Smart Manufacturing voor MKB

Datum
25-06-2019

Tijd
07:45 tot 10:00

Locatie
Apeldoorn, Gelderland, Nederland

Meer uit de fabriek met dezelfde mensen

 Locatie: Hollander Techniek, Boogschutterstraat 30, Apeldoorn
 

De groei van de maakindustrie wordt geremd door tekort aan vakmensen. Zonde, omdat in de bestaande fabriek met dezelfde mensen nog veel groeipotentieel aanwezig is. Hoe benut je het bestaande potentieel in het huidige bedrijfsproces en op de werkvloer? En hoe zorg je voor meer output met minder werkdruk?

Klanten vragen maatwerk in een steeds kortere tijd. De klant goed en op tijd bedienen legt een grote druk op de organisatie en op de marge van productiebedrijven. Veel kostbare tijd en capaciteit van mens en machine gaat verloren aan het oplossen van inflexibiliteit in het huidige proces. Hoe rendabel is dit nog? En hoelang is de klant bereid hiervoor te betalen?

Digitaliseren en automatiseren is noodzakelijk om concurrerend te zijn en te blijven. De tijd dat we met een nieuwe machine en een robot automatisch meer output genereren is voorbij. Het is slechts één puzzelstukje van het totaal. Het risico dat bij foute keuzes juist de kosten toenemen en de machine meer gaat stilstaan ligt op de loer. Het totale proces moet sneller en flexibeler. Een specifieke aanpak en automatiseringsplan op maat is nodig.

Het is ondoenlijk om uw bedrijf in één keer volledig te automatiseren. Met een  automatiseringsplan kan uw bedrijf in kleine rendabele stappen naar het einddoel groeien. 

Dit is een dynamisch proces en vraagt om een aanpak waarmee uw bedrijf in kleine stappen resultaten boekt en waarin ruimte zit voor aanpassing. Elke stap met een duidelijk tussendoel in de richting van de vastgestelde horizon. Hierdoor wordt laaghangend fruit snel geplukt en ontstaat enthousiasme in het team. Vreemde ogen kunnen dit proces in uw bedrijf versnellen.

Wat is uw toekomstplan? Met welke oplossingen kan uw bedrijf het verschil gaan maken? Hoe organiseert u innovatie en nieuwe verantwoordelijkheden in uw bedrijf?

Thema’s die aan bod komen in de workshop “Smart Manufacturing voor MKB”. De VMO wil met de workshop ambitieuze productiebedrijven ondersteunen, het onbenutte potentieel inzichtelijk maken en een programma aanbieden aan individuele MKB ondernemers bij het vinden van de juiste kennis en capaciteit voor doorbraken in productieprestaties.  

Hollander Techniek en Vosteq nodigen je namens VMO van harte uit.

Programma

7:45 uur          Ontvangst                                                      

8:00 uur          Welkom en inleiding                                      VMO

8:10 uur          Smart Manufacturing – nut en noodzaak      Hollander Techniek

8:30 uur          Smart Manufacturing voor MKB                   Vosteq

Plan en programma van de VMO

9:00 uur          Pauze

9:10 uur          Presentatie, Demo’s en rondleiding              Hollander Techniek

10:00 uur        Afsluiting

Aanmelden

Met het plan Smart Manufacturing voor MKB wil VMO actief bij gaan dragen aan de reeds lopende Smart Industry actieagenda voor Oost- Nederland in BOOST. VMO wil in een eerste pilot starten met 5 à 10 maakbedrijven in Oost-Nederland. Het maakbedrijf ondersteunen bij de transitie naar slim en schoon produceren. Het plan en programma lichten wij in de workshop nader toe.