BOOST actierapport 2016 vol inspiratie

Geplaatst op: 2017-01-24 00:00:00


Donderdag 26 januari 2017 nam gedeputeerde Michiel Scheffer het 1e exemplaar van het BOOST actierapport 2016 in ontvangst.
BOOST is de aanjager voor Smart Industry in Oost-Nederland. Snelheid en daadkracht zijn daarbij van belang. Met 6 strategische thema’s hebben ondernemers uit de maakindustrie de prioriteiten voor de komende jaren aangegeven: bewustwording mkb, sociale innovatie, regionale faciliteiten, internationalisering, inspiratie communicatie en slim organiseren. Ondernemers, onderwijsinstellingen, intermediairs en de overheid werken in verschillende projecten samen aan het realiseren van een concurrerende, sterke en duurzame maakindustrie in Oost-Nederland. Ook in 2016 is er veel werk verzet door al die partijen die bij BOOST betrokken zijn.

Het BOOST actierapport geeft kort en krachtig een overzicht van deze activiteiten en laat met inspirerende voorbeelden zien wat Smart Industry betekent in de praktijk van de mkb-ondernemer. Actierapport BOOST 2016 web