Nationale Agenda Fotonica impuls voor Twentse Industrie

Geplaatst op: 2018-07-17 00:00:00


Nederland heeft internationaal een sterke positie in het toepassen van fotonica. Op vrijdag 13 juli wordt de Nationale Agenda Fotonica en het publiek-private investerings- en onderzoeksprogramma PhotonDelta aangeboden aan Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Het PhotonDelta programma is in nauwe samenwerking met Brainport, ministerie van EZK en de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant opgesteld. Het programma beschrijft hoe Nederland haar mondiale toppositie in de komende jaren verder kan versterken. Dit past naadloos in het nieuwe innovatie- en topsectorenbeleid van het kabinet.

Bij het opstellen van dit programma is provincie Overijssel nauw betrokken geweest. Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie van Overijsel: “We hebben fotonica bij het Rijk op de agenda gezet en ons als provincies hard gemaakt voor een nationaal investeringsprogramma dat niet alleen in de regio Eindhoven landt. Het publiek-private nationale investeringsprogramma fotonica heeft een omvang van 250 miljoen, waarvan ruim 100 miljoen in Twente. Twente en Eindhoven vormen samen een hotspot in de wereld voor fotonica en gaan in het nationale programma nauw samenwerken voor het maximale resultaat. We hebben haast. Nu hebben we in Nederland nog een voorsprong, maar andere landen staan niet stil. Kansen liggen er voor fotonica in de telecom, luchtvaart, de maakindustrie, gezondheid, agri-food, milieu en energie’.

Lionix en Phix
Voorzitter van de Twente Board, Geert Braaksma: “Uit de recente Koreaanse uitbreiding van aandelen in de bedrijven LioniX International en dochterbedrijf Phix, blijkt de stevige internationale potentie en ambitie. Deze bedrijven ontwikkelen en assembleren Fotonica-chips in Enschede. Deze internationale verbinding gaat in de komende jaren leiden tot meer omzet, productontwikkeling en nieuwe banen”.

Het World Technology Mapping Forum, dat in juni plaats vond op Universiteit Twente in Enschede, zette Nederland op het gebied van fotonica internationaal op de kaart. Hier kwamen wetenschappers en ondernemers uit de hele wereld wij elkaar. Daar werd onder meer duidelijk dat de agrisector in Australië en Nieuw Zeeland op zoek is naar Europese partners.

Baanbrekend onderzoek
Veel van de unieke kennis en expertise over fotonica is opgebouwd bij MESA+/Nanolab van de Universiteit Twente, de Saxion Hogeschool en doorontwikkeld door bedrijven. In totaal werken meer dan honderd onderzoekers aan deze technologie. In het nationale programma gaan we deze goede basis van Twente uitbouwen. Naast de UT zijn ook het Fraunhofer Project Centre en het Max Planck Centre nauw betrokken. Het technische onderzoek richt zich op lab-on-a-chip diagnostiek, 5G-datacommunicatie, energie-opslag en micro-productietechnologie.

Marktgerichte clusters
De wereldwijde groei van de fotonica-industrie wordt geschat op 40% per jaar. De geschatte totale omzet is meer dan vier miljard euro. De technologie gaat volgens TNO een grote rol in het succes van de Nederlandse hightech industrie spelen. Bijna 300 Nederlandse bedrijven, waarvan een groot deel in het MKB, werken direct aan de ontwikkeling en toepassing van fotonicaproducten.

Bron: provincie Overijssel