Dare-2-Share contract stimuleert innovatie en samenwerking

Geplaatst op: 2017-05-24 00:00:00


Digitalisering zorgt dat het mogelijk is om nieuwe business te creëren met de inzet van nieuwe technologieën zoals big data processing, het Internet of Things en nieuwe adaptieve robots. Data is het onmisbare, digitale fundament waarop nieuwe bedrijfsmodellen worden gebouwd. Data van jezelf én data van anderen. Voor de bereidheid tot het delen van deze data met verschillende partners is vertrouwen essentieel. Zonder vertrouwen tussen samenwerkingspartners wordt er geen data gedeeld en komt ook de diagnose op afstand – cruciaal voor Smart Industry – niet van de grond.

Afspraken vastleggen over data delen en samenwerken
Er ontstaan in de technologische industrie nieuwe manieren van produceren en nieuwe business modellen Deze ontwikkelingen bieden gigantische kansen en evenzo grote risico's. Uit gesprekken met ondernemers is gebleken dat het gebrek aan juridische kennis over het juist vastleggen van afspraken over samenwerking en over het delen van data een grote belemmering vormt bij het tot stand komen van (digitale) samenwerking. In samenwerking met FME Advocaten en met input van o.a. TNO, NL ICT, Siemens en Thales is een generieke samenwerkingsovereenkomst ‘Dare-2-Share’ opgesteld voor de fase van ‘samenwerking in innovatie’. Deze overeenkomst kan worden gebruikt om de samenwerking in de keten, waarbij data wordt gedeeld tussen groot en klein, op een eerlijke en betrouwbare manier vast te leggen. Bron: Programmabureau Smart Industry