Nieuws

IR Hub ontvangt officiële erkenning als fieldlab status op jaarevent in maart

Op donderdag 14 maart vindt de eerste editie van ’Industrial Reality’ in The Gallery in Enschede plaats. Tijdens dit event lanceren we de Industrial Reality Hub, waarbij het landelijke Smart Industry programma de Fieldlab status uitreikt. Nieuwste ontwikkelingen AR/VR Het event richt zich op bedrijven en organisaties die interesse hebben in innovatieve oplossingen op het gebied van AR/VR. Microsoft zal, als één van de sprekers, presenteren hoe zij de toekomst van Mixed Reality zien en toelichten welke potentie dit biedt aan bedrijven op het gebied van productiviteit en klanttevredenheid. Daarnaast zijn er interactieve sessies, waarin we de stand van de techniek, praktijkcases en een vooruitblik in de toekomst laten zien. Thema’s zijn new business models, virtual factory en future skills. Er worden diverse demonstraties van industriële toepassingen van AR/VR verzorgd. Officiële erkenning als Fieldlab status Aan het begin van het event zal de Industrial Reality Hub de officiële erkenning als Fieldlab in ontvangst nemen. De Fieldlab status is een nationale erkenning voor samenwerking op het gebied van innovatie en biedt organisaties praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren alsmede een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. De Industrial Reality Hub versterkt deze verbindingen met onderzoek en ontwikkeling op het thema: Virtual en Augmented Reality. Doelgroep Dit event is speciaal voor managers en senior specialisten die op zoek zijn naar kennis, meerwaarde of partners om AR/VR en gerelateerde technologieën binnen hun bedrijf de komende jaren op de kaart te zetten. Meer informatie en het programma zijn te vinden op www.industrialrealityhub.com/events.  Over Industrial Reality Hub Wij zijn de Europese digitale innovatie hub voor industrieel toegepaste Augmented en Virtual Reality die samenwerking en innovatie tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen stimuleert. Dit resulteert in business, kennis en faciliteiten van wereldklasse. De Industrial Reality Hub is een samenwerkingsverband tussen de bedrijven Controllab, OVsoftware, SeriousVR, Recreate, Twinsense360, The Virtual Dutch Men, Benchmark Electronics, Demcon-Nymus3D en het VR Lab van de Universiteit Twente, onder aanvoering van Oost NL. Samen bieden deze partners alle technologische competenties die nodig zijn voor de volgende fase van AR/VR. Meer informatie: Christian Kleijn 085 773 18 72 www.industrialrealityhub.nl        

VLOG- Bijeenkomst Servitization: 'gewoon beginnen!'

29 januari vond bij Oost NL in Apeldoorn de workshop plaats: ‘Servitization, van kostenpost tot moneymaker’. Drie sprekers uit het bedrijfsleven vertelden aan een groep van 50 ondernemers hoe servitization nieuwe kansen en businessmodellen oplevert.  Servitization is het denken in serviceconcepten; hoe kun je als ondernemer waarde creëren voorbij het product, voor jezelf en voor je klant. Belangrijkste tips: leer je klant écht kennen, en begin gewoon! Bekijk hier de vlog van Mieke van Pelt waarin Arjan Ester (Aebi Schmidt), Franks Marks (Praetimus) en Martijn Veerman (Alkonder) uitleggen wat servitization precies is.      

Servitization: Service van kostenpost naar moneymaker

De reis naar ontzorging als nieuwe standaard in businessmodellen van bedrijven. Op dinsdag 29 januari 2019 vond bij Oost NL de workshop ‘Servitization: service van kostenpost naar moneymaker’ plaats. In een interactief middagprogramma zijn de kansen en uitdagingen besproken die Servitization biedt voor mkb-ondernemers binnen de Maakindustrie. Servitization is het proces waarbij dienstverlening een steeds grotere rol krijgt in de businessmodellen van bedrijven. Ontzorging wordt daarmee de nieuwe standaard. Voorspelbare reis Tijdens de bijeenkomst gaven drie experts hun visie op de implementatie van Servitization als businessmodel. Zo sprak Frank Marks van Praetimus over zijn model-fases service, waarbij hij liet zien hoe je de transformatie van producent naar dienstverlener het beste vorm kunt geven. “Servitization is een hele attractieve strategie, zo stelt Marks, omdat het erom gaat meer waarde rondom de producten te creëren.” Deze strategie is volgens Marks het beste te omschrijven als een voorspelbare reis, waarin de synergie tussen degene die het product gebruikt en het bedrijf dat het product maakt heruitgevonden wordt.” Op deze manier leren klant en producent elkaar beter kennen, wat leidt tot een hogere klantenloyaliteit en meer omzet.” Marks laat in zijn presentatie zien dat als gevolg van Servitization een verschuiving optreedt van het bezit van een product naar het gebruik van de dienstverlening. Een klassiek voorbeeld is de streamingsdienst Spotify, waarbij consumenten door middel van een abonnement muziek kunnen streamen. Hierdoor hoeven zij geen platenspeler meer aan te schaffen.     Verkoop van resultaat Arjan Ester vertelde over de manier waarop Aebi Schmidt van het verkopen van sneeuwmaterieel naar een succesvolle dienstverlener van ijsvrije wegen is getransformeerd. Volgens Ester draait het bij Servitization vooral om het helpen van de klant door inzicht in zijn eigen data te geven om prestaties te verbeteren en frustraties weg te nemen. Servitization leidt bovendien tot een omvorming en herwaardering van het pallet aan services. “Zo verkopen we bij Aebi Schmidt geen sneeuwmachines meer, maar juist het resultaat van de machine. Door deze perspectiefwissel kunnen we onze klanten volledig geïntegreerde oplossingen aanbieden”, aldus Ester.    Circulaire gevels Martijn Veerman van Alkondor ging ten slotte in op de weg die het Hengelose bedrijf heeft afgelegd naar de ontwikkeling van slimme en dynamische gevels. Gevels, die hun eigen onderhoud voorspellen en waarbij gebruik wordt gemaakt van sensoriek, kunstmatige intelligentie en drones. “Door sensoren te implementeren in de gevels van gebouwen en daarbij een afgestemde programmering aan te bieden zijn we in staat om een optimale service en volledige ontzorging te leveren aan de eindgebruiker.” Veerman verwacht dat de vraag naar ontzorging in de markt zal blijven groeien. Op de vraag wat dan precies een circulaire gevel is, antwoordde Veerman als volgt: “Een circulaire gevel is een service die wordt aangeboden, waarbij het gaat om de functie en prestatie in plaats van het product. De circulaire gevel als een service is ontworpen op de levenscyclus van het gebouw en zal altijd weer terug in de keten terecht komen zonder verspilling van grondstoffen. Op deze manier dragen we bij aan meer circulariteit.” Erfpachtrecht Alkondor levert een prestatie aan zijn klanten, waarbij het product ondergeschikt is aan de service. “We willen ernaar toe werken dat de erfpachter het recht krijgt om onze gevels te gebruiken, maar geen eigenaar wordt. De geleverde intelligente gevels blijven dus in het bezit van Alkondor. De gebruiker neemt enkel en alleen de functionaliteit van de gevel af”, zo zet Veerman overtuigend uiteen.   Actie Tijdens de bijeenkomst was er volop ruimte voor interactie met de sprekers. Ook werden verschillende subsidiemogelijkheden, zoals Digipro en De Groeiversneller, toegelicht. De workshop heeft de deelnemers tot gerichte actie aangezet op het gebied van Servitization. Wieteke Meijer, projectleider van het INTERREG VA-project Digipro sloot de bijeenkomst dan ook met treffende woorden af: “Het is nu tijd voor actie op het gebied van Servitization. Als ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland is het onze taak om ondernemers op deze reis te faciliteren en te ontzorgen.”  Deze bijeenkomst is mede gefinancierd vanuit Digipro / INTERREG. ​ Bekijk ook de VIDEO met reacties van sprekers en bezoekers  Vragen of meer weten? Robin Burghard, BOOST projectleider 06 51 61 93 12  

Apeldoorn wil als eerste gemeente een werkend 5G-netwerk in 2021

Bron: Omroep Gelderland De gemeente Apeldoorn wil een werkend 5G-netwerk hebben in 2021, dat is ruim voordat telecomproviders frequenties kunnen kopen en dus hun eigen netwerk kunnen aanleggen.  Met het 5G-netwerk kunnen veel hogere internetsnelheden gehaald worden op het mobiele netwerk dan met het huidige 4G-netwerk. Volgens sommige onderzoeken is 5G honderden keren sneller dan de huidige 4G-netwerken. Door die hogere snelheden kunnen bijvoorbeeld zelfrijdende auto's beter werken. Ook is het netwerk geschikter om sensoren zoals regenmeters aan te sluiten. Voor de muziek uit De gemeente Apeldoorn heeft de Oostenrijkse onderneming RadioLEDInternational GmbH gevraagd te onderzoeken wat er nodig is om in 2021 een werkend 5G-netwerk in de stad te hebben. Met het netwerk zou Apeldoorn voor de muziek uitlopen, want de frequenties die nodig zijn om de internetsnelheden te halen worden pas eind 2021 of in 2022 geveild.  Om de benodigde snelheden toch te kunnen halen, kan volgens wethouder Wim Willems gebruik worden gemaakt van andere frequenties. Daarna wordt overgeschakeld op de 3,5Ghz-frequentie, die nu nog gereserveerd is voor onder andere het satellietstation van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD in het Friese Burum. 'Apeldoorn kan proeftuin worden voor techbedrijven' Volgens wethouder Willems zou Apeldoorn zich met het netwerk in de markt kunnen zetten als Smart City en een proeftuin kunnen worden voor allerlei nieuwe technische ontwikkelingen. Willems: 'Wij hebben besloten niet te wachten tot marktpartijen de investering doen, maar dat om te keren. Wij zorgen dat het netwerk er in 2021 ligt, waarna de telecomproviders het kunnen gebruiken.' Het onderzoek en de aanleg van het netwerk kost de gemeente Apeldoorn 'nul euro', aldus wethouder Willems. RadioLED betaalt de onderzoekskosten, doet de investering voor de hardware van het 5G-netwerk en zal fungeren als netbeheerder. Een marktpartij als KPN of T-Mobile kan het netwerk daarna gebruiken in ruil voor een vergoeding aan netbeheerder RadioLED. Eind dit jaar beginnen met aanleggen netwerk De komende maanden onderzoekt RadioLED welke juridische, financiële en technische maatregelen nodig zijn. Het bedrijf wil komend najaar beginnen met de aanleg. Het samenwerkingsverband Apeldoorn IT heeft positief gereageerd en slaat de handen ineen om slimme toepassingen te ontwikkelen op dit nieuwe netwerk. Vooral voor bedrijven De proeftuin zal vooral voor bedrijven interessant zijn. Consumenten kunnen voorlopig geen gebruik maken van het netwerk omdat de meeste telefoons nog niet geschikt zijn voor het 5G-netwerk.

Lancering circulairaandeslag.nl voor ondernemers in Oost-Nederland

Op 16 januari lanceerde Eddy van Hijum, gedeputeerde provincie Overijssel de website www.circulairaandeslag.nl. Dit gebeurde tijdens de presentatie van de zes Overijsselse transitieagenda's voor de circulaire economie. De website 'circulair aan de slag' ondersteunt ondernemers die willen werken aan hun circulariteit maar niet goed weten hoe of waar ze moeten beginnen, zeker in de veelheid aan instrumenten die er beschikbaar zijn. ​Aan de hand van maximaal vier eenvoudige vragen over wat de ondernemer op dit moment bezig houdt, wordt een selectie gemaakt van de instrumenten die de ondernemer verder kan helpen en tegelijkertijd verder kan brengen in de circulaire transitie. Onderdeel van de site is een verbinding met de community op het futureproof platform.    In deze community krijgen circulaire oplossingen van Overijsselse bedrijven een (inter)nationaal podium en kunnen ze gekoppeld worden aan uitdagingen. www.circulairaandeslag.nl is ontwikkeld door Oost NL in opdracht van de Provincie Overijssel. De website kan door iedereen gebruikt worden en biedt ook de mogelijkheid om nieuwe instrumenten aan te bieden.

AR/VR serieuze tool voor de maakindustrie

Bron: Link Magazine VR (virtual reality) en AR (augmented reality) ontwikkelen zich tot belangrijke gereedschappen voor de maakindustrie, volgens het Fraunhofer Project Center for Advanced Manufacturing Technologies and Solutions (FPC). Bij VR gaat het om een computersimulatie van de werkelijkheid die de gebruiker via meerdere zintuigen een indringende ervaring kan geven. Bij AR wordt informatie aan een beeld van de werkelijkheid toegevoegd. Een monteur die met een AR-bril op naar een machine kijkt, krijgt bijvoorbeeld aangewezen welk onderdeel hij moet vervangen.  VR en AR, ooit ontwikkeld voor militaire en wetenschappelijke toepassingen, zijn bekend van de entertainmentwereld en Google Glass. Die werd na de introductie vijf jaar geleden geen succes, omdat er niet meteen serieuze toepassingen voor waren. Zinvolle toepassingen liggen er in de maakindustrie echter volop, over de volledige lifecycle van producten en systemen, van ontwerp tot productie en gebruik tot onderhoud. Dat is de boodschap van het FPC op de UT-campus in Enschede. In het FPC werken de UT (Universiteit Twente), hogeschool Saxion en het Fraunhofer Institute for Production Technology IPT samen aan thema’s zoals digitalisering (Industrie 4.0). Daar past AR/VR perfect in.  Lees verder op de website van Link Magazine    

Imagine Chemistry daagt startups en onderzoekers uit

Imagine Chemistry geeft startups en onderzoekers de kans om samen met een multinational hun ideeën wereldwijd op te schalen. Eind mei 2019 organiseert Nouryon, het voormalige AkzoNobel Specialty Chemicals, in samenwerking met S/park de 3e editie van Imagine Chemistry in Deventer. Hierbij daagt Nouryon wereldwijd startups en onderzoekers uit met innovatieve ideeën te komen voor urgente uitdagingen waar zij voor staat. Uit alle ideeën wordt een selectie gemaakt en deze geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd voor de finale, die van 21 tot en 24 mei op S/park in Deventer wordt gehouden. Tijdens deze finale zullen de ideeën met diverse experts van Nouryon gezamenlijk verder worden ontwikkeld. De winnaars maken kans op een nauwe samenwerking met Nouryon en/of haar partners om hun ideeën (verder) te realiseren en wereldwijd op te schalen.  Meer informatie over Imagine Chemistry    

VMO start themagroep: "Sociale Innovatie in het MKB"

Onze wereld verandert in een heel hoog tempo. De markt verandert en de gestelde eisen worden als maar hoger. Agile, snelheid, kwaliteit, wendbaarheid, flexibiliteit, samenwerkingsverbanden, technologische ontwikkelingen etc.     Wat betekent dit nu voor ons als MKB bedrijf en voor onze medewerkers?    Daarom start de VMO in 2019 met de themagroep "Smart Working in het MKB" oftewel "Sociale Innovatie in het MKB"   'Sociale innovatie is belangrijker dan technische innovatie' Sociale innovatie is wellicht belangrijker. De arbeidsmarkt raakt uitgeput, medewerkers gaan met pensioen en automatisering of misschien wel robotisering staan voor onze deur.   Verleiding en uitdaging Hoe kun je werk op een moderne manier organiseren zodat het bedrijf succesvoller wordt? De laatste decennia is er veel veranderd tussen werkgevers en werknemers. Na de industriële revolutie en het automatiseringstijdperk, is het tijdperk van de mens aangebroken. Technologisch innoveren is nu niet meer genoeg, het draait om sociaal innoveren. Samen bruggen slaan en met de werkvloer plannen maken om slimmer en beter te werken. Zo groeit de energie, de sfeer en de creativiteit. Medewerkers voelen zich gewaardeerd als ze betrokken en gehoord worden.   We moeten meer samenwerken. In de keten, in je eigen organisatie maar ook daarbuiten met leveranciers en klanten.   Willen jullie ook eens van gedachten wisselen met elkaar.      Het is niet zo spannend als het lijkt. Samen met andere MKB bedrijven van gedachten wisselen, ontwikkelen, experimenten en evalueren.  Samen de eerste stappen handen en voeten geven.   Gespreksonderwerpen kunnen zijn: • Kijken hoe we als MKB hier vorm aan kunnen geven? • Wat betekent dit eigenlijk voor onze eigen bedrijven? • Hoe kunt u uw medewerkers voorbereiden op de nieuwste technologie? • Hoe krijgt u uw medewerkers mee met de nieuwste (technologische) ontwikkelingen; het inrichten van een werkomgeving die medewerkers uitdaagt tot continue verbetering en optimalisatie? • Hoe doorbreekt u de eilandjes tussen afdelingen en bedrijfsgrenzen? • Hoe benut u ten volle het potentieel van nieuwe technologie én medewerkers? • Hoe zet u de stap tot het inrichten van aantrekkelijke én productieve werk- en productieprocessen voor young professionals én ervaren medewerkers?   Interesse? Kom dan naar de bijeenkomsten die de VMO organiseert voor haar leden. Het programma bestaat uit 6 bijeenkomsten (dagdelen). Wij zullen in overleg met de deelnemers de tijdstippen en data vast stellen.   Doelgroep: - MKB eigenaren - Team-, afdeling- en productiemanagers - HR professionals De deelnemers komen allen uit de maakindustrie.   Aanmelden  

Verspanen 2019: de digitale (R)evolutie in Verspanen

Mikrocentrum en BOOST hebben de handen ineengeslagen en organiseren samen Verspanen 2019. Hoe gaan technologieën als Virtual / Augmented reality, Artificial Intelligence, Model Based Definition (PMI), Digital Twin, Big Data en IoT de verspanende industrie veranderen? Tijdens de derde editie van Verspanen 2019 op 5 februari 2019 zal de toekomst van verspanen verder onder de loep worden genomen. Welke thema's spelen bij uw organisatie? Bent u koploper of wacht u liever af? Waar staat u nu en waar wilt u naar toe? Een keur aan sprekers zal u tijdens Verspanen 2019 de ingrediënten aanbieden die noodzakelijk zijn voor een gezonde toekomst, ondersteund door concrete stappen die van belang zijn om uw doelstellingen waar te kunnen maken. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: Autonoom werkende productielijnen Digital Twin of Digital Schaduw (Siemens) Model Based Definition en PMI: de 2D tekening verdwijnt. (ASML) Spotify in de verspaning Grade 2 reinheid: Absolute procesbeheersing (vDuijn)          Augmented Reality in verspaning (Oculavis GmbH) Verspaner wordt procesengineer Nieuwe freesstrategie Digitalisering alleen is niet zaligmakend Industrie 4.0, iedereen heeft het er over maar focus op digitalisering alleen is niet voldoende. Ook de machine, gereedschappen, koelsmeermiddelen, software en automatiseringssystemen blijven zich ontwikkelen. Ook aan deze onderwerpen wordt aandacht besteed tijdens Verspanen 2019. Stel uw eigen programma samen en ontmoet vakgenoten.

Gelderse industrie wordt steeds schoner| Slimme Schone Fabrieken

Terwijl de grote industriebedrijven veel kritiek krijgen over de bescheiden bijdrage die zij leveren aan het Klimaatakkoord, wordt de maakindustrie in Gelderland steeds schoner. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 20 industriebedrijven in Gelderland, waaronder Van Raam in Varsseveld en de Kaak Groep in Terborg. Ze passen nieuwe technieken toe in het productieproces, waardoor de industrie niet alleen slimmer maar ook schoner wordt. Afvalloze provincie Gedeputeerde Michiel Scheffer: ‘Gelderland wil de eerste afvalloze provincie van Nederland zijn. Als grootgebruiker van grondstoffen kan de industrie hier de ‘game changer’ in zijn. Door slim te werken wordt de Gelderse industrie steeds schoner.’ Minder materiaal Gelderland heeft een bloeiende maakindustrie met veel verborgen kampioenen: innovatieve bedrijven die wereldwijd toonaangevend zijn in hun specialisatie. De toepassing van nieuwe technologieën in het productieproces kan de levensduur van producten verlengen en het materiaalgebruik tijdens het productieproces terugdringen. Slim en schoon Het onderzoek van TNO laat zien dat industriebedrijven in Gelderland steeds meer ‘circulair’ handelen en efficiënter omgaan met materialen en grondstoffen. De inzet van ict-innovaties, zoals 3D-printen en op afstand uitleesbare sensoren, spelen hierbij een belangrijke rol. Met deze intelligente onderdelen weet de producent op elk moment waar, wanneer en in welke toestand producten zich bevinden. Door deze informatie maakt het bedrijf makkelijker andere en schonere keuzes voor onderhoud, hergebruik en vervanging. Fabrieken van de toekomst Om industriebedrijven een zetje in de rug te geven, trekt de provincie €1,4 miljoen euro uit met tenderregeling voor de Fabrieken van de Toekomst. Van 1 mei tot 1 september 2018 kwamen bedrijven met nieuwbouw- of uitbreidingsplannen mogelijk in aanmerking voor een bijdrage. Met €200.000 konden ze hun fabriek slimmer en schoner maken en hun ervaringen delen met andere ondernemers. De 7 winnaars zijn Claymount (Dinxperlo), Bosch (Kootwijkerbroek), Doeko (Weurt), Reesink (Hengelo), Spierings (Nijmegen), Ulamo Coating (Ulft) en Van Raam (Varsseveld). Zij werden 14 januari 2019 ontvangen door gedeputeerde Michiel Scheffer op het Huis der Provincie in Arnhem. Industrie zonder schoorsteen Michiel Scheffer: ‘De industrie van morgen is een industrie zonder schoorsteen. Een digitale industrie waarin afval de nieuwe grondstof is. Met de tenderregeling helpen we Gelderse industriebedrijven slimmer en schoner te werken. We investeren €1,4 miljoen in moderne industrielocaties waar de nieuwste technologie wordt toegepast, materialen worden gedeeld en hergebruikt en de vakmensen van morgen worden opgeleid.’ IN BEELD Bekijk de video's over slimme en schone fabrieken: Bosch Beton  Provincie Gelderland - Bosch Beton Final from Provincie Gelderland on Vimeo. Claymount Varex  Provincie Gelderland - Claymount-Varex Final from Provincie Gelderland on Vimeo. Doeko  Royal Reesink Provincie Gelderland - Royal Reesink Final from Provincie Gelderland on Vimeo. Spierings  Provincie Gelderland - Spierings Final from Provincie Gelderland on Vimeo. Ulamo Coating Provincie Gelderland - Ulamo coating Final from Provincie Gelderland on Vimeo. Van Raam Provincie Gelderland - van Raam Final from Provincie Gelderland on Vimeo.

LinkedIn

Bent u al lid van onze LinkedIn groep?