Open innovatiecentra

ThermoPlastic composites Application Center (TPAC)

The ThermoPlastic composites Application Center in Enschede, the Netherlands, is an independent innovation, research and development center that aims at the understanding of thermoplastic composites and their manufacturing processes on an applied research level. The TPAC is focused on the application of thermoplastic composites and related technology by developing proofs of concept for SMEs. The TPAC provides a breeding ground for regional and national companies who want to innovate with thermoplastic composites by offering access to expertise and manufacturing facilities. TPAC forms together with TPRC the fieldlab ThermoPlastic Composites NL (TPC NL).  

Texperium/textielrecycling

Texperium is een open innovatiecentrum gespecialiseerd in het high-end recyclen van textiel. Texperium brengt sorteerders en hergebruikers van gerecyclede textiele materialen bij elkaar, om ervoor te zorgen dat recycling en de bijbehorende processen en technologie ontwikkeld worden. Daarnaast is het belangrijk om te laten zien dat textiele afvalstoffen omgezet kunnen worden in ruwe materialen voor nieuwe producten.

Polymer Science Park/kunststoftechnologie

Het Polymer Science Park in Zwolle stimuleert kennisinstellingen en bedrijven samen te werken en over traditionele afbakeningen heen te kijken. Hierbij ligt de uitdaging in kunststoffen en coating. Daarnaast richt het zich op het verbreden en verbeteren van kennis, het verbreden van onderzoek en het vergroten van bedrijvigheid. Het Polymer Science Park wordt een levendig applicatielab om uitgebreid en praktijkgericht te experimenteren rond industrieel toegepast duurzaam onderzoek. De focus ligt hierbij op innovaties en nieuwe materialen op het gebied van performance materialen zoals engineering plastics, rubber, harsen, coatings composieten en de daaraan gerelateerde materialen.  

TPRC | Thermoplastische composieten

Het Thermoplastic Composites Research Center dient als katalysator voor innovatie op het gebied van thermoplastische composieten. Het centrum richt zich op de ontwikkeling van thermoplastische composiet technologie voor diverse toepassingen en markten, waaronder windenergie, olie en gas, aerospace, automotive, medische toepassingen en infrastructurele toepassingen. Het centrum is een initiatief van TenCate, StorkFokker, Universiteit Twente en Boeing. Inmiddels zijn tientallen partners aangehaakt.    

LAC/lasautomatisering

De toekomst van de maakindustrie in Nederland staat of valt met slim en efficiënt produceren. Gerobotiseerde productie gaat hand in hand met goed doordachte planning en organisatie. Het LAC helpt uw bedrijf deze ontwikkelingen te realiseren. LAC: Uw partner voor integrale las automatisering en laser applicaties.

LEO/robotica

LEO – Center for Service Robotics stimuleert onderzoek naar en ontwikkeling en realisatie van robottoepassingen. Robottechnologie boekt de laatste jaren een enorme vooruitgang. Een nieuwe generatie intelligente robotsystemen en service roboticatoepassingen stond op, zoals robothelpers bij revalidatie, inspectierobots en operatierobots. Robots kunnen de werkdruk verlagen in de zorg en het welbevinden van patiënten verbeteren. De markt voor servicerobots lijkt een stormachtig ontwikkeling tegemoet te gaan. Het open kennis- en innovatiecluster richt zich op het succesvol vermarkten van service robots en op het bekend maken van robotica bij een breed publiek.  

CIVON/opleidingen en trainingen

Het is Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland (CIVON) versterkt de maakindustrie in Oost-Nederland door innovatiebevordering, talent- en kennisontwikkeling op het gebied van High Tech Systemen en Materialen. De focus van het CIVON ligt op het ondersteunen van innovatievragen uit de markt met innovatieve oplossingen. De kernactiviteiten van het CIVON zijn: experimenteren & ontwikkelen opleiding & een leven lang leren kennisdeling & vraagarticulatie Het CIVON is het centrum voor bedrijven die ondersteuning nodig hebben voor innovatie en voor jongeren die kiezen voor een technische opleiding in het mbo. Het CIVON organiseert opleiding- en trainingsactiviteiten voor bedrijven in de maakindustrie.

OICAM/advanced materials

Het Open Innovatiecentrum Advanced Materials (OICAM) combineert innovatief onderzoek, het bouwen van demonstrators en het testen van productielijnen voor advanced materials op een locatie. OICAM is gespecialiseerd in materiaal met speciale eigenschappen, bijvoorbeeld duurzame materialen, intelligente materialen of nieuwe bouwmaterialen.

High Tech Factory/micro- en nanotechnologie

High Tech Factory is een gedeelde productiefaciliteit voor bedrijven gespecialiseerd in micro- en nanotechnologie. High Tech Factory is gerelateerd aan het MESA+ Instituut voor nanotechnologie van de Universiteit Twente en biedt bedrijven de kans om hun productie te starten en op te schalen. Het biedt daarvoor de benodigde infrastructuur, kantoorruimte en state of the art cleanrooms.    

S/park /chemie en technologie

S/park is de place to go in Europa voor de meest veeleisende chemie en technologie waar veiligheid, procesbeheersing en kennis van wet- en regelgeving van essentieel belang zijn. Bedrijven kunnen op S/park nieuwe toepassingen en producten in de chemie ontwikkelen en opschalen. Daarvoor bieden we laagdrempelige toegang tot unieke kennis en faciliteiten die voor veel bedrijven, startups, onderzoekers en studenten normaliter niet toegankelijk zijn. Samen werken wij zo aan de chemtech-bedrijven van morgen en aan werkgelegenheid in de regio. Locatie S/park is gevestigd op een deel van het voormalige terrein van AkzoNobel Specialty Chemicals in Deventer. Er is acht hectare beschikbaar voor bedrijven in de chemische industrie met een milieucategorie 5. Meer weten? Neem contact op met Marc Leeuw, directeur S/park