Nieuws

Nederland en Duitsland intensiveren Smart Industry-samenwerking

Bron:Link Magazine Het Nederlandse Smart Industry en het Duitse Platform Industrie 4.0 tekenden op 11 oktober een overeenkomst om de digitalisering van de industrie te verbeteren en te versnellen. Dat gebeurde tijdens de economische missie in de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland. De overeenkomst werd aan Nederlandse zijde door de voorzitter van Smart Industry, Industry Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, getekend en aan Duitse zijde door Thomas Hahn, hoofd International Relations Platform Industrie 4.0, in het bijzijn van Zijne Majesteit Willem-Alexander en Hare Majesteit Máxima.  Lees verder op de website van Link Magazine  

Nieuwe Tijden voor ondernemers maakindustrie

1 november 2018 vindt het RCT-event Nieuwe Tijden plaats in de Honigfabriek in Nijmegen, speciaal voor ondernemers uit de maakindustrie.   Laat je inspireren door de verhalen van Michiel Muller, een echte gamechanger, die nu supermarkten beconcurreert met PicNic, of door Benno Oderkerk, die ooit in de schuur begon en nu een wereldspeler is met de productie van spectrometers. Kom ook zelf in beweging en leg je vragen aan collega-ondernemers voor, of denk mee over Smart Industry en de nieuwe tijden.   Nieuwe Tijden is niet voor niets het thema van het RCT-event. Meer dan ooit in de geschiedenis van de mensheid is veranderen de constante geworden. Wat vandaag nog niet lukt, is morgen mogelijk. En je blijft alleen aangehaakt als je de kansen van vandaag ook nu verzilvert.  Dat vraagt om ondernemerschap, focus en verrassende verbindingen. Tijd dus om stil te staan bij deze veranderende tijd.    Programma 14:30 uur     Ontvangst Honig complex Nijmegen 15:00 uur     Opening innovatiemakelaars 15:10 uur     Sprekers:                       Benno Oderkerk (CEO Avantes)                       Michiel Muller (oprichter Picnic en Routemobiel)                       Michiel Scheffer, gedeputeerde Provincie Gelderland 16:15 uur     Deelsessies:                       Smart Café (thema: vernieuwde businessmodellen),                       met medewerking van: Remeha, Hencon, EPR en Techcomlight)                       Ruim baan voor Nieuwe Ideeën                       Nieuwe Tijden RCT 18:00 uur     Afsluiting door de voorzitter van RCT Gelderland,                       Theo Lammers 18:30 uur     Walking dinner 20:00 uur     Einde   

Bedrijven wisselen ervaringen uit in cobot leerkring

Bron: RCT Gelderland   Cobotpool bij VanRaam from verbindeninbeeld.nl on Vimeo.

De 'Techniek Verbinder' geeft techniek Noord-Veluwe flinke boost

Ook op de Noord-Veluwe is het een uitdaging: er is een groot tekort aan technisch geschoolde mensen. Om de techniek in de regio een flinke boost te kunnen geven lanceren vier organisaties De Techniek Verbinder. Platform Techniek Noordwest-Veluwe is de aanjager van De Techniek Verbinder en werkt samen met De Techniek Academie, BITT Belevingscentrum en Veluwe Portaal.  De ambitie is om de komende jaren in de regio voldoende mensen op te leiden in de techniek. Dankzij een bijdrage van €200.000,- van Provincie Gelderland kunnen de werkzaamheden van De Techniek Verbinder direct en vol gas van start.  Lees verder op de website van driestedenbusiness.nl  

Bezoek BOOST tijdens TIV Hardenberg

Als partner van TIV is BOOST van 18 t/m 20 september 2018 aanwezig op de 20e editie van TIV Hardenberg. U bent van harte welkom op onze stand, nummer 521, waar wij u op weg helpen naar een succesvolle toekomst in Smart Industry. Vraag een gratis kaart aan met registratiecode 6171 7245. Tot ziens!    

Subsidie voor Cybersecurity Center

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kent 200.000 euro toe aan de realisatie van het Cybersecurity Center voor de Maakindustrie, met een basis in Oost-Nederland. Het plan voor het centrum, dat door Novel-T is geïnitieerd, eindigde hoog in de ranking van het beoordelingsteam van cyber security experts van het landelijke Digital Trust Center. De subsidie maakt de weg vrij om de cyber weerbaarheid van Oost-Nederland te vergroten. Cybersecurity specialist Jasper Hofman wordt projectleider, het gezicht van het centrum.   Cybersecurity Center Maakindustrie  Digitalisering is een belangrijke voorwaarde voor innovatie en bedrijvigheid. Tegelijkertijd zorgen snelle digitale veranderingen voor nieuwe uitdagingen voor ondernemers, zoals gerichte aanvallen van cybercriminelen. Het Cybersecurity Center voor de Maakindustrie, dat als initiatief bekend werd gemaakt als het DTC Maakindustrie, biedt ondernemers kennis en ondersteuning om hun eigen cyber security goed te organiseren. De initiatiefnemers zien cyber security nadrukkelijk als kans want de vraag naar digitaal veilige producten en diensten neemt steeds verder toe. Door hier gezamenlijk op in te spelen, ontstaat een krachtige propositie en samenwerking. Basis voor innovatie Met de subsidieregeling wil het Digital Trust Center een stevige impuls geven aan een landelijk dekkend stelsel van regionale en sectorale aanspreekpunten op het gebied van veilig digitaal ondernemen. Het voorstel van het Cybersecurity Center Maakindustrie scoorde goed omdat het cyber security als basis voor innovatie neemt. Ook de wijze waarop ondernemers, kennisinstellingen en overheden gaan samenwerken binnen het centrum en de praktische opzet van het voorstel scoorden hoog. Van de vijftien voorstellen hebben zes initiatieven aanspraak gemaakt op de subsidieregeling van in totaal een miljoen euro. Deze partijen kwamen 5 september bijeen om elkaars initiatieven te leren kennen en afspraken te maken over samenwerking en kennisdeling.  Novel-T maakt kwartier Novel-T is als kwartiermaker aan de slag gegaan en heeft verschillende partijen uit de private en publieke sector bijeengebracht en de krachten gebundeld. Daarmee is een stevig fundament ontstaan voor de volgende fase. Jasper Hofman gaat uitvoering geven aan de plannen die door de betrokken partijen worden opgesteld. Ook kan worden gestart met de eerste nulmetingen binnen bedrijven. Deze metingen maken duidelijk waar de pijnpunten en kansen zitten. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met Novel-T.  Digitaal staan nog teveel deuren open De provincie Overijssel ondersteunt de plannen en is blij met de toekenning. Gedeputeerde Eddy van Hijum: “Digitalisering is een belangrijke drijver van economische groei en biedt kansen voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Randvoorwaarde is dan wel dat je digitale veiligheid op orde is. We sluiten ons pand fysiek af, maar digitaal staan nog teveel deuren open. Door samen te werken in het Cybersecurity Center Maakindustrie kunnen we onze ondernemers helpen om samen te werken aan een digitaal veilig Overijssel.”   Bron: Novel-T

Technologiemonitor 2018: een nieuw perspectief op technologische doorbraken

We kunnen ons niet meer voorstellen dat we ooit konden leven zonder technologieën als elektriciteit, de auto, internet, de mobiele telefoon. En toch was het ooit maar de vraag of deze veelbelovende technologieën hun belofte zouden invullen. Immers, de geschiedenis is rijk aan technologieën waarvan we grote verwachtingen hadden maar die nooit hebben kunnen inlassen. Denk maar aan de beeldtelefoon, de geurbioscoop of de Concorde. Ook tegenwoordig zijn we benieuwd of technologieën  als het ‘Internet of Things’, de ‘Hyperloop’ of aardwarmte ons leven voor altijd zullen veranderen. Inzicht krijgen Om inzicht te krijgen wat mogelijke ‘breakthrough technologies’ zullen worden, heeft STT in samenwerking met Roland Ortt en Bram Dees van de TU Delft een project onder de naam ‘De Breakthrough Technology Monitor’ gedaan. Doel van het project was om in kaart te brengen van welke technologische doorbraken verwacht kan worden dat zij tot fundamentele verandering zullen leiden en welke condities bepalend zijn voor het uitkomen van die verwachting. De auteurs hebben van vier zogenaamde technologische doorbraken onderzocht hoe die ontwikkeld zijn in de loop der tijd. Dat zijn: blockchain, 3D printen, de zelfrijdende auto en ‘Augmented Reality’. Daarbij is gekeken naar wanneer deze doorbraken voor het eerst zijn uitgevonden, wanneer de eerste prototypes zijn ontwikkeld en vanaf wanneer marktdiffusie is opgetreden. Publicatie In de publicatie Technologiemonitor 2018. Een nieuw perspectief op technologische doorbraken brengen zij in kaart welke factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van technologische doorbraken. Deze factoren zijn condities waaraan voldaan moet worden zodat de ontwikkeling van de technologie voortgaat, zoals kennis over de technologie, sociaal-culturele aspecten, de ‘product performance’ en regelgeving. Deze factoren laten zien dat technologieontwikkeling niet vanzelf gaat. Lees verder op de website van STT Bron: Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Koning bezoekt High Tech Systems Park in Hengelo

Koning Willem-Alexander brengt woensdag 26 september a.s. een bezoek aan Hengelo ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan als techniekstad. De Koning woont het jaarcongres van netwerkorganisatie De Maatschappij bij in De Gieterij van het ROC Twente. Vervolgens brengt hij bezoeken aan het High Tech Systems Park, hightechbedrijf Thales en het C.T. Stork College.   150 jaar techniek in Twente Tijdens het jaarcongres van De Maatschappij “150 jaar techniek in Twente”, spreekt de Koning met studenten uit de vakrichtingen textiel en techniek over welke vaardigheden zij leren op het ROC. Ook woont hij een lezing bij over textiel, techniek en de innovatiekracht binnen de regio Twente. Koning Willem-Alexander is beschermheer van De Maatschappij. Deze netwerkorganisatie is opgericht in 1777 en onderneemt initiatieven die bijdragen aan vernieuwing en een sterke, ondernemende samenleving.   High Tech Systems Park  Na het congres volgt een bezoek aan Thales, gelegen op het terrein van het High Tech Systems Park in Hengelo. De hightech innovatiecampus omvat zo’n 40 hectare, waar MKB-bedrijven actief zijn op het gebied van hightech systemen. Doel van dit park is om kennisuitwisseling en kruisbestuiving van deze bedrijven met elkaar te bevorderen. Na een rondleiding spreekt de Koning met een aantal CEO’s en jonge technici over de toekomst van hightechsystemen in Twente.   Basis van de maakindustrie Als laatste bezoekt de Koning het C.T. Stork College. De gezamenlijke vmbo-school van Scholengroep Carmel Hengelo en Openbare Scholen Gemeenschap Hengelo is vernoemd naar de oprichter van machinebedrijf Stork en bundelt de krachten op het gebied van beroepsgericht vmbo-onderwijs. De Koning krijgt een rondleiding en verricht de symbolische opening van de school. Afsluitend spreekt  hij met leerlingen van verschillende opleidingen.   150 jaar geleden startte C.T. Stork een onderneming in Hengelo die de basis vormde voor de maakindustrie in Twente. Vanaf 1868 ontstonden overal in Twente industriële ondernemingen gericht op de productie van textiel, metaal en zout. Hengelo viert haar 150-jarig bestaan als Techniekstad met diverse activiteiten, waaronder het theaterstuk Stork! De Koning krijgt tijdens zijn bezoek aan Hengelo enkele scenes uit dit theaterstuk over de ontstaansgeschiedenis van de Twentse maakindustrie te zien en wordt vergezeld door de jongste speler uit de voorstelling.      

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap

Sabine in den Nieuwenkamp werkt als Sales Engineer Spares bij Marel, leverancier van hoogwaardige systemen en machines voor de voedselverwerkende industrie. Ze vroeg de voucher ‘Ik werk in de techniek’ aan en start binnenkort met de duale HBO-opleiding Werktuigbouwkunde.  “Als onderdeel van de serviceafdeling koop ik onderdelen in voor de machines die we aan klanten leveren. Omdat onze machines steeds geavanceerder worden, vraagt dat veel specialistische, technische kennis. Om in die ontwikkeling mee te kunnen, vind ik dat ik mijn kennis moet verdiepen. Ik heb die wens bespreekbaar gemaakt bij mijn werkgever en zij moedigden het aan dat ik daarvoor een opleiding zou volgen.” Studie Werktuigbouwkunde De keuze viel op de HBO-studie Werktuigbouwkunde. “Die opleiding biedt de verdieping die ik zoek. En tegelijkertijd vergroot het ook mijn kansen binnen Marel. We groeien hard en ik zie intern vacatures voorbijkomen, die me zeer aanspreken. Maar met mijn huidige HBO-diploma Technische Bedrijfskunde heb ik nog niet het juiste profiel. Dat wordt anders zodra ik mijn diploma Werktuigbouwkunde op zak heb.” Hogeschool Saxion Marel is aangesloten bij de stichting A+O Metalektro. Nadat Sabine daar aanklopte voor meer informatie, informeerde de stichting haar al over het initiatief Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. “Op dat moment was het project nog niet van start gegaan. Alle betrokken partijen waren nog met elkaar in gesprek. Enkele maanden later meldde ik me bij Hogeschool Saxion voor mijn introductiedag. Daar vertelden ze me dat Leve(n)lang Gelders Vakmanschap net van start was gegaan.” Maximale opleidingsvergoeding Nog diezelfde dag greep Sabine de telefoon en een week later zat ze al aan tafel met arbeidsmarktcoach Roy van Aalst. “Hij beoordeelde mijn aanmelding positief en stelde me de maximale opleidingsvergoeding van 1.000,- euro in het vooruitzicht. Een welkome meevaller, want qua boekengeld, studiekosten en de aanschaf van een laptop vraagt zo’n studie natuurlijk wel een investering. Momenteel is Roy nog op zoek naar aanvullende subsidies. Daar hoor ik binnenkort meer over. De begeleiding en coaching van Roy vanuit Leve(n)lang Gelders Vakmanschap vind ik heel prettig” Vanuit Marel zal Ellen Hilhorst, HR Business Partner, Sabine gaan begeleiden. "Dat is een vereiste vanuit de opleiding. Het toont aan dat ik een relevante werkomgeving heb." Het hele project Leve(n)lang Gelders Vakmanschap stemt haar erg tevreden. “Ik denk dat Gelderland op deze manier de ideale manier gevonden heeft om het tekort aan technisch vakmanschap aan te pakken.” Bron: Saxion Over Leve(n)lang Gelders Vakmanschap  Gelderland wil het tekort aan technisch personeel aanpakken. Om dat te bereiken, verbindt de provincie Gelderse bedrijven en scholen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden en techniekfondsen. Al die krachten hebben we nu gebundeld in het actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. Daarmee ontwikkelen we gesubsidieerde om-, bij- en herscholingstrajecten om de technische arbeidsmarkt in Gelderland beter te laten functioneren.    

Inschrijving Veluwse Innovatie Prijs geopend

Ook dit jaar zijn wij op zoek naar innovatieve ondernemers op de Noord-Veluwe! Met de Veluwse Innovatie Prijs willlen wij innovatieve ondernemers in het zonnetje zetten en laten zien welke innovatieve oplossingen worden ontwikkeld op de Noord-Veluwe. Wie wordt de opvolger van de RuwBouw Groep? De prijs wordt uitgereikt op donderdag 29 november, als afsluiting van de Week van het ID.  Bent u of kent u de onderneming die deze prijs verdient? Meer informatie en inschrijven