3-daagse cursus ' Circulair ondernemen en circulair design'

Datum
13-11-2019

Tijd
09:00 tot 17:00

Locatie

Circulaire economie is een hot thema; een systeem waarin producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Of waar, in plaats van producten, diensten worden aangeboden. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen.

CIRCO biedt een driedaagse cursus aan om jou op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Samen met een inspirerende groep deelnemers worden nieuwe kansen ontdekt en wordt nieuwe, circulaire business in gang gezet. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Dag 1: Initiate Workshop, 13 november
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtegoed van de circulaire economie. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circular design-principes. Zo mogelijk is er ook een rondleiding.
Dag 2: Ideate Workshop, 27 november
In deze sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. In een aantal interactieve werkvormen worden alle eerder verzamelde inzichten verwerkt tot potentiële circulaire producten en diensten.
Dag 3: Implement Workshop, 4 december
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van waardevolle circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van het beste concept uit de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.

Meer informatie en aanmelden