Nieuws

Smart Welding factory krijgt officiële fieldlab status

Op 28 september 2017 krijgt Smart Welding Factory officieel de Fieldlab status overhandigd. Een erkenning dat er samen met partners wordt gewerkt aan een nieuwe industriële revolutie rond robotlassen. Dat gaat uiteraard gevierd worden. En dat gaan we niet alleen doen, maar met alle betrokkenen die het Fieldlab Smart Welding Factory tot een succes hebben weten te maken. De tijd van afwachten is wat Smart Welding Factory betreft voorbij. Gaan we met zijn allen horen bij de voorhoede van succesvolle bedrijven die slimme technologieën gebruiken om de wereld te veranderen? Creëren we zo economische groei, nieuwe banen, slimme werknemers, knallende startups en nieuw elan bij bestaande bedrijven? Het antwoord is JA! Smart Welding Factory weet dat het kan! Samen met het beste wat we in Nederland op het gebied van onderwijs en innovatief bedrijfsleven te bieden hebben gaan we op 28 september deze Smart revolutie ontketenen. Het Fieldlab, de Living Labs en de onderwijsinstellingen staan klaar om het bedrijfsleven ten dienste te staan met slimme combinaties van robots, high tech materialen, 3D-printers, sensortechnologie, Internet of Things en andere Smart Technologies. Het Ministerie van Economische Zaken roept het bedrijfsleven op om vandaag nog te beginnen met deel te nemen aan deze revolutie. Deze nieuwe technologieën staan tot ieders beschikking in de proeftuin die Fieldlab heet. Op 28 september geven we met zijn allen de aftrap van het Fieldlab Smart Welding Factory. Daar bent u toch ook bij? De bijeenkomst vindt plaats op het terrein van de Universiteit Twente te Enschede. Deelname is kosteloos, maar er is een limiet aan het aantal bezoekers.

Industrie Oost-Nederland steeds slimmer

Meer dan 50 ondernemers en kennisinstellingen in Overijssel en Gelderland investeren de komende jaren samen ruim € 13.2 miljoen in de digitalisering en flexibilisering van hun producten en diensten. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren van produceren en nieuwe verdienmodellen. Het is een onderdeel van de Smart Industries agenda en geeft een impuls aan de regionale economie. De Europese Unie, het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland dragen ruim € 6 miljoen bij. Smart Industries Flexibel lassen, slimme tilliften en snelle koeltechnieken; bij deze en andere activiteiten van Smart Industries projecten werken grote en kleine ondernemingen samen aan digitalisering en nieuwe manieren van produceren om zo hun concurrentiepositie te versterken. Door de inzet van ICT ontstaan slimme machines en optimaliseert het productieproces. Robots communiceren met elkaar, sporen zelf fouten op en herstellen fouten. Hierdoor wordt het mogelijk om steeds meer ‘op maat’ betaalbare kwaliteitsproducten en diensten voor iedere klant te leveren. Voorbeelden Bij het project ‘Smart Welding Factory’ bundelen 11 grote en kleine ondernemingen en onderwijsinstellingen uit Overijssel en Gelderland hun krachten. Zij ontwikkelen samen een procedé om het lassen van kleine series efficiënter, goedkoper en beter te maken. Door tijdrovende stappen te automatiseren en delen van processen samen te voegen. Dit verlaagt ook de kans op fouten en verkort de tijd waarin nieuwe producten op de markt kunnen worden gebracht. Het project ‘EMBIPRO’ ontwikkelt slimme producten voor mobiliteit in de zorg zoals een intelligente rolstoelondersteuning, slimme tilliften en aangepaste fietsen. Doel is om de fysieke belasting te verminderen, levensduur van producten te vergroten en kosten te verlagen. Vijf ondernemers uit regio Oost werken samen met het onderzoeksinstituut Roessingh Research & Development dat de gegevens en praktijkomstandigheden levert van waaruit verbeteringen kunnen worden getest. OP-Oost 2014-2020 OP-Oost is een subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland. Het programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel van OP-Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten. Voor meer informatie over het programma en over de subsidiemogelijkheden zie www.op-oost.eu Van 1 maart t/m 9 mei 2017 konden ondernemers in de maakindustrie bij het Europese subsidieprogramma OP Oost projectvoorstellen indienen die inspelen op Smart Industries. Er werden zes voorstellen ingediend waarvan er nu vier van start gaan. Bron: provincie Overijssel

Nederland ziet het licht met fotonica

De Nederlandse fotonica-industrie groeit hard, zo blijkt uit onderzoek van ABN AMRO en branchevereniging PhotonicsNL. Momenteel zijn zo’n 160 bedrijven, kennisinstellingen en opleidingsinstituten actief in deze branche en vertegenwoordigen zij een waarde van bijna 2 miljard euro. De sector is daarmee nog relatief klein ten opzichte van andere industriële sectoren, maar het potentieel is groot. Maakte in 2010 slechts de helft van de bedrijven in fotonica winst, in 2016 was dat al ruim 85 procent. De groei zet vermoedelijk door: een derde van de ondernemers in de branche verwacht een jaarlijkse omzetstijging van 20 procent. Desondanks geven ondernemers aan dat meer financiële ruimte nodig is om hun ambities waar te maken. Nederland behoort tot wereldtop in fotonica Hoewel de term ‘fotonica’ niet overal bekend is, maakt bijna iedereen er gebruik van. Zo heeft vrijwel iedereen een smartphone en zijn producten als LED-verlichting, Blu-Ray en zonnecellen alleen mogelijk door fotonica-technologie: gericht op het opwekken, transporteren en detecteren van lichtgolven of lichtdeeltjes, ook ‘fotonen’ genoemd. Het bekendste voorbeeld is de optische glasvezelkabel, waarin licht wordt gebruikt als informatiedrager en zo sneller internet mogelijk maakt. Nederland vervult een internationale koppositie in Integrated Photonics: de ontwikkeling en productie van microchips die met lichtsignalen werken. Een andere kansrijke technologie is Biophotonics: de ontwikkeling van optische technologie voor het afbeelden, meten en analyseren van weefselstructuren, cellen en zelfs DNA. Ook hier behoort de Nederlandse industrie op onderzoeksgebied tot de wereldtop. In de markt voor Imaging & Sensors – het detecteren van veranderingen in materiële eigenschappen door middel van optische systemen – is Nederland ook een sterke speler. Samenwerking noodzakelijk voor groei De mogelijke problemen door de wereldwijd stijgende vraag naar energie kunnen worden ondervangen door het gebruik van fotonicatechnologie. De voorspelling is dat het energieverbruik van datacentrales over tien jaar even hoog is als het totale, wereldwijde elektriciteitsverbruik nu. Integrated Photonics kan een oplossing bieden met snelle en energiezuinige fotonische chips. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Hierbij is belangrijk dat de fotonica-markt zich verder kan ontwikkelen. Om die ontwikkeling te realiseren adviseren we bedrijven en kennisinstellingen meer samen te werken. Nederlandse ondernemers hebben een sterke focus op klanten in het buitenland. Hierdoor is de onderlinge concurrentie laag, wat samenwerking vergemakkelijkt. Daarbij kampen fotonicabedrijven met een tekort aan hoogopgeleid personeel. Om fotonica-ondernemingen passend te financieren is samenwerking tussen overheid, banken en investeerders noodzakelijk. Het ‘stapelen’ van financieringen is noodzakelijk om ondernemingen in fotonica in deze vroege fase te laten groeien. Bron: ABN AMRO  

Grootste civiele dronesproducent ter wereld kiest voor Twente

Het Chinese bedrijf DJI heeft ervoor gekozen om met Space53 projecten te ontwikkelen om de publieke veiligheid te vergroten door de inzet van drones. Een concreet voorbeeld van de samenwerking is het opzetten van een trainingsprogramma op Technology Base voor reddingswerkers en het ontwikkelen van standaard procedures voor het inzetten van drones bij hun reddingsacties.  DJI, wereldwijd marktleider in ontwikkeling en productie van civiele drones, tekende op woensdag 5 juli 2017 een Memorandum of Understanding met Space53, de publiek-private samenwerking voor ontwikkeling van onbemande systemen. In maart dit jaar publiceerde DJI een rapport waaruit blijkt dat in de afgelopen vijf jaar de inzet van drones wereldwijd ten minste 59 mensen het leven heeft gered. Overal ter wereld worden drones steeds vaker ingezet door brandweer en reddingswerkers tijdens operaties. Twente biedt uniek ecosysteem DJI kiest voor Space53 vanwege het ecosysteem dat Twente biedt: een combinatie van innovatieve ondernemers op het gebied van onbemande systemen, specifieke technologische kennis en ervaring, veel ruimte om te experimenteren, unieke faciliteiten en samenwerking met kennisinstellingen en veiligheidsdiensten, zoals Brandweer Twente. DJI is niet de eerste internationale partner van Space53. Zo verbond telecombedrijf Nokia zich vorig najaar aan Space53, voor de ontwikkeling van een nieuw luchtverkeerssysteem voor de integratie van bemande en onbemande luchtvaart. DJI DJI is marktleider in de ontwikkeling en productie van civiele drones en luchtfototechniek voor zowel zakelijk als privaat gebruik. DJI drones worden veel gebruikt voor luchtfotografie en filmproducties, maar in toenemende mate richt het bedrijf zich op veiligheids- en inspectietoepassingen. Om de inzet van drones in deze sectoren te optimaliseren zet DJI zich nu in om samen met eindgebruikers te werken aan trainingsprogramma’s en procedures. Space53 Space53 faciliteert het complete innovatieproces van onbemande systemen door toegang te geven tot een uniek ecosysteem. Binnen Space53 wordt nauw samengewerkt met bedrijfsleven, veiligheidsdiensten en onderzoeks- en onderwijsinstellingen zoals Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en het ROC van Twente. Novel-T is de aanjager van hightech innovatie en ondernemerschap in Twente. Er is een luchthaven en er zijn veel onderzoeks- en testfaciliteiten. Smart City Enschede biedt de ruimte en omstandigheden voor het ontwikkelen en testen van systemen en zet zich in voor beter passende droneregelgeving in Nederland.   Bron

STODT werkt aan De Leerfabriek

STODT werkt aan een nieuw concept: De Leerfabriek. De Leerfabriek is een hightech fabriek met verschillende smart industry productie- en automatiseringsconcepten. Hiermee kunnen cursusdeelnemers, BBL en BOL leerlingen, omscholers,  en zij-instromers in een hybride productie-omgeving de CNC productie simuleren en hierdoor kennis en ervaring opdoen. De Leerfabriek heeft realistische productiemogelijkheden waar cursusdeelnemers en leerlingen onder begeleiding van vakmensen en docenten opgeleid worden in een praktijkgerichte omgeving. Er is in de toekomst ook ruimte voor het uitvoeren van projecten door participerende bedrijven. Eind 2017 is de Leerfabriek ingericht en operationeel. Bron: STODT

MKB'ers kunnen business versterken op het High Tech Systems Park

High Tech Systems Park (HTSP) en Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) hebben 30 juni 2017 een overeenkomst ondertekend om het oudste kantoorgebouw van Thales te renoveren tot The Garden. In The Garden kan het hightech MKB zich vestigen en deelnemen aan het businessprogramma. Voor HMO is dit businessprogramma de rode draad voor de ontwikkeling in het gebouw. Het vastgoed is in dit project dienstbaar aan de zakelijke kansen. Provincie Overijssel ziet de ontwikkeling van de topwerklocatie High Tech Systems Park als een belangrijke stimulans voor de werkgelegenheid in de regionale economie. Samen verder komen Directeur High Tech Systems Park, Vincent ten Thij: “De ontwikkelingen in de hightech-branche gaan razendsnel, je kan het niet meer alleen en dat wordt steeds vaker bevestigd. Dit geldt voor het MKB, maar ook voor Thales. Er is behoefte aan een innovatieve, open en transparante samenwerking in een werkomgeving waarin talent elkaar ontmoet en verbindt. HTSP is ontwikkeld om de daar gevestigde ondernemingen internationaal concurrerend te laten worden en blijven. Zowel kleine als grote bedrijven komen elkaar tegen in deze community en werken samen om verder te komen.” Inspirerende community Provincie Overijssel gelooft in dit project. Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie, vertelt: ‘Het MKB is dé banenmotor van Overijssel. Wij willen ondernemers alle mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen, innovaties tot stand te brengen of de optimale vestigingsplaats te vinden. Dit pand verschaft de ondernemers de ideale gelegenheid om met elkaar hun marktkansen te vergroten, te geven en te nemen, kennis te delen en te vermenigvuldigen. Dat is de lijn die we voor deze topwerklocatie zien: open innovatie in een inspirerende community’. Noodzakelijk Met ‘The Garden’ wordt een volgende stap gezet om het HTSP verder te ontwikkelen tot een inspirerende omgeving voor technisch talent. “Wij merken dat het economisch beter gaat”, aldus Ten Thij. “Bedrijven zien groeikansen. Om die beter te realiseren is samenwerking noodzakelijk. Wij willen in het gebouw The Garden met het businessprogramma de mogelijkheid bieden om de samenwerking effectief plaats te laten vinden.” Blij Directeur High Tech Systems Park, Vincent ten Thij, is blij met de samenwerking met HMO. Provinciale Staten van Overijssel besloot in 2015 om de ontwikkeling van het High Tech Systems Park te ondersteunen. Dat wordt via HMO geïnvesteerd. Provinciale Staten beschouwt het High Tech Systems Park als een van de vier toplocaties in Twente die nodig zijn in de verdere positionering als gespecialiseerde High Tech Systems & Materials regio.

Eerste samenwerking tussen 3 co-robots ter wereld

ABB laat voor het eerst in de geschiedenis 3 co-robots met elkaar samenwerken. Doekle Terpstra, voorzitter van Uneto-VNI, activeerde op 8 juni samen met de Edese burgemeester Cees van der Knaap 3 YuMi’s die aan de slag zijn gegaan in de ABB-fabriek te Ede. Hier werken zij op de nieuwe productie- en mechanisatielijn die de hollewanddoos HW52-F assembleert. De robots zijn gebouwd door Radine in Barneveld. ABB Ontworpen om met kleine onderdelen te werken, zullen de 3 YuMi-robots bij ABB de nieuwe hollewanddoos HW52-F assembleren die in april 2017 werd geïntroduceerd. Voor dit product moest een nieuwe productie- en mechanisatielijn worden ingericht. De nieuwe HW52-F is gemakkelijk te installeren en aan te sluiten. Met een insert kan de doos tevens lucht- en geluiddicht worden gemaakt. Er is ook een brandwerende versie beschikbaar. De drie robots draaien de doos alle kanten op, hebben ieder een taak, geven elkaar signalen en geven de dozen door. Zo gebeuren er op hetzelfde moment meerdere handelingen op de band, wat pure tijdwinst betekent. ‘Made in Barneveld’ De robots zijn ‘made in Barneveld’ door Radine, een bedrijf dat vooral bekend is als producent van trilvullers, efficiënte systemen voor de aanvoer en positionering van onderdelen. De capaciteiten van Radine reiken echter veel verder. In de vaak volautomatische systemen werden al regelmatig robots toegepast, maar niet eerder eentje die met mensen kan samenwerken, zoals de YuMi bij ABB. Collaboratieve robots als de YuMi zorgen zowel voor flexibiliteit als een hoge output. Ze zijn snel en gemakkelijk te programmeren en uitstekend inzetbaar voor de productie van kleinere series met een grote variatie, waar steeds meer vraag naar is. Grote stap naar de toekomst Radine ontwikkelde en construeerde in samenwerking met ABB deze innovatieve montagelijn geheel in eigen huis en zet daarmee een grote stap naar de toekomst, naar systemen die nog minder tijd en materiaal verspillen en een nog beter resultaat opleveren. De Barneveldse onderneming bouwt dergelijke systemen voor branches zoals automotive, food, medical en de metaal- en kunststoffen industrie. Alle systemen worden in Barneveld compleet ontwikkeld, opgebouwd en getest. Pas daarna gaan ze naar de klant, zoals ABB. Dat geldt voor de kleine en eenvoudige, maar ook voor grote en ingenieuze systemen. Robots als uitdaging Tijdens de openingshandeling in de ABB-fabriek gaf Doekle Terpstra aan dat we bij robotisering niet met de rug naar de toekomst moeten gaan staan. Terpstra, die eerlijk toegaf vroeger als vakbondsman nog zijn twijfels te hebben gehad, vertelde de aanwezigen nu enthousiast: “Ik zie de robot als uitdaging voor nieuw werk. Prachtig!” Bron: Product, Platform Product & Service Design Foto: Product /ABB

Atlas voor industriële robotisering in ontwikkeling

Bent u overtuigd dat u wilt robotiseren? Dan komt vaak de volgende vraag om de hoek kijken: welke partij kan mij ondersteunen om het robotiseringstraject te realiseren? Atlas Om u te helpen deze vraag te beantwoorden heeft Teqnow de 'Atlas voor industriële robotisering' ontwikkeld. Deze atlas biedt een zo volledig mogelijk, industriebreed overzicht van alle partijen die robotsystemen aanbieden. Alle bedrijven zijn opgenomen met contactgegevens, bedrijfsomschrijving en hun specialismen. Dus wanneer u op zoek bent naar een lasrobot dan kunt u gericht daarnaar zoeken. Met deze atlas wil Teqnow de laatste drempel op weg naar aanschaf en implementatie van een industriële robot weghalen. Nog niet in de atlas? Meld u aan! De meeste aanbieders van robotoplossingen in Nederland staan inmiddels in de atlas. Bent u echter nog niet benaderd maar komt u naar uw mening wel in aanmerking voor opname in deze atlas, neem dan contact op met Jo van de Put: put@metaalunie.nl

Eerste stappen richting 3D print platform Oost-Nederland gezet

Op 1 juni 2017 kwamen meer dan twintig 3D printexperts uit de regio bijeen bij Oost NV in Apeldoorn. Doel van deze (net)werkbijeenkomst was de eerste stappen te zetten naar een groter geheel: een nieuw 3D print platform. Experts van Universiteit Twente, hogescholen HAN, Saxion, Windesheim, Graafschap College, verschillende open innovatiecentra en 3D ondernemers spraken met elkaar over de kansen en uitdagingen rondom 3D printing (ook wel additive manufacturing genoemd) voor bedrijven en de regio Oost Nederland. Veel thema's passeerden de revue zoals: -Regionale 3D parels zichtbaar maken, versterken van het Oost-Nederlandse netwerk; -R&D samenwerkings projecten en het delen van kennis; -Shared facilities, (het zichtbaar maken van) testlocaties voor experimenten; -Awareness, het vergroten van de kansen en mogelijkheden van deze technologie voor MKB bedrijven; -3D business development; -Opleiden en aantrekken van 3D talenten. Speciaal voor deze bijeenkomst is een '3D smoelenboek' gemaakt om de verborgen parels uit regio zichtbaar te maken en met elkaar te verbinden. Hierin staat naast contactinformatie ook een overzicht van kennisgebieden én behoeften op 3D gebied. Na de zomervakantie zal er een vervolgbijeenkomst worden georganiseerd. Belangstelling? Neem contact op met Chris Willemsen: chris.willemsen@oostnv.nl

Universiteit Twente heeft eigen 3D Print Lab

3D printen wordt steeds vaker gebruikt om op een snelle manier ideeën uit te proberen en complexe vormen te produceren. UT-onderzoekers kunnen het Rapid Prototyping Lab bijvoorbeeld gebruiken voor het printen van speciale onderdelen voor hun onderzoeksopstelling. Daarnaast wordt het Rapid Prototyping Lab ingezet in het onderwijs en wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden van 3D printen, zoals het combineren van verschillende materialen en technieken. Geprint kunsthart Volgens prof. Bart Koopman, hoogleraar biomedische werktuigbouwkunde en één van de initiatiefnemers, biedt het Rapid Prototyping Lab veel nieuwe mogelijkheden. “Voor de dagelijkse gebruiker biedt dit lab net wat betere kwaliteit dan de standaard printers. Er kunnen bijvoorbeeld prints worden gemaakt die ook goed mechanisch belastbaar zijn. Daarnaast is het educatief van belang omdat er veel verschillende printtechnieken worden aangeboden. Op onderzoeksgebied zijn er plannen om te kijken naar het printen van composieten en rubberachtige materialen. Denk dan aan het printen van een compleet kunsthart om kleppen of ondersteuningspompen te testen. Verder willen we bijvoorbeeld printen combineren met nabewerkingstechnieken in een apparaat om zo tot volwaardiger productiemachines te komen. In de toekomst willen we het lab uitbouwen met metaalprinters en dergelijke.” Shared Facility Het lab is open voor alle onderzoeksgroepen en studenten van de UT. “We vinden het erg belangrijk dat het lab een shared facility is”, vertelt Koopman. “Ook studententeams als Solar Team Twente en Green Team Twente maken nu al volop gebruik van de faciliteiten. Verder hebben we een directe link met het DesignLab van de UT. Gebruik van het lab wordt op dit moment ingebouwd in de studies Werktuigbouwkunde en Industrieel Ontwerpen.” Onderzoekers van de faculteit Engineering Technology (ET) en instituut MIRA, de initiatiefnemers van het lab, verrichtten woensdag 14 juni  2017 de officiële openingshandeling. Het Rapid Prototyping Lab bevindt zich in gebouw De Horst op de UT-campus. Bron: Universiteit Twente