Nieuws

Getting ready for Industry 4.0

Many observers believe that Europe is at the beginning of a new industrial revolution, considered to be the fourth such leap forward and characterised by the universal use of sensors, the expansion of wireless communication and networks, the deployment of increasingly intelligent robots and machines – as well as increased computing power at lower cost and the development of ‘big data’ analytics – has the potential to transform the way goods are manufactured in Europe. This new digital industrial revolution holds the promise of increased flexibility in manufacturing, mass customisation, increased speed, better quality and improved productivity. However to capture these benefits, enterprises will need to invest in people, equipment, information and communication technologies (ICTs) and data analysis as well as the integration of data flows throughout the global value chain. The European Union promotes industrial change through its industrial policy and through research and infrastructure funding for a wide range of projects. Project IN4WOOD is funded by the EU Erasmus+ Programme and aims specifically to bring this 4th revolution to the European furniture industry.  

Industrial Reality Hub groeit door naar 16 partners

Na de lancering op het jaarevent 'Industrial Reality 2019' en de aanwezigheid op de Hannover Messe, is de Industrial Reality Hub (IR Hub) gegroeid van 11 naar 16 partners. De IR Hub is een consortium dat zich inzet voor innovatie en samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen op het gebied van Augmented- en Virtual Reality. HSO Innovation, Saxion Hogeschool, stichting STODT toekomsttechniek, Thales Nederland en Hollander Techniek traden de afgelopen maanden toe als kennispartner en voegen kennis en faciliteiten toe op het gebied van industriële digitaliseringskennis en talent. Met de komst van deze partners verstevigd de IR Hub haar internationale positie als Fieldlab, met als ambitie dé Europese hotspot voor industrieel toegepaste AR/VR en AI te worden. Met de komst van VMO-leden Hollander Techniek en STODT is de samenwerking verstevigd met de Verenigde Maakindustrie Oost-Nederland (VMO). Hiernaast zijn de lopende activiteiten met de Universiteit Twente verder uitgebouwd via de samenwerking met Fraunhofer Project Center. HSO Innovation uit Veenendaal (Utrecht) loopt als Microsoft-partner voorop in de ontwikkeling en implementatie van AR-toepassingen. Saxion Academie Creatieve Technologie en lectoraat Ambient Intelligence hebben een indrukwekkende trackrecord als het gaat om de opleiding van studenten rondom creatieve en serieuze toepassingen van VR, data en sensoren. Kennisevents Voorzitter van de IR Hub, Controllab, organiseerde met CAD Services het eerste kennisevent op The Gallery in Enschede. Het thema van de bijeenkomst was 'van CAD naar 3D', waarbij de laatste technologische ontwikkelingen gedeeld werden tussen leden en kennispartners. Christian Kleijn, directeur van Controllab en voorzitter van de IR Hub: "Het event was een succes en we zijn nu al weer bezig met een nieuw kennisevent rondom hardware." Samen met Saxion worden meerdere praktische studentprojecten opgezet in een VR-omgeving met onder meer The Virtual Dutchmen en OV Software. Routekaart Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL zorgde voor de samenwerking tussen IR Hub en Fraunhofer Project Center Twente (FPC). FPC en IR Hub-leden werken samen aan een innovatie-roadmap, zodat nieuwe projecten goed aansluiten marktverwachtingen en technologische mogelijkheden. Dit draagt mede bij aan het Advanced Manufacturing programma van FPC en het neerzetten van demonstrators. Internationalisering Het World Trade Center Twente was namens de IR Hub aanwezig op de Franse beurs "Laval Virtual". internationaliseringsprogramma GO4EXPORT zorgde voor industriële contacten op de Holland Tag in Duisberg, waar Nederland het beste van stal haalde voor handelspartner Duitsland, samen met de regio's Eindhoven en Twente. Deze activiteiten leverden veel nieuwe internationale contacten op. Projecten De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) startte het project "Towards de Digital Factory", waarin zeven moderne Oost-Nederlandse fabrieken de volgende stap maken naar Digital Twins. Digitale kopieën van de fabrieken moeten zorgen voor het stroomlijnen van productieprocessen en verbeterde interactie tussen de machines en de mens in het productieproces. Dit Fieldlab-project ontstond uit de kennisuitwisseling tussen leadpartner HAN lectoraat Lean en IR Hub coördinator Oost NL. Meer informatie Robbert Jan Kooij projectmanager Tech Oost NL 06 42 47 49 85 robbertjan.kooij@oostnl.nl

Nederlandse en Duitse bedrijven samen 'Weltmeister'

BOOST organiseerde in samenwerking met GO4EXPORT begin juli 2019 een reis voor Duitse journalisten naar Oost-Nederlandse maakindustriebedrijven (zoals DEMCON en 247tailorsteel) en High Tech-instellingen (zoals het TechMed Centre van de UT). Dit om de high tech / maakindustrie in Oost-Nederland zichtbaarder te maken en Nederlandse bedrijven op de kaart te zetten als geschikte partner en/of leverancier voor Duitse bedrijven in aangrenzende regio's. Tien journalisten maakten het tweedaagse programma mee, bijgaand een artikel uit Welt am Sonstag (pdf): 'Gemeinsam Weltmeister'. Artikel Welt am Sonstag (pdf)   ​

Nominatie Digipro voor REGIOSTARS Awards 2019

​Elk jaar reikt de Europese Commissie de “REGIOSTARS Awards” uit aan door de EU gefinancierde projecten die blijk geven van vindingrijkheid en werken aan innovatieve regionale ontwikkeling. Om andere regio’s en projecten in heel Europa te inspireren, staan de genomineerde projecten centraal in de communicatieactiviteiten op Europees niveau.​ Een van die projecten is Digipro waar Oost NL leadpartner van is. Wilt u ons supporten met uw stem?  Uit het INTERREG-programma Deutschland-Nederland is per thematische categorie een project genomineerd; er zijn dus in totaal vijf INTERREG-projecten betrokken: Category 1 – Promoting digital transformation – DigiPro Category 2 – Connecting green, blue and grey – The Green & Blue Rhine Alliance Category 3 – Combatting inequalities and poverty – KRAKE Category 4 – Building climate-resilient cities – E-Bus2020 Category 5 – Modernising health services – DigiPee Deze projecten worden in de komende weken ook individueel belicht! De wedstrijd bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden tot 9 juli de projecten met de meeste “likes” geselecteerd en aan een jury voorgesteld. Daarbij kunnen we hulp gebruiken: Klik op de juiste categorie (zie hierboven). Scroll naar beneden en zoek het bijbehorende project uit de categorie. De projecten zijn alfabetisch gesorteerd. Klik op de duim aan de rechterkant en “like” het project (dit is overigens onbeperkt voor meerdere projecten mogelijk!). Deel de links en deze instructie in eigen netwerken. In de tweede fase (9 juli tot en met 9 september) volgt nog een definitieve “stemming” door een jury van wetenschappers. Wij zullen u hierover te zijner tijd informeren. De likes uit fase 1 en de stemmen uit fase 2 worden uiteindelijk bij elkaar opgeteld. Hartelijk dank voor uw support!​ Bron https://www.deutschland-nederland.eu/nl/regiostars-2019/

Grensoverschrijdend programma iPro-N succesvol afgerond

Bij Emsflower in Emsbüren, Duitsland, is donderdag 27 juni 2019 het INTERREG-project iPro-N afgesloten met een prototypemarkt. Eenentwintig Nederlandse en Duitse mkb'ers toonden de prototypes die zij mede dankzij financiële ondersteuning van het Europese project ontwikkelden. De afgelopen vier jaar begeleidde iPro-N in totaal 140 ondernemers en ondersteunde 64 prototype-ontwikkelingsprojecten. ​Bekijk de belangrijkste feiten en cijfers op www.ipro-n.eu – met veel interessante video's over de innovaties van deelnemende bedrijven. Op de site is tevens het populaire eindverslag van iPro-N door te bladeren, waarin acht ondernemers aan het woord komen over hun prototype-ontwikkeling. INTERREG-projecten zoals iPro-N stimuleren innovatieve, grensoverschrijdende samenwerking tussen Europese regio's en zorgen tegelijkertijd voor economische ontwikkeling. Het project iPro-N richtte zich op het thema Smart Industry: het intelligent maken van producten en productieprocessen. Nederlandse en Duitse bedrijven konden een beroep doen op het programma om samen tot oplossingen te komen voor innovatie-uitdagingen.   Innovatie door intelligente producten Door het relatief hoge risico  is het voor mkb-bedrijven  vaak een grote stap om te investeren in ontwikkeling,. De financiële bijdrage van iPro-N dekte tot maximaal 50% van de kosten. Daarmee konden ondernemers een conceptontwikkeling, haalbaarheidsstudie, of de bouw van een prototype deels financieren. Belangrijke stappen naar de vermarkting van nieuwe producten. In totaal werd er zo  8,6  miljoen euro geïnvesteerd in innovatie en maakte het programma 5,1 miljoen euro los bij bedrijfsleven zelf.   De onder de vlag van iPro-N ontwikkelde prototypes en deelnemende bedrijven zijn divers van aard: Van de ontwikkeling van een elektrisch aangedreven transportfiets om een beladen pallet te kunnen vervoeren, tot het energiezuiniger maken van afzuiginstallaties op cruiseschepen. En van intelligente gevels van gebouwen die zelf aangeven wanneer onderhoud nodig is, tot collaboratieve robots die mensen assisteren bij eenvoudige en complexe taken.   Impact op innovatievermogen Bij de afsluiting van iPro-N was er naast de prototypemarkt ruimte voor beleidsbepalers om vooruit te blikken op de toekomst van Europese samenwerkingsprogramma's en Smart Industry. Henk Gritter van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Franz-Josef Sickelmann van Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems benadrukten de positieve impact van programma's als iPro-N op de innovatiekracht en het concurrentievermogen van mkb-bedrijven in de Nederlands-Duitse grensregio. De eindbijeenkomst vond plaats bij iPro-N deelnemer Emsflower GmbH, Europa's grootste perk- en potplantenkwekerij.   iPro-N werd uitgevoerd door Emsland GmbH, TechnologieCentrum Noord-Nederland, Münsterland eV, TAFH Münster GmbH, Novel-T en leadpartner Oost NL. iPro-N wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel, en door de deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen.    

Netwerk van Smart Industry Fieldlabs uitgebreid naar 41

Smart Industry heeft twee Fieldlabs aan het netwerk mogen toevoegen. Het Inclusive Fieldlab  en Fieldlab Zephyros zijn door de Smart Industry stuurgroep nu officieel als Fieldlab erkend. Een Fieldlab is nooit alleen een locatie, er zit een duidelijk programma aan vast. Zo heeft het een doel, een bijbehorend plan voor minimaal drie jaar en bestaat het uit een consortium van partners met een coördinatiefunctie. Kenmerkend aan een Fieldlab is dat het openstaat voor en relaties aangaat met de omgeving, zoals met start-ups, klein, midden en groot bedrijven, onderwijs, onderzoek en ICT. Door aan te sluiten bij het netwerk, maak je als Fieldlab ook direct deel uit van de regionale Smart Industry Hubs. Onderlinge coördinatie en afstemming tussen Fieldlabs, het programmabureau en de regionale Smart Industry (Fieldlab) Hubs is daarom een vereiste.  Lees verder op de website van Smart Industry  

Lancering ROCKET Reloaded ter stimulering hightech mkb

​Het concurrentievermogen van het bedrijfsleven vergroten door grensoverschrijdende innovatieprojecten, een snelle technologieoverdracht en weinig bureaucratie. Dat is het geheim van het INTERREG VA-programma ROCKET dat door de Europese Commissie is geselecteerd als best practice voor het bevorderen van de ontwikkelingen in sleuteltechnologieën, zoals fotonica, nanotechnologie, nieuwe materialen en micro- & nano-elektronica. Een voortzetting van dit grensoverschrijdende programma heeft niet lang op zich laten wachten. Op dinsdag 18 juni werd bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve het vervolgprogramma ROCKET Reloaded gelanceerd. Het Nederlands-Duitse consortium bestaande uit Oost NL, NMWP.NRW, BC SEMI NL en de TAFH Münster GmbH staat voor de taak om de succesformule voort te zetten. ​Focus op sleuteltechnologieën De term "ROCKET" staat voor RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies, gelinkt aan de grensoverschrijdende samenwerking tussen het bedrijfsleven en de wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied met als belangrijkste doel onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie te versterken. Technologische ontwikkelingen in deze Key Enabling Technologies (KETs) zijn bouwstenen voor tal van nieuwe innovaties die nodig zijn om de maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. "Wij zien ontwikkelingen in deze sleuteltechnologieën als een noodzakelijk fundament voor toekomstige innovaties", aldus Alex van Geldrop, programmamanager bij Oost NL. "Het gaat hier om de vertaling van hoogtechnologische ontwikkelingen naar concrete innovatieve producten. De benodigde kennis en expertise daarvoor vind je niet enkel binnen de eigen landgrenzen. Dit soort programma's zijn een ideale manier voor bedrijven om kennis uit het buurland op te halen en ook om een eerste stap te zetten richting bredere Europese samenwerkingen. Programma's als ROCKET Reloaded vormen daarbij belangrijke instrumenten." Tijdens de kick-off in het Euregioforum in Kleve kwamen zo'n 60 belanghebbenden uit de industrie, wetenschap en politiek bijeen om inzicht te krijgen in het nieuwe ROCKET Reloaded-programma. De aanwezigen werden geïnspireerd door presentaties van een drietal innovatieprojecten die binnen ROCKET Reloaded worden uitgevoerd. Op zoek naar nieuwe innovatieprojecten ROCKET Reloaded start in eerste instantie met drie innovatieprojecten. Daarnaast is er meer goed nieuws voor ondernemers met innovatieve plannen. In het najaar van 2019 zal er namelijk een nieuwe oproep plaatsvinden voor projecten die innovatieve oplossingen ontwikkelen rondom de KETs en binnen de toepassingsgebieden gezondheid, energie en productie. Mkb'ers kunnen een projectvoorstel indienen tot een totaal van €275.000. De beste voorstellen worden geselecteerd en ontvangen hiervoor tot maximaal 60% subsidie. Naast de innovatieprojecten wordt er gedurende het programma gebruik gemaakt van verschillende denktanks om een strategie te ontwikkelen ter versterking van een duurzame Duits-Nederlandse grensregio op het gebied van sleuteltechnologieën. Mkb'ers met ideeën en vragen over nieuwe innovatieprojecten kunnen contact opnemen met de organiserende partners van het programma. Een van de belangrijkste spelregels van ROCKET Reloaded is bijvoorbeeld  dat bij elk project minimaal één mkb'er aan weerszijden van de grens betrokken moet zijn. Maak nu deel uit van ROCKET Reloaded en vraag met uw projectidee financiering voor het uitvoeren van uw grensoverschrijdende innovatieproject aan. Het aftellen is begonnen!  Hightech als strategie voor de grensregio INTERREG-projecten bevorderen de transnationale samenwerking tussen regio's en worden daarmee tot een van belangrijkste centrale instrumenten van het Europese cohesiebeleid gerekend. Onder de gasten waren ook de financiers van het project sterk vertegenwoordigd. Zo wordt het project mogelijk gemaakt door INTERREG Deutschland-Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie van Noordrijn-Westfalen en de provincies Noord-Brabant en Gelderland. Meer informatie vindt u online op www.rocket-innovations.eu​ Contact Alex van Geldrop 06 28 85 19 97 alex.vangeldrop@oostnl.nl   Foto, van links naar rechts: Mirjam Visscher (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Theo Föllings (Oost NL), Ilka Meisel (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung, und Energie des Landes Nordrhein -Westfalen ) ​

Real time-systeem voor detectie buigingsproces stalen platen

De markt vraagt om lichtere stalen constructies voor zware voertuigen zoals tractors en aanhangers. Met deze ontwikkeling nemen de verantwoorde toepassingsmogelijkheden enorm toe. Het bedrijf TEVEL is als specialist in technische vraagstukken met deze uitdaging aan de slag gegaan en heeft mede dankzij de hulp van het Europese project Digipro een tool ontwikkelt die het buigen van stalen platen meet, zodat uiteindelijk een sterk, lichter en bovenal betrouwbare stalen constructie kan worden geproduceerd.   “Digipro neemt drempels weg om innovaties door te kunnen voeren in grensoverschrijdend perspectief. “ - Eric Sülter, Managing Director TEVEL Techniek BV-  Uitdaging Om lichtgewicht stalen constructies te kunnen realiseren, is het essentieel om stalen platen in allerlei vormen te buigen. Hiervoor is het in eerste plaats noodzakelijk onderzoek te doen naar de scherpte van de buighoek waarmee nog steeds de productie van kwalitatief hoogwaardige platen reëel is.  Het innovatieve bedrijf TEVEL heeft hiervoor een tool ontwikkelt en is nu in staat om met behulp van een camerasysteem de verandering in het buigproces te meten en het ontstaan van scheurtjes in de stalen platen bij een bepaalde scherpte te identificeren. Deze scheurtjes dienen te alle tijden voorkomen te worden, omdat ze voor een verzwakking van de constructie zorgen, waardoor de kwaliteit van het eindproduct niet gegarandeerd is.   Over de grens Tijdens dit project heeft TEVEL samenwerking gezocht met een Duitse partner die specialist is op het gebied van de ontwikkeling van hoogwaardige Vision-systemen/applicaties. Voor het project was het erg belangrijk om in een microbereik zo nauwkeurig mogelijk te kunnen meten en de expertise van SMD Production Technology was daarbij een grote aanwinst. Deze Nederlands-Duitse samenwerking heeft uiteindelijk geresulteerd in de ontwikkeling van een real time-meet systeem voor het uitvoeren van tests. Op dit moment bestaat er zelfs concrete belangstelling voor deze tool bij een onderzoeksinstituut die verbonden is aan een grote staalproducent.  “Het voordeel van een grensoverschrijdende samenwerking in een INTERREG-project als Digipro is dat we tegelijkertijd in staat zijn geweest ons Duitse netwerk te verbreden en de Duitse markt te verkennen. We hebben nu met TEVEL meer zicht op wat daar precies gebeurt,”  aldus Eric Sülter. Digipro wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Europese Unie/INTERREG.  

Subsidieregeling MIT R&D samenwerkingsprojecten

Werkt u met andere mkb'-ers om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? U kunt nu een aanvraag indienen voor een subsidieregeling MIT R&D-samenwerkingsproject. Uw aanvraag kunt u indienen tot 10 september 2019 (tot 17.00 uur).    Aanvraag indienen voor Gelderse ondernemers Aanvraag indienen voor Overijsselse ondernemers Voorwaarden: De aanvrager is een MIT-R&D-samenwerkingsverband en de penvoerder is een mkb-onderneming met een vestiging in Overijssel of Gelderland. Meer dan 50 % van de kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, komt voor rekening van de deelnemende mkb-ondernemingen met een vestiging in Overijssel of Gelderland. Per MIT-R&D-samenwerkingsverband mag één deelnemende mkb-onderneming niet meer dan 70 % van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen voor zijn rekening nemen. Aanvragen worden beoordeeld op onderdelen genoemd in artikel 6.7.3.9 van uit Uitvoeringsbesluit. Aanvragen die voor de eerste drie onderdelen minder dan 10 punten scoren en in totaal minder dan 50 punten scoren komen niet in aanmerking voor subsidie. De subsidie die gegeven wordt is minimaal € 50.000,- en maximaal € 350.000,-. Het MIT-R&D-samenwerkingsverband mag dit jaar één keer subsidie ontvangen op grond van deze subsidieregeling. U mag voor de activiteit nog geen subsidie hebben aangevraagd of ontvangen bij een andere overheid. Het project moet starten binnen zes maanden na subsidieverlening en uitgevoegd zijn binnen 24 maanden na de start. Als er sprake is van een staatssteun dan voldoet de subsidie aan de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit betekent dat u pas mag starten met de activiteiten als wij uw aanvraag hebben ontvangen. Als u activiteiten door derden laat uitvoeren mag de opdracht daarvoor niet definitief gegeven zijn. Advies Het advies is om de aanvraag minimaal tien dagen voor de sluitingsdatum in te dienen. Het subsidieloket controleert uw aanvraag dan nog op volledigheid. Bij subsidie-technische vragen kunt u contact opnemen met Joyce Honigh: lj.honigh@overijssel.nl; 038 499 8368. Voor inhoudelijk advies met betrekking tot R&D-samenwerkingsprojecten kunt u contact opnemen met Tom Cornelissen van Oost NL: tom.cornelissen@oostnl.nl; 06 28 90 91 94. Of met Erwin Altena: erwin.altena@oostnl.nl; 06 14 97 95 33. 

Circular Business Design Tracks : Van waardevernietiging naar businesskansen

Ook voor de maakindustrie bieden circulaire businessmodellen bieden steeds meer kansen: de winst zit niet meer alleen in het produceren en verkopen. De Circular Business Design Tracks (CIRCO Tracks) is een programma waarin je samen met experts concrete stappen in de ontwikkeling van vernieuwde producten, diensten en businessmodellen verkent. Resultaat: een implementatieplan waarmee je waardeverlies vermindert en dus concurrentiekracht vergroot. In het najaar starten we met het thema: Maakindustrie. CIRCO Track Smart Industry- Maakinindustrie In september 2019 start Novel-T met de CIRCO-Track gericht op Smart Industry – Maakindustrie. In deze CIRCO Track van drie workshopdagen breng je de ontwikkeling van jouw producten en processen een stap verder, waarbij het toepassen van Smart Industry slim gecombineerd wordt met circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: Grondstofefficiency (efficiënter produceren, 3D-printing en hergebruik van productieafval); Levensduurverlenging van componenten en producten (door ICT i.c.m. sensoriek, Internet of Things, slimme onderhoudscontracten, upgrading en re-manufacturing); Delen van middelen i.p.v. het aanschaffen: intensiever gebruik maken van productieapparatuur; Controle houden door monitoring op afstand (preventief onderhoud i.p.v. vervanging); De impact voor je bedrijf om een dienst i.p.v. een product te leveren. Meer informatie (flyer, pdf) Aanmelden

LinkedIn

Bent u al lid van onze LinkedIn groep?