Fieldlabs en open innovatiecentra

BOOST stimuleert bedrijven zich aan te sluiten bij fieldlabs en open innovatiecentra. In die praktijkomgevingen doen bedrijven en kennisinstellingen ervaring op met smart industry-technologieën. Gezamenlijk worden nieuwe oplossingen ontwikkeld, getest en geïmplementeerd.

Wat zijn fieldlabs?

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren.  Verder is het vaak een omgeving waarin mensen (ondernemers, medewerkers en studenten) deze oplossingen leren toe te passen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen.  Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema. Sommigen hebben een regionale focus, anderen een nationale en zelfs Europese focus.   

In Oost-Nederland zijn verschillende fieldlabs gevestigd. Naast fieldlabs zijn er ook open innovatiecentra, shared facilities, applicatie centra. Wat voor naam ze ook hebben, in veel gevallen zijn de doelstellingen vergelijkbaar en bestaat het aanbod voor ondernemers uit de volgende zaken:

  • Kennisdeling
  • Begeleiding bij de samenwerking (zoeken van partners, kennis en financiering)
  • Open (innovatie): toegankelijk voor alle relevante partners ondernemers (start-up, klein, midden en groot bedrijven), onderwijs, onderzoek en overheid
  • Afspraken over intellectueel 
  • Eigendom (IE) bij samenwerking
  • Test infrastructuur (meet apparatuur, machines, demonstrators, testlocatie)
  • Richt zich op het valoriseren van kennis (TRL 4-7/8) met een concrete stip op de hori- zon en zijn niet bezig met business as usual (commerciële activiteiten/productie TRL 9)

Kortom, fieldlabs zijn plekken waar je met beperkte risico’s (tijd, geld) met partners kunt samenwerken aan innovatieprojecten, kunt testen, en experimenteren met nieuwe technologieën en (productie)processen. 

Brochure

In onze fieldlab-brochure geven wij een overzicht van Smart Industry Fieldlabs in Oost-Nederland (momentopname februari 2019).  Wilt u deze brochure ontvangen? Stuur een e-mail naar mieke.vanpelt@oostnl.nl. Binnenkort verschijnt hier de online bladerbare versie, en verschijnt een Duitstalige uitgave. 

Bekijk hier het overzicht van Smart  Industy-fieldlabs in heel Nederland (bron: www.smartindustry.nl).

Space53 | Drones

Expertise •Unmanned systems​ •Space53 faciliteert en jaagt aan​ •Bundelen en clusteren van samenwerkingsverbanden​ •Initiëren en ondersteuning van ontwikkelprojecten​ •Ontwikkelen en exploiteren van testlocaties​ •Ontwikkelen en aanbieden van opleidings- en trainingsprogramma’s ​ •Lobbyen voor regelgeving​ •Creëren van bewustwording en maatschappelijke acceptatie​ Projecten in:​ •Public Safety & Security​ •Precision Agriculture​ •Unmanned Cargo Logistics​ •Inspection & Maintenance​ Doelgroep ​•Startups robotica, onbemande voertuigen en drones​ •Bestaande bedrijven in robotica, onbemande voertuigen en drones​ •Services​ Faciliteiten •Meerdere test en experimenteer locaties in Oost-Nederland​ •Huisvesting met flexplekken en vergaderfaciliteiten voor ontwikkelaars en startups ​•Opleidings-​programma’s​ •Drone verhuur​ Aanbod aan ondernemers •Ontwikkelprojecten in samenwerking met publieke en private organisaties​ •Gebruik van infrastructuur en  faciliteiten voor testen, experimenteren en demonstreren​ •Advies en ondersteuning bij regelgeving​ Locatie Technology Base Vliegveldstraat 100 - B519 7524 PK Enschede Contact Marc Sandelowsky info@space53.eu  

CAPELLA | Smart Maintenance

Expertise De performance van machines in de maakindustrie 100% voorspelbaar maken.​ Doel daarvan is het mogelijk maken van nieuwe business modellen (Pay-per-use, power by the hour, etc) en Servitization. 100% voorspelbaar onderhoud als randvoorwaarde voor betrouwbaar productie proces.​ Meten van voorspelbaarheid met data, sensoring, IoT, veelal  gekoppeld aan Robotics.​ Experimenten met nieuwe business modellen en bijv. performance based contracting​ Voorbeeldprojecten:​ •In samenwerking met de HAN en een aantal MKB-bedrijven ontwikkelt men een onderzoeksprogramma voor nieuwe business modellen en een bijbehorende toolkit op gebied Servitization. ​ •In samenwerking met JADS en een aantal machinebouwers ontwikkelt men een Smart Manufacturing opleidingstrack voor datascientists.​ "Met Cappella ontwikkelen we een gespecialiseerde track voor Smart Manufacturing onze Data Science opleiding. Dit levert nieuwe inzichten op de industrie en zorgt er daarnaast voor dat studenten interesse ontwikkelen richting de maakindustrie." - Willem Jan van de Heuvel van JADS -   ​Doelgroep: Machinebouwers en de keten van toeleveranciers en klanten​ Faciliteiten In oprichting. Zwaartepunt Universiteit Twente en TU Eindhoven. Aanbod aan ondernemers Diverse projecten in oprichting. Locatie Landelijk. Contact Johan Treur 06 55 75 89 73

Fieldlab TValley | Smart Production

Expertise In het Fieldlab TValley (high tech) werken machinebouwers, maakbedrijven, systeem integratoren, toeleveranciers, engineers en kennisinstellingen samen aan een radicaal doel: first time right development and deployment of high tech systems.​ Het streven is de ontwikkelkosten met minimaal 15% te verlagen en de doorlooptijd met 30% te verminderen. Dit wil het fieldlab bereiken door een duidelijke focus op de ontwerpmethode (systems engineering) en de ontwikkeling van modulaire mechatronische bouwblokken (modular robotics). Via deze plug-en-play modules kan vervolgens snel en effectief nieuwe innovatieve reconfigureerbare high tech productie en robotica systemen worden ontwikkeld op basis van slechts idee vorming.​ Toepassingen van deze modular robotica filosofie zijn high tech systemen van grond- en luchtrobots tot cobots en productiesystemen.​ Doelgroep: maakindustrie bedrijven.​ Faciliteiten •Onderzoeks labs​ •Studentenlabs​ •R&D experience centres van de TValley partners​ •Testlocaties oa Saxion Drone Dome​ •Robotica bibliotheek Aanbod aan ondernemers •Innovatieprojecten i.s.m. bedrijven •Modular Robotics kennisdatabase​ •Quick Scans van innovatieve ideeën mbv studenten inzet Locatie Saxion M.H. Tromplaan 28 7513 AB  Enschede

The Garden | Ketensamenwerking & Cybercompetenties

Expertise The Garden geeft ondersteuning aan bedrijven in Oost-Nederland die investeren in Smart Industry innovaties. Bijzondere aandacht gaat uit naar nieuwe manieren van samenwerking in de waardeketen waar intensief gebruik gemaakt wordt van data voor de monitoring en besturing van productiesystemen en processen. De toepassingen en business cases van het bedrijfsleven vormen daarbij steeds het uitgangspunt.​ In samenwerking met MKB bedrijven, opleidingen en kennisinstellingen worden evenementen, werkplaatsen en projecten ontwikkeld waarmee de kennis en vaardigheden van betrokkenen wordt verruimd met betrekking tot ketensamenwerking en cybercompetenties. Veelal raakt dit aan dit laatste aan onderwerpen zoals het Internet of Things (IOT), voorspelbaar onderhoud, foutloos produceren, Big Data en Artificial Intelligence. Bij dit alles wordt steeds aandacht aan cybersecurity aspecten besteed zodat data veilig gedeeld kan worden en de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt. Bijzondere aandacht gaat uit naar de koppeling en veiligheid van Informatie Technologie voor office toepassing (IT) en operationele technologie (OT) voor mechatronische toepassingen in productieprocessen.  ​ Projecten: •Extended – Product Lifecycle Management 2.0 (E-PLM 2.0) gaat over het digitaal samenwerken in de waardeketen om het ontwikkelen, produceren, onderhouden en beheren van producten en diensten van idee tot uiteindelijke recycling te managen en te verbeteren. ​ •Secure Data Sharing Innovation (SDSI) ontwikkelt oplossingen om veilig data te delen, waarbij de eigenaar van de data de volledige controle heeft en ervoor kan zorgen dat data niet ongeautoriseerd gebruikt kan worden. Hier is het motto: ‘eigenaar van data heeft de controle’. ​ •MORe werkt aan de het uitdragen van de resultaten via diverse activiteiten en het ontwikkelen van vervolg projecten met het MKB van Oost-Nederland. Daarbij wordt samengewerkt met branche organisaties in de maakindustrie en de bouw- en installatiebranche.​ Faciliteiten •Projecten worden veelal als ‘living lab’ op locatie ontwikkeld.​ •The Garden maakt intensief gebruik van het nieuwe N-Gebouw op het High Tech Systems Park te Hengelo dat ook de naam ‘The Garden’ draagt. Dit wordt met name gebruikt voor de ontwikkeling van een community en ecosysteem, waarin MKB bedrijven en partners samen kunnen optrekken. Aanbod aan ondernemers •Innovatie projecten met (MKB) bedrijven​ •MKB ondernemers die binnen de komende jaren betere ketensamenwerking tot stand willen brengen en de kennis en vaardigheden van de werkvloer met betrekking tot cybercompetenties willen ontwikkelen worden gesteund met de activiteiten en projecten. •Heeft u een idee voor een project? Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen. Graag bespreken we de mogelijkheden.​ Locatie HighTech Systems Campus Haaksbergerstraat 65 7554 PA  Hengelo

Smart Welding Factory | Robotica

Expertise Doelstelling is om kostenefficiënt enkelstuks productie in Nederland mogelijk te maken.​ Enkelstuks productie zonder afkeur met robots - First Time Right, One Piece Flow. Met de focus op: lassen en 3d printen van metalen.  Het Fieldlab ontwikkelt hiervoor aan: •Model Based Production: produceren op basis van 3D modellen voorzien van lasdata, het automatiseren van werkvoorbereiding en robotprogrammering waardoor een hogere efficiëntie behaald wordt. •Gebruik van cyber-fysieke systemen op het internet om een industrieel samenwerkend netwerk van lasrobots en processen mogelijk te maken.​ •Het IoT gebruiken voor het delen van Welding Procedure Systems (procesparameters), normen, certificering en robotprogramma’s. ​ Voor:​ •Robots, cobots, scan/camerasystemen en software ​•3d metaal printen: WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing)​ •MIG/MAG,- TIG-,  en Laserlasprocessen​ Deze ontwikkelingen hebben invloed op nieuw te ontwikkelen businessmodellen, de wijze van produceren, de ontwikkeling van software, lasrobots, lasprocessen en lasapparatuur. Doelgroep: maakindustrie bedrijven.​ Faciliteiten •Testfaciliteiten van het LAC en het Fieldlab Smart Welding Factory ​ •Lasrobots en Cobots •Materiaalkundig laboratorium •(Simulatie) software​ •Software ontwikkeling​ Aanbod aan ondernemers •Vanaf voorjaar 2019 kan de opleiding tot lasrobotprogrammeur gevolgd worden bij AT opleidingen (Terborg) en SMEOT (Hengelo)​ •Initiëren van nieuwe projecten rond het thema 3d printen, ICT/software en verbindings-technologie •Ondersteuning in product en procesoptimalisatie voor (maak)bedrijven​ •Ondersteuning in ICT/Connected systems vraagstukken​ •Ondersteuning in logistieke vraagstukken gerelateerd aan robotica​ •Quickscans en technische/economische haalbaarheidsstudies​ Locatie Fieldlab Smart Welding Gieterij 200 (ROC van Twente) 7553 VZ  Hengelo LAC Drienerlolaan 5 ( Universiteit Twente) 7522 NB Enschede Contact Ard Hofmeijer 053 489 2072

Fieldlab Industrial Robotics (FIR) | Robotica

Expertise Het Fieldlab Industrial Robotics (FIR) ontwikkelt samen met opleidingspartners opleidingen in robotica.​ FIR  is opgericht om het gebrek aan 'robot' kennis in de arbeidsmarkt te verkleinen. Op dit moment zijn er bijna geen opleidingen die inspelen op de toenemende vraag naar robot operators en programmeurs. Daarom ontwikkelt het FIR merk-onafhankelijke opleidingen om vakmensen klaar te stomen voor deze werkzaamheden. Ook wordt de kwaliteit van de kennis over robotica meetbaar gemaakt door het ontwikkelen van een certificering. ​ Het fieldlab houdt zich bezig met:​ •applicatie onderzoek​ •ontwikkelen toegepaste kennis​ •ontwikkeling van opleidingen​ •certificering​ •borgen kwaliteit kennisoverdracht​ Doelgroep: studenten (mbo en hbo) en medewerkers uit het bedrijfsleven.  ​ Faciliteiten •Test faciliteiten (AWL Harderwijk)​ •Diverse industriële robots en cobots (merk onafhankelijk) •Faciliteiten om regionaal, provinciaal en zelfs nationaal opleidingen in robotica te kunnen bieden​. Aanbod aan ondernemers •Innovatie projecten i.s.m. onderwijs / studenten​ •Zowel studenten (mbo en hbo) als medewerkers uit het bedrijfsleven kunnen worden opgeleid om op verschillende niveaus te werken met robots.​ Locatie AWL-Techniek Nobelstraat 37 3846 CE Harderwijk    

Texperium/textielrecycling

Texperium is een open innovatiecentrum gespecialiseerd in het high-end recyclen van textiel. Texperium brengt sorteerders en hergebruikers van gerecyclede textiele materialen bij elkaar, om ervoor te zorgen dat recycling en de bijbehorende processen en technologie ontwikkeld worden. Daarnaast is het belangrijk om te laten zien dat textiele afvalstoffen omgezet kunnen worden in ruwe materialen voor nieuwe producten.

Polymer Science Park/kunststoftechnologie

Het Polymer Science Park in Zwolle stimuleert kennisinstellingen en bedrijven samen te werken en over traditionele afbakeningen heen te kijken. Hierbij ligt de uitdaging in kunststoffen en coating. Daarnaast richt het zich op het verbreden en verbeteren van kennis, het verbreden van onderzoek en het vergroten van bedrijvigheid. Het Polymer Science Park wordt een levendig applicatielab om uitgebreid en praktijkgericht te experimenteren rond industrieel toegepast duurzaam onderzoek. De focus ligt hierbij op innovaties en nieuwe materialen op het gebied van performance materialen zoals engineering plastics, rubber, harsen, coatings composieten en de daaraan gerelateerde materialen.  

TPRC | Thermoplastische composieten

Het Thermoplastic Composites Research Center dient als katalysator voor innovatie op het gebied van thermoplastische composieten. Het centrum richt zich op de ontwikkeling van thermoplastische composiet technologie voor diverse toepassingen en markten, waaronder windenergie, olie en gas, aerospace, automotive, medische toepassingen en infrastructurele toepassingen. Het centrum is een initiatief van TenCate, StorkFokker, Universiteit Twente en Boeing. Inmiddels zijn tientallen partners aangehaakt.    

LAC/lasautomatisering

De toekomst van de maakindustrie in Nederland staat of valt met slim en efficiënt produceren. Gerobotiseerde productie gaat hand in hand met goed doordachte planning en organisatie. Het LAC helpt uw bedrijf deze ontwikkelingen te realiseren. LAC: Uw partner voor integrale las automatisering en laser applicaties.

LEO/robotica

LEO – Center for Service Robotics stimuleert onderzoek naar en ontwikkeling en realisatie van robottoepassingen. Robottechnologie boekt de laatste jaren een enorme vooruitgang. Een nieuwe generatie intelligente robotsystemen en service roboticatoepassingen stond op, zoals robothelpers bij revalidatie, inspectierobots en operatierobots. Robots kunnen de werkdruk verlagen in de zorg en het welbevinden van patiënten verbeteren. De markt voor servicerobots lijkt een stormachtig ontwikkeling tegemoet te gaan. Het open kennis- en innovatiecluster richt zich op het succesvol vermarkten van service robots en op het bekend maken van robotica bij een breed publiek.  

CIVON/opleidingen en trainingen

Het is Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland (CIVON) versterkt de maakindustrie in Oost-Nederland door innovatiebevordering, talent- en kennisontwikkeling op het gebied van High Tech Systemen en Materialen. De focus van het CIVON ligt op het ondersteunen van innovatievragen uit de markt met innovatieve oplossingen. De kernactiviteiten van het CIVON zijn: experimenteren & ontwikkelen opleiding & een leven lang leren kennisdeling & vraagarticulatie Het CIVON is het centrum voor bedrijven die ondersteuning nodig hebben voor innovatie en voor jongeren die kiezen voor een technische opleiding in het mbo. Het CIVON organiseert opleiding- en trainingsactiviteiten voor bedrijven in de maakindustrie.