastisch materiaal. Centrum voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek naar productie met thermoplastische composieten. Speerpunten zijn tape laying, compression moulding, insert moulding, recycling en automation (robotica).​ TPAC - Toegepast onderzoek (kort 1 jaar) naar productie en toepassing van thermoplastische composieten op bestaande machines en processen voor het MKB​ TPAC is in het bijzonder interessant voor niet-composietbedrijven. Bijvoorbeeld voor spuitgietbedrijven die met inzet van thermoplastisch composiet (bijvoorbeeld TPC inserts) een hoogwaardiger product (met betere mechanische eigenschappen / lager gewicht) kunnen produceren tegen een interessante kostprijs.  Deze composiet toepassing wordt daarmee interessant voor het MKB.​ TPRC -  fundamenteel onderzoek (langere termijn), i.s.m. Universiteit Twente voor zowel MKB als grote ondernemingen​ Focusgebieden​ Automatisering, voornamelijk robots (minder op data)​ Productietechnologie​ Reclycling​ Doelgroep  Zowel kunststof toepassende en kunststof verwerkende bedrijven (prijs niveau 2 a 3 euro per kg), als high-end composiet bedrijven.​ Faciliteiten Proefopstellingen, pilot productielijnen (persen, spuitgieten, tape placement), testapparatuur​ Saxion, Universiteit Twente Aanbod aan ondernemers Projecten gericht op: ​ samengestelde producten uit een deel te maken​ metaal vervangen door composiet​ composiet producten maken met recyclaten​ Recycling van composieten​ bestaande producten verbeteren​ kosten reductie​ gewichtsbesparing​ toepassing van thermoplastisch composiet  voor high-volume toepassingen in het MKB toepassing van composiet voor high-tech toepassingen​ Locatie Ariensplein 1 7511 JL Enschede Contact Ferrie van Hattum 088-019 15 01

Fieldlab CAMINO | Smart Maintenance

Expertise CAMINO: 100% voorspelbaar onderhoud in de civiele infrastructuur.​  In Fieldlab CAMINO staat het meten van de status conditie van infrastructuur met behulp van sensoriek en gegevensanalyse centraal. Voornamelijk gericht op het gebruik van data.  Vraagstukken gericht op: Big Data/Predictive analytics, Connectivity/IoT, Sensoring, Dashboarding, New Materials, Robotics.​ Onderwijsinstellingen van de Utwente en Saxion zijn betrokken. Daarnaast is in het fieldlab specifieke aandacht voor sociale innovatie (wat is het effect van de nieuwe technologieën op de mensen in de organisaties). Vanuit dit initiatief zullen o.a. een ‘serious game’ + meerdere online courses worden gecreëerd.​ Doelgroep •Voor ‘asset owners’ (zoals rail, weg, water, riolering, gasnet, eletriciteitsnetwerk) die d.m.v. sensoriek en gegevensanalyse het onderhoud van infrastructurele werken 100% voorspelbaar willen maken.​ •Voor leveranciers die asset owners hiermee kunnen ondersteunen en  d.m.v.  samenwerking met asset owners innovaties verder kunnen ontwikkelen/testen.​ Faciliteiten •Op locatie bij deelnemende ‘asset owners’.​ •Voorbeelden: ​  Proeftuin Stuw de Haandrik ​ (Waterschap Vechtstromen)  Proeftuin Sluis Eefde (RWS) 2 ‘moving lab’​ passagierstreinen (NS) 42 beweegbare​ bruggen (provincie Overijssel)​ Aanbod aan ondernemers •Leren van elkaar.​ •In contact komen met andere (onverwachte) partijen.​ •Het fieldlab biedt een platform waar infrabeheerders, asset owners en, technologie providers en integrators (experts) met elkaar projecten ontwikkelen gericht op de inzet van bestaande technologieën in een proefomgeving. ​ Locatie Landelijk/verschillende projecten in Oost-Nederland (Universiteit Twente) Contact Ruben Ogink 06 41 49 04 56