Expertise

The Garden geeft ondersteuning aan bedrijven in Oost-Nederland die investeren in Smart Industry innovaties. Bijzondere aandacht gaat uit naar nieuwe manieren van samenwerking in de waardeketen waar intensief gebruik gemaakt wordt van data voor de monitoring en besturing van productiesystemen en processen. De toepassingen en business cases van het bedrijfsleven vormen daarbij steeds het uitgangspunt.​

In samenwerking met MKB bedrijven, opleidingen en kennisinstellingen worden evenementen, werkplaatsen en projecten ontwikkeld waarmee de kennis en vaardigheden van betrokkenen wordt verruimd met betrekking tot ketensamenwerking en cybercompetenties. Veelal raakt dit aan dit laatste aan onderwerpen zoals het Internet of Things (IOT), voorspelbaar onderhoud, foutloos produceren, Big Data en Artificial Intelligence.

Bij dit alles wordt steeds aandacht aan cybersecurity aspecten besteed zodat data veilig gedeeld kan worden en de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt. Bijzondere aandacht gaat uit naar de koppeling en veiligheid van Informatie Technologie voor office toepassing (IT) en operationele technologie (OT) voor mechatronische toepassingen in productieprocessen.  ​

Projecten:

•Extended – Product Lifecycle Management 2.0 (E-PLM 2.0) gaat over het digitaal samenwerken in de waardeketen om het ontwikkelen, produceren, onderhouden en beheren van producten en diensten van idee tot uiteindelijke recycling te managen en te verbeteren. ​

•Secure Data Sharing Innovation (SDSI) ontwikkelt oplossingen om veilig data te delen, waarbij de eigenaar van de data de volledige controle heeft en ervoor kan zorgen dat data niet ongeautoriseerd gebruikt kan worden. Hier is het motto: ‘eigenaar van data heeft de controle’. ​

•MORe werkt aan de het uitdragen van de resultaten via diverse activiteiten en het ontwikkelen van vervolg projecten met het MKB van Oost-Nederland. Daarbij wordt samengewerkt met branche organisaties in de maakindustrie en de bouw- en installatiebranche.​

Faciliteiten
•Projecten worden veelal als ‘living lab’ op locatie ontwikkeld.​
•The Garden maakt intensief gebruik van het nieuwe N-Gebouw op het High Tech Systems Park te Hengelo dat ook de naam ‘The Garden’ draagt. Dit wordt met name gebruikt voor de ontwikkeling van een community en ecosysteem, waarin MKB bedrijven en partners samen kunnen optrekken.

Aanbod aan ondernemers
•Innovatie projecten met (MKB) bedrijven​
•MKB ondernemers die binnen de komende jaren betere ketensamenwerking tot stand willen brengen en de kennis en vaardigheden van de werkvloer met betrekking tot cybercompetenties willen ontwikkelen worden gesteund met de activiteiten en projecten.
•Heeft u een idee voor een project? Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen. Graag bespreken we de mogelijkheden.​

Locatie
HighTech Systems Campus
Haaksbergerstraat 65
7554 PA  Hengelo

Contact

Haaksbergerstraat 65
Hengelo, Overijssel
Nederland


06 55 34 50 67
paul.burghardt@nl.thalesgroup.com

LinkedIn

Bent u al lid van onze LinkedIn groep?