Nieuws

Space53 faciliteert ontwikkeling semi-autonome beveiligingsdrone

Een van de Safety & Security projecten van Space53 is de doorontwikkeling van een semi-autonome beveiligingsdrone, die is gepositioneerd op een laad- en landingsplatform in het te beveiligen gebied. Zonder tussenkomst van menselijk handelen en geactiveerd door een (inbraak)sensor, vliegt de drone naar het aangegeven coördinaat en geeft beelden en andere informatie door aan de meldkamer. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd tussen de gemeente Enschede, de Veiligheidsregio Twente, de Brandweer, de Universiteit Twente, bedrijventerrein de Marssteden en een beveiligingsbedrijf, om verschillende mogelijkheden te onderzoeken voor het in real life uitvoeren van de pilot met drones die ingezet worden voor safety en security. Ontwikkeling beveiligingsdrone Met de inzet van een semi-autonome drone binnen het toepassingsgebied Safety & security, wordt een oplossing geboden voor diverse veiligheidsvraagstukken: - Alarmopvolging met sterk verkorte verificatietijd. Er is direct informatie over een melding. - Voorgeprogrammeerd zelfstandig surveilleren. Ook in moeilijk bereikbare gebieden. - Snel detecteren van gevaarlijke stoffen. - Snel detecteren drenkelingen of personen. - Snel beelden verstrekken voor het coördineren van de inzet van politie en hulpdiensten. - Snel hulpmiddelen aanreiken, zoals een AED of reddingsvest. Twente als living lab (Semi-)autonoom vliegen is een gewenste ontwikkeling op de Europese agenda (Sesar). Het is echter op dit moment wettelijk niet toegestaan, waardoor vrijstelling nodig is op basis van een uniek veiligheidsplan. De gemeente Enschede is als een van de launching customers van Space53 bezig met het ontwikkelen van ‘experimentele zones’, waar flexibeler omgegaan kan worden met de huidige wet- en regelgeving. Een van deze zones is bedrijventerrein De Marssteden. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd tussen de gemeente Enschede, de Veiligheidsregio Twente, de Brandweer, de Universiteit Twente, bedrijventerrein de Marssteden, een beveiligingsbedrijf en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, om verschillende mogelijkheden te onderzoeken voor het in real life uitvoeren van de pilot met semi-autonome drones. Over Space53 Space53 is de locatie voor het veilig ontwikkelen, testen en trainen van onbemande systemen op het land, in de lucht en/of het water.        

Catch Up: zuinig met bits door Prof.dr. Theo Rasing

30 Google-searches slorpen evenveel energie op als het opwarmen van een ketel water. Datacenters verwerken dagelijks zo’n 3,6 miljard zoekopdrachten, dus dat komt neer op een slordige 120 miljoen keteltjes per dag. Onze huidige ICT infrastructuur gebruikt nu al ongeveer 5% van de electriciteitsproductie wereldwijd en dat aandeel groeit gestaag. Sombere voorspellingen laten zien dat er over een paar decennia te weinig energie zal zijn om de cloud in de lucht te houden. In Nijmegen proberen we energie-efficiënte opto-elektronica te ontwikkelen en, in samenwerking met materiaal- en neurowetenschappers, onderzoeken we hoe we kunnen leren van het superzuinige menselijke brein. Catch Up: zuinig met bits door Prof.dr. Theo Rasing Woensdag 19-04-2017 van 12:00 - 13:00 uur geeft Theo Rasing, hoogleraar experimentele natuurkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en directeur van het Nijmegen Centre for Advanced Spectroscopy (NCAS), een lezing in de Escher op het High Tech Systems Park. Er zijn maar een beperkt aantal plekken, dus meld je snel aan bij Jamie.kerpisci@nl.thalesgroup.com

Techniek als innovatieve kracht van Twente en Nederland

De Twente Board roept het nieuwe kabinet op de ambities voor technologisch onderwijs, onderzoek en vakmanschap in het regeerakkoord een prominente plek te geven. In Twente is de keuze voor techniek al gemaakt. De Twente Board daagt het kabinet uit mee te doen en fors te investeren in techniek. Om zo bij te dragen aan de verdienkracht van Twente en van Nederland. Een oproep die Solar Team Twente vandaag op het Binnenhof in Den Haag als Twentse ambassadeur zichtbaar onder de aandacht heeft gebracht. Ze hebben de Twentse Kamerleden gevraagd dit mee te geven aan de kabinetsinformateur. Knappe koppen én gouden handen zijn cruciaal voor de groei van de innovatieve maakindustrie. Met Twents vernuft wordt gewerkt aan de voorsprong in kennis en technologie met unieke toepassingen en aansprekende producten. De mix van hightech en human touch maakt Twente de place to be voor het bedenken van oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en de circulaire economie. Als we dit zo willen houden, is het belangrijker dan ooit dat voldoende vakbekwame techniekdocenten en technische talenten beschikbaar zijn en blijven. Voor de innovativiteit en concurrentiekracht van Twente en Nederland. Innovatieve kracht Solar Team Twente Solar Team Twente representeert de innovatieve kracht van Twente uitstekend. In de zonneauto, het Twentse icoon, komen Smart Materialen en High Tech Systemen op een unieke wijze samen. De studenten ontwikkelen samen met het bedrijfsleven baanbrekende technologieën die worden toegepast in de auto van morgen. Daarmee gaan ze de strijd aan in de Bridgestone World Solar Challenge 2017 in Australië. De Twente Board, waarin kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden vertegenwoordigd zijn, komt daarom met een gezamenlijke oproep: een volgend kabinet moet dringend meer investeren in technologisch onderwijs, onderzoek en technisch vakmanschap. Zij onderschrijft daarmee het pleidooi van de Technische Universiteiten in Nederland en de industriële werkgevers voor een Technologieakkoord. Een akkoord waarin overheden, ondernemers, werknemers en kennisinstellingen de krachten bundelen om Nederland koploper te maken op het gebied van innovatie en technologie. En om het nijpende tekort aan gekwalificeerde technici aan te pakken. Partnerschap Twente neemt zelf haar verantwoordelijkheid, ze werkt aan een nieuwe investeringsagenda voor de komende jaren. In de afgelopen 10 jaar heeft Twente een agenda uitgevoerd met een investeringsvolume van 1,4 miljard euro. Daaraan hebben het Rijk, de provincie en regionale partners bijgedragen. Twente biedt het kabinet een effectief partnerschap. Juist door het schaalniveau waarop bedrijfsleven, onderwijs en overheden elkaar vinden, kan zij innovatie en groei optimaal faciliteren. Daarbij blijft Twente de komende jaren fors investeren in de regionale economie, de slimme en schone maakindustrie en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Lees hier de lobbybrief die 5 april 2017 vanuit Twente naar informateur Schippers is gestuurd.    

Ondernemers in Big Data

In de nieuwe economie spelen big data een grote rol, maar wat betekent dit voor kleinere ondernemingen? In deze video vertellen 4 Brabantse ondernemers over de nieuwe zakelijke mogelijkheden van big data.     

Serious VR ontvangt 'TOP'-lening voor “operational excellence”

Serious VR uit Enschede ontvangt een zogenaamde TOP-lening van € 25.000 om hun softwareproduct verder naar de markt te brengen. Serious VR ontwikkelt virtual reality trainingen om vakmannen in industriële omgevingen op een eenvoudigere en efficiëntere manier te kunnen opleiden. Het bedrijf heeft verschillende launching customers, waaronder Apollo Vredestein en Thales. Regionale samenwerking Serious VR is een spin-off van het bedrijf C4REAL. In 2013 voegde eigenaar Ton Kuper zich bij het Oost-Nederlandse  cluster “Human Machine Interfaces in Smart Industry" (HMI). Deze groep van bedrijven in de maakindustrie en kennisinstellingen is actief in het ontwikkelen van applicaties op gebied van Augmented en Virtual Reality. Hun doel is slimmere ontwerp-, productie- en trainingsprocessen. Het cluster is erkend door het Dutch Smart Industry programma als een unieke aspirant Fieldlab in Nederland. Door de samenwerking binnen het cluster kreeg C4REAL een EFRO/MIT subsidie om de business case voor Serious VR verder vorm te geven. De business case werd vervolgens verder ontwikkeld door Serious VR en gebruikt voor de TOP toekenning. Het cluster is onderdeel van het BOOST Smart Industry programma van Novel-T Next Business, waarin ontwikkelingsmaatschappij Oost NV een managing en operationeel partner is. Opkomende markt voor VR en AR Het opleiden van personeel dat technisch werk uitvoert of met ingewikkelde apparatuur werkt is een arbeidsintensieve en dure opgave. Met virtual reality is het mogelijk om nagenoeg elke omgeving of situatie na te bootsen. Hierdoor kunnen werknemers op een eenvoudige manier leren werken met machines, zonder dat ze hiervoor in de fabriek aanwezig moeten zijn. Uit onderzoek blijkt dat 63% van de bedrijven die VR toepast, dit doet voor trainings- en simulatiedoeleinden. Virtual reality en ook augmented reality toegepast als Smart Industry is een opkomende markt en maakt productieprocessen efficiënter, goedkoper, flexibeler en kwalitatief beter. VR bril met afstandsbediening voor training op maat Serious VR werd opgezet in 2015 door Marjo Nieuwenhuijse en Ton Kuper. De software van Serious VR komt met een VR-bril en speciale afstandsbedieningen waarmee de gebruiker via op een succesvolle manier een training of opleiding kan volgen. Directeur Marjo Nieuwenhuijse van Serious VR vertelt: “Autobandenfabrikant Apollo Vredestein is onze launching customer. We hebben een VR training op maat gemaakt waarbij de medewerker niet in de fabriek maar in een kantoorruimte een training kan volgen om de machines te bedienen. Waar eerder nog twee machines tijdens de training stil kwamen te liggen kunnen deze nu gewoon in bedrijf blijven. Bovendien is de training voor elke fabriek wereldwijd uit te rollen waardoor elke medewerker op dezelfde manier getraind wordt. Een ander voordeel is dat productiemethodes zoals Lean Six Sigma in de VR training te verwerken zijn en dat gamification elementen makkelijk toe te passen zijn waardoor we medewerkers willen stimuleren de training vaker op te pakken.” Opschalen Begin maart 2017 stond de startup op de Virtual Revolution Tradeshow in Veldhoven, een grote vakbeurs rond virtual en augmented reality technologieën. Daar merkte Nieuwenhuijse dat er veel animo is vanuit de markt. “De beurs werd drukbezocht en veel bezoekers waren positief en geïnteresseerd in ons product. Een andere klant van ons is Thales en op dit moment zitten we in een voortraject met een chemisch bedrijf. Eind april staan we bijvoorbeeld op de Hannover Messe.” Vanwege de animo uit de markt en de snelle ontwikkelingen op VR gebied komt de TOP-lening van Novel-T op een gunstig moment. “Het geld gebruiken we voornamelijk om op te schalen en te versnellen”, zegt Nieuwenhuijse. “Bij TOP wordt je gedwongen om een businessplan te schrijven. Dit komt de ontwikkeling van je bedrijf ten goede, want je moet de tijd nemen om dit goed neer te zetten. De meerwaarde van TOP is dat er nog meer diensten worden aangeboden, waaronder de samenwerking met de UT, Ten Kate Huizinga en Business Development.” Over TOP De TOP-financiering maakt onderdeel uit van de pre-seed regelingen van United Twente Innovation B.V., een dochteronderneming van de Universiteit Twente in samenwerking met Novel-T en financiers zoals Regio Twente, Rabobank, Provincie Overijssel en de RVO. De UT biedt al meer dan dertig jaar financiële steun aan start-ups met innovatieve ideeën, voornamelijk afkomstig van de Universiteit en Saxion, die willen starten met hun business. Toegekende TOP bedrijven ontvangen een renteloze lening van maximaal 40.000 euro. Naast financiering krijgen ze ook toegang tot diverse ondersteuningsmogelijkheden zoals coaching en advies over juridische zaken, advies over marketing en communicatiedoelstellingen en toegang tot relevante netwerken. TOP bedrijven hebben een hoog overlevingspercentage en kennen een positief arbeidsperspectief.      

Wint u de mkb innovatie top 100?

Ook dit jaar presenteert de Kamer van Koophandel de MKB Innovatie Top 100. Innovatieve ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf kunnen zich inschrijven voor deze 12e editie tot 15 april 2017. Impact De nominaties worden beoordeeld op impact voor de branche en samenleving, originaliteit, omzet en groeipotentie. Aan de MKB Innovatie Top 100 is bewust geen prijs verbonden. De kracht van het initiatief is te laten zien waartoe het midden- en kleinbedrijf in staat is. Afgelopen 11 jaar is deze prijs uitgegroeid tot de grootste en belangrijkste innovatieprijs voor het mkb. De 100 bedrijven en hun innovaties worden in het najaar bekend gemaakt, tijdens de Dag van de Innovatie. Jury In mei beoordelen expertpanels voor de verschillende sectoren de nominaties. Na deze voorselectie stelt de landelijke jury de ranglijst van de MKB Innovatie Top 100 vast. De jury baseert zich daarbij op de voordrachten van de experts. Ook zal de jury de websites van de ondernemingen bekijken en ‘onderzoek’ doen door gebruik te maken van Google. Geen windeieren Deelname aan de MKB Innovatie Top 100 legt de meeste genomineerden geen windeieren. Harrie Evers van het Hengelose NormTEQ noemde eens het winnen voor hem een doorbraak in de markt. En Steinar Henskes, CEO van Bird Control Group, over de Top 100: “De notering in de MKB innovatie Top 100 gaf ons internationaal de body om door te breken.”    

Geld beschikbaar voor innovatief mkb

Ook in 2017 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De openings- en sluitingsdata voor 2017 zijn: 11 april 2017 (vanaf 9.00 uur) opening voor de kleine instrumenten: Kennisvouchers, Innovatieadviesprojecten en Haalbaarheidsprojecten en de twee TKI-instrumenten Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars (afhandeling op volgorde van binnenkomst)   30 juni sluiting (17.00 uur) sluiting van de twee TKI-instrumenten Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars   3 juli 2017 (vanaf 9.00 uur) opening voor R&D samenwerkingsprojecten (afhandeling volgens het tenderprincipe)   7 september 2017 (17.00 uur) sluiting MIT voor de kleine instrumenten en de R&D samenwerkingsprojecten

Een miljoen m3 aardgas per jaar besparen door samen te werken

18 en 19 maart 2017 zijn 2 buizen met een lengte van 290 meter van AkzoNobel via de Haaksbergerstraat naar Thales en het High Tech Systems Park in Hengelo geboord. De buizen liggen op het diepste punt bijna 11 meter onder de grond. Deze boringen zijn onderdeel van het project Warmtenet Hengelo, waarmee tot 9.500 ton CO2-reductie per jaar kan worden behaald. Dit sluit aan op het warmtenetwerk Bronnet: een gesloten 3-pijps netwerk dat koude en warmte levert aan de gevestigde bedrijven op het High Tech Systems Park. Samenwerken 9 publieke en private partners werken sinds vorig jaar samen aan verduurzaming en uitbreiding van project Warmtenet van de gemeente Hengelo, de Green Deal. Warmtenetwerk Hengelo legt een slimme keten tussen industriepartners aan, waarbij de stoom na afvalverbranding bij Twence wordt gebruikt door AkzoNobel. Na de zoutindamping is de restwarmte 40 graden en wordt gebruikt voor de verwarming van het water in het warmtenet. Dit wordt vervolgens aan kantoren en industrie op het High Tech Systems Park en industriegebieden Twentekanaal Noord en Zuid geleverd, alsmede aan huur- en koopwoningen in Hengelo. HTSP als eerst aangesloten op het Warmtenet Het voormalig Thales terrein zal als eerste worden aangesloten op dit warmtenet. Vincent ten Thij, directeur High Tech Systems Park vertelt: “Samenwerking is erg belangrijk op het HTSP, want de ontwikkelingen in de hightechindustrie gaan te hard om in je eentje bij te houden. Daarnaast realiseren wij dat een toekomst voor onze hightechindustrie, en zelfs voor de hele planeet, alleen mogelijk is als we werken vanuit duurzame principes.” Volgens Vincent ten is dit project een schoolvoorbeeld is van samenwerking en synergie. Realisatie Warmtenet Hengelo Het leggen van de leidingen in een open ontgraving, dan wel een gestuurde boring, heeft de afgelopen weken vertragingen opgelopen. De lange vorstperiode en technische problemen bij het boren maakten dat de Wethouder Kampstraat langer dan gepland afgesloten was voor verkeer. Ook de werkzaamheden aan de Lodewijkstraat zijn later gestart dan voorzien. De leidingen liggen volgens de nieuwe planning begin mei 2017 in de grond. Over Bronnet Bronnet is een initiatief van High Tech Systems Park in samenwerking met DWA, Fudura en Thales en aangelegd met een bijdrage van Provincie Overijssel. Alle panden, zowel kantoren als productiehallen, wisselen via dit systeem slim warmte en koude uit. Deze warmte en koude wordt uit lokale bronnen opgewekt, waardoor er geen gas meer nodig is. Bronnet zorgt er sinds kort voor dat het gehele HTSP ‘groen’ wordt verwarmd en gekoeld door de warmte uit het Twentekanaal te gebruiken. Dit zorgt voor 50% CO2-reductie ten opzichte van conventionele energiebronnen. Over High Tech Systems Park Het High Tech Systems Park in Hengelo is volop in ontwikkeling. Het voormalige Thales terrein is herontwikkeld tot innovatiecampus voor hightechbedrijven en steeds meer bedrijven vestigen zich op het terrein. Samenwerking tussen innovatieve bedrijven en het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving staan er centraal.

Volop voorbereidingen Hannover Messe 2017

De voorbereidingen voor de Hannover Messe 2017 zijn in volle gang! Hoe bereidt u zich voor en wie gaat u treffen op deze grootste technologiebeurs ter wereld? VNO-NCW Midden en World Trade Center Twente organiseren op 22 maart een industriedag met het thema 'Hoe te ondernemen met de Duitse buren'. In deze nieuwsbrief vertellen wij u hier graag meer over. En wist u dat Polen dit jaar Partnerland van de Hannover Messe is? Polen staat op de achtste plaats van grootste landen in Europa en is 7 keer zo groot als Nederland.   Is internationaal ondernemen belangrijk voor u en denkt u als ondernemer weleens na over de kansen die Polen biedt? Kom dan op 4 april naar de bijeenkomst die de Gemeente Enschede organiseert omtrent ondernemerskansen in Polen. Daarnaast informeren wij u in deze nieuwsbrief graag over de diverse activiteiten die op de Hannover Messe 2017 plaatsvinden, zoals Koningsnach (27 april) en de Hannover Messe Scholieren Challenge (24 april). Tenslotte attenderen wij u nog op de mogelijkheid om een gratis full-event e-ticket te downloaden. Wij wensen u succes met alle voorbereidingen! Blijf in de tussentijd via Twente.com/hannover-messe en Twitter #NLHannoverMesse op de hoogte van het laatste nieuws! Deze nieuwsbrief wordt georganiseerd vanuit GO4Export, een stimulerings-programma voor export, ondersteund door de provincie Overijssel en uitgevoerd door de samenwerkende partners; Trade Office Zwolle, MKB-Deventer, Oost NV, Verenigde Maakindustrie Oost, WTC Twente, Hogescholen Saxion en Widesheim Zwolle, Universiteit Twente, BOOST, Stichting Twente Branding en VNO-NCW Midden. 

Uitkomsten onderzoek Smart Industry 2016

Jaarlijks voert de Kamer van Koophandel onderzoek uit om de voortgang van Smart Industry toepassing in het bedrijfsleven te meten. In 2016 gaf 30% van de deelnemende bedrijven aan kansen te zien voor de eigen organisatie. 13% van de respondenten blijkt actief te zijn met Smart Industry en heeft kostenbesparingen (7%) en nieuwe investeringen (7%) gerealiseerd. Ook is hun omzet gestegen: zowel op bestaande markten (5%) als nieuwe markten (3%). Maar ook gaf 70% van de ondernemers aan niet bekend te zijn met de term ‘Smart Industry’. Alle facetten van de economie Smart Industry is in essentie het digitaal verbinden van machines binnen een bedrijf, maar ook het slim koppelen met machines van klanten of andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven waarbij klanten online hun product op maat kunnen ontwerpen, met één druk op de knop kunnen bestellen èn laten produceren. Dat raakt alle facetten van onze economie. Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers die Smart Industry kwaliteiten in huis hebben het hoogst scoren op kennis van cybersecurity, digitale verbondenheid en voldoen aan individuele klantwensen. Noch de sector, het hebben van een hoge jaarlijkse omzet, de leeftijd van het bedrijf of de ondernemer spelen hierbij een bepalende rol. Wel zien we dat deze ondernemers vaker nieuwe producten en diensten op de markt brengen, personeel in dienst hebben en een stijgende omzet laten zien. Onbekende term Tegelijkertijd geven veel ondernemers aan niet bekend te zijn met de term ‘Smart Industry.’Ook ervaren zij het toepassen van Smart Industry als allesbehalve eenvoudig. Economische en organisatorische belemmeringen vormen de belangrijkste bottlenecks. Dankzij de vele toepassingsmogelijkheden vinden zij het moeilijk de juiste keuze te maken en de eerste stap te zetten. Ook het vinden van samenwerkingspartners ervaren zij als een belemmering. Samengevat zien steeds meer ondernemers grote kansen in Smart Industry, maar hebben ze beslist nog aanmoediging nodig. Wij bieden hulp. Uitkomsten Smart Industry onderzoek 2016  De KvK meet jaarlijks de voortgang van de Smart Industry ontwikkelingen via het Ondernemerspanel, dat uit 4.000 ondernemers bestaat. Het onderzoek richt zich op alle sectoren van het mkb.

LinkedIn

Bent u al lid van onze LinkedIn groep?