Fieldlabs en open innovatiecentra

BOOST stimuleert bedrijven zich aan te sluiten bij fieldlabs en open innovatiecentra. In die praktijkomgevingen doen bedrijven en kennisinstellingen ervaring op met smart industry-technologieën. Gezamenlijk worden nieuwe oplossingen ontwikkeld, getest en geïmplementeerd.

Bekijk hier het overzicht van smart industy-fieldlabs in heel Nederland (bron: www.smartindustry.nl).

The Garden

The Garden: Security in de waardeketen voor Smart Industry Smart Industry is erop gericht om de voortbrengingsketen te digitaliseren. Daardoor krijgen industrieën zeer flexibele productiecapaciteit in termen van het product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie. Fieldlabs hebben als doel om versnelling op een onderwerp te geven door samenwerking. Een fieldlab biedt praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren alsmede een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema. Roadmap Het thema van ‘the Garden’ is Security in Smart Industry. Waarbij veilig online samenwerken in de waardeketen een belangrijk thema is. In het fieldlab staan mensen, ondernemen en kennis centraal. Een gemeenschappelijk ontwikkelde roadmap vormt de basis voor nieuwe projecten. Voortgang wordt geboekt in projectconsortia. The Garden is onderdeel van de regionale en nationale agenda voor Smart Industry en werd officieel geopend op 6 April 2016. Download Brochure The Garden. Onze projecten Inmiddels zijn de volgende projecten binnen het fieldlab gestart: E-PLM: samenwerken in de waardeketen Extended – Product Lifecycle Management gaat over het digitaal samenwerken in de waardeketen om het ontwikkelen, produceren, onderhouden en beheren van producten en diensten van idee tot uiteindelijke recycling te managen en verbeteren. Met de resultaten van dit project worden alle spelers in de waardeketen in staat gesteld om belangrijke kostenbesparingen te realiseren en nieuwe toepassingen te ontdekken voor hun eigen producten. Daarnaast versterkt het de (internationale) marktpositie, doordat zij een aantrekkelijke partner worden voor grote uitbestedende partijen. Motto hierbij is ‘leren door samen te innoveren’.     SDSI: eigenaar van data heeft de controle Secure Data Sharing Innovation: in dit project worden oplossingen uitgewerkt om veilig data te delen, waarbij de eigenaar van de data de volledige controle heeft en ervoor kan zorgen dat data niet ongeautoriseerd gebruikt kan worden. MORe: versterken van cyberveiligheid van het MKB MKB Opbrengsten Realiseren: het bouwen van netwerken, verspreiden van kennis en creëren van een ecosysteem voor open innovatie staat in dit project centraal. Het is het organiserend vermogen van het fieldlab.     Uiteindelijk draait succesvolle samenwerking om mensen die elkaar vertrouwen en gemeenschappelijk energie steken in het doelgericht behalen van het succes. Meer weten over The Garden? paul.burghardt@nl.thalesgroup.com (+31 655 345 067)      

Smart Bending Factory

Smart Bending Factory Het fieldlab Smart Bending Factory ontwikkelt een ultramoderne fabriek op het gebied van metaalbewerking. Bedrijven delen kennis, ervaring en middelen en exploiteren gezamenlijk bewerkingsprocessen. Het fieldlab brengt bedrijven samen en bereikt dat de ‘total-cost-of-ownership’ in de gehele keten met ten minste 20% verlaagd wordt. De ‘time-to-market’ wordt met een factor 5 versnelt, de levertijd gaat van weken naar dagen. Deelnemers Gunnebo Doetinchem BV, Doetinchem Innclose BV, Aalten Staja Constructie BV, Hengelo (G) Omega Visser BV, ‘s-Gravendeel ROC Graafschap College, Doetinchem Bedrijfstakschool Anton Tijdink, Terborg 247TailorSteel, Varsseveld Jansen Metal Products BV, Winterswijk

Smart Welding Factory

Smart Welding Factory stelt zichzelf een radicaal doel: in kleine series flexibel en volledig geautomatiseerd produceren via lasrobots en zonder programmeringstijd. First Time Right, One Piece Flow Het fieldlab wil de toepassing van robots en andere vormen van productieautomatisering voor kleine series rendabel maken, bijvoorbeeld door de benodigde tijd voor het opnieuw programmeren van robots terug te brengen. Als resultaat wordt de concurrentiekracht van de maakindustrie versterkt en worden banen gecreëerd. Het Fieldlab is van start sinds januari 2015 en behaalde al indrukwekkende resultaten. Deelnemers Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL), Exerion, Wivé Techniek, Contour Covering Technology, Aebi Schmdt (Nido), LAC, Stork Thermeq, Hoekman RVS, Pan Oston en Universiteit Twente. Daarnaast wordt er op dit moment aansluiting gevonden bij het onderwijs en is beoogd om een Living Lab op te starten in West Nederland en Noord Nederland.    Meer weten of meedoen? Jeroen Wevers (LAC): wevers@lac.nl +31 (0) 6 28 85 21 15  

Industrial Robotics

Het Fieldlab Industrial Robotics (IR) is in 2017 opgericht om het gebrek aan kennis over industriële robots in de arbeidsmarkt te verkleinen. Samen met onderwijsinstellingen en partners wordt hard gewerkt om opleidingen te ontwikkelen die inspelen op de toenemende vraag naar robot operators, programmeurs en engineers.  Opleidingen en certificering Het Fieldlab IR ontwikkelt merk-onafhankelijke opleidingen waarmee studenten en vakmensen klaargestoomd worden voor robot werkzaamheden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een certificering om robot kennis meetbaar te maken. De eerste opleidingen en de certificering zijn vanaf september 2018 inzetbaar.  Zodra dit uitgerold is worden ook om- en bijscholing programma’s ontwikkeld. Hiermee richt het Fieldlab zich ook op zij-instromers en medewerkers van bedrijven. Deze opleidingen en trajecten zullen via de betrokken onderwijspartners aangeboden worden.  De ambitie is om hét centrum voor robotica te worden en niet alleen regionaal maar ook nationaal opleidingen in robotica aan te kunnen bieden. Hiervoor wordt samengewerkt met bestaande onderwijsinstellingen, waaronder Deltion College, ROC Landstede en Hogeschool Windesheim.  Het Fieldlab Industrial Robotics is gevestigd bij AWL-Techniek in Harderwijk. Het Fieldlab biedt volop ruimte en faciliteiten voor het beroepsonderwijs op mbo- en hbo-niveau en ontwikkelingstrajecten van bedrijven. Daarnaast worden er met regelmaat kennis- en netwerk evenementen voor het bedrijfsleven georganiseerd. Op 16 oktober 2018 wordt de spiksplinternieuwe kennismakingsmodule VMBOTS gelanceerd! VMBOTS is een van de onderwijsprogramma's ontwikkeld door het Fieldlab Industrial Robotics (FIR) en haar partners. Samengesteld door Deltion College, Landstede en Morgen College, speciaal voor het middelbaar onderwijs. Naast decanen en docenten zijn ook overige betrokkenen en geïnteresseerden van het FIR welkom.  Meer informatie en aanmelden Contact www.fieldlabir.nl  info@fieldlabir.nl  

ThermoPlastic Composites NL (TPC NL)

TPC NL richt zich op innovatieve lichtgewicht materialen, die onder andere gebruikt worden voor de vliegtuigconstructies, onderdelen van auto’s zoals bumpers en autozitjes maar ook bijvoorbeeld voor prefab daken in de bouw. Het fieldlab vestigt zich in Enschede, binnen de driehoek Saxion, UT en het vliegveld. “De succesformule van dit fieldlab zit in het feit dat vanaf nu de meest succesvolle wetenschappelijke vondsten, sneller omgezet kunnen worden naar de praktijk”, zegt Saxion-lector Ferrie van Hattum. Deelnemers Met het opzetten van dit Fieldlab in de regio, positioneert Twente zich binnen en buiten Nederland op een onderscheidende wijze op dit vakgebied. Het fieldlab komt voort uit de samenwerking tussen het TPRC (Research Center) waar onder andere TenCate, Boeing en Universiteit Twente gedetailleerd onderzoek doen en het TPAC (Application Center) waar Saxion en TPRC, toepassingsgericht onderzoek verrichten in samenwerking met het mkb. Hub TPC NL is sinds 2018 EU Digital Innovation Hub. Meer weten of meedoen? Ferrie van Hattum, lector lichtgewicht materialen Saxion f.w.j.vanhattum@saxion.nl

Fieldlab CAMINO

CAMINO staat voor Condition based Maintenance of Infrastructure Networks.  In fieldlab CAMINO staat het meten van de status van infrastructuur met behulp van sensoriek en gegevensanalyse centraal. Bij Camino streven we naar een fieldlab rondom een aantal grote asset owners, zoals rail, weg, water, electriciteitsnetwerk, waterleiding, riolering, gasnet, vliegvelden, chemische stoffen netwerk, en een zwerm van innovatieve mkb-ers en kennisinstellingen. Het landelijke fieldlab CAMINO is gevestigd in Oost-Nederland, waar veel belangrijke en innovatieve organisaties en kennisinstellingen zijn op het gebied van infrastructuur. Deelnemers Binnen het fieldlab werken verschillende asset owners zoals het waterschap Vechtstromen, Strukton Rail, RWS, Liander e.a samen met diverse MKB bedrijven en kennisinstellingen zoals de Universiteit Twente. Oost NL en Novel-T trekken samen met World Class Maintenance op als gangmaker en het stimuleren van de samenwerking. Meer weten of meedoen? Word Class Maintenance, Ruben Ogink: ro@worldclassmaintenance.com

Texperium/textielrecycling

Texperium is een open innovatiecentrum gespecialiseerd in het high-end recyclen van textiel. Texperium brengt sorteerders en hergebruikers van gerecyclede textiele materialen bij elkaar, om ervoor te zorgen dat recycling en de bijbehorende processen en technologie ontwikkeld worden. Daarnaast is het belangrijk om te laten zien dat textiele afvalstoffen omgezet kunnen worden in ruwe materialen voor nieuwe producten.

Polymer Science Park/kunststoftechnologie

Het Polymer Science Park in Zwolle stimuleert kennisinstellingen en bedrijven samen te werken en over traditionele afbakeningen heen te kijken. Hierbij ligt de uitdaging in kunststoffen en coating. Daarnaast richt het zich op het verbreden en verbeteren van kennis, het verbreden van onderzoek en het vergroten van bedrijvigheid. Het Polymer Science Park wordt een levendig applicatielab om uitgebreid en praktijkgericht te experimenteren rond industrieel toegepast duurzaam onderzoek. De focus ligt hierbij op innovaties en nieuwe materialen op het gebied van performance materialen zoals engineering plastics, rubber, harsen, coatings composieten en de daaraan gerelateerde materialen.  

TPRC/thermoplastische composieten

Het Thermoplastic Composites Research Center dient als katalysator voor innovatie op het gebied van thermoplastische composieten. Het centrum richt zich op de ontwikkeling van thermoplastische composiet technologie voor diverse toepassingen en markten, waaronder windenergie, olie en gas, aerospace, automotive, medische toepassingen en infrastructurele toepassingen. Het centrum is een initiatief van TenCate, StorkFokker, Universiteit Twente en Boeing. Inmiddels zijn tientallen partners aangehaakt.    

LAC/lasautomatisering

De toekomst van de maakindustrie in Nederland staat of valt met slim en efficiënt produceren. Gerobotiseerde productie gaat hand in hand met goed doordachte planning en organisatie. Het LAC helpt uw bedrijf deze ontwikkelingen te realiseren. LAC: Uw partner voor integrale las automatisering en laser applicaties.

LEO/robotica

LEO – Center for Service Robotics stimuleert onderzoek naar en ontwikkeling en realisatie van robottoepassingen. Robottechnologie boekt de laatste jaren een enorme vooruitgang. Een nieuwe generatie intelligente robotsystemen en service roboticatoepassingen stond op, zoals robothelpers bij revalidatie, inspectierobots en operatierobots. Robots kunnen de werkdruk verlagen in de zorg en het welbevinden van patiënten verbeteren. De markt voor servicerobots lijkt een stormachtig ontwikkeling tegemoet te gaan. Het open kennis- en innovatiecluster richt zich op het succesvol vermarkten van service robots en op het bekend maken van robotica bij een breed publiek.  

CIVON/opleidingen en trainingen

Het is Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland (CIVON) versterkt de maakindustrie in Oost-Nederland door innovatiebevordering, talent- en kennisontwikkeling op het gebied van High Tech Systemen en Materialen. De focus van het CIVON ligt op het ondersteunen van innovatievragen uit de markt met innovatieve oplossingen. De kernactiviteiten van het CIVON zijn: experimenteren & ontwikkelen opleiding & een leven lang leren kennisdeling & vraagarticulatie Het CIVON is het centrum voor bedrijven die ondersteuning nodig hebben voor innovatie en voor jongeren die kiezen voor een technische opleiding in het mbo. Het CIVON organiseert opleiding- en trainingsactiviteiten voor bedrijven in de maakindustrie.