Fieldlabs en open innovatiecentra

BOOST stimuleert bedrijven zich aan te sluiten bij fieldlabs en open innovatiecentra. In die praktijkomgevingen doen bedrijven en kennisinstellingen ervaring op met smart industry-technologieën. Gezamenlijk worden nieuwe oplossingen ontwikkeld, getest en geïmplementeerd.

Wat zijn fieldlabs?

 

Space53 | Drones

Expertise •Unmanned systems​ •Space53 faciliteert en jaagt aan​ •Bundelen en clusteren van samenwerkingsverbanden​ •Initiëren en ondersteuning van ontwikkelprojecten​ •Ontwikkelen en exploiteren van testlocaties​ •Ontwikkelen en aanbieden van opleidings- en trainingsprogramma’s ​ •Lobbyen voor regelgeving​ •Creëren van bewustwording en maatschappelijke acceptatie​ Projecten in:​ •Public Safety & Security​ •Precision Agriculture​ •Unmanned Cargo Logistics​ •Inspection & Maintenance​ Doelgroep ​•Startups robotica, onbemande voertuigen en drones​ •Bestaande bedrijven in robotica, onbemande voertuigen en drones​ •Services​ Faciliteiten •Meerdere test en experimenteer locaties in Oost-Nederland​ •Huisvesting met flexplekken en vergaderfaciliteiten voor ontwikkelaars en startups ​•Opleidings-​programma’s​ •Drone verhuur​ Aanbod aan ondernemers •Ontwikkelprojecten in samenwerking met publieke en private organisaties​ •Gebruik van infrastructuur en  faciliteiten voor testen, experimenteren en demonstreren​ •Advies en ondersteuning bij regelgeving​ Locatie Technology Base Vliegveldstraat 100 - B519 7524 PK Enschede Contact Marc Sandelowsky info@space53.eu  

Chips Integration Technology Centre (CITC)

Het Chip Integration Technology Centre (CITC), is een open innovatiecentrum dat zich richt op de ontwikkeling en toepassing van de nieuwe generatie chips. Waar de huidige generatie chips uitsluitend kan rekenen óf meten óf communiceren, hebben geïntegreerde chips deze functies allemaal. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën zoals fotonica worden de microchips sneller, slimmer en goedkoper. Dit is nodig om doorbraken te realiseren in de uitdagingen van deze tijd op het gebied van energie, voeding en gezondheid. "Enzyre verpakt meerdere mini-stoltesten in één biochip ter grootte van een creditcard. Met deze chip kunnen patiënten thuis, in plaats van onderzoekers op een laboratorium, hun bloedstollingswaarden meten en besparen zij een hoop tijd en ongemak. Het CITC kan de gespecialiseerde kennis leveren die helpt bij de verdere ontwikkeling van de package van deze biochips.”  Waander van Heerde, CSO - Enzyre

Cybersecurity Centrum Maakindustrie (CCM)

Het Cybersecurity Centrum Maakindustrie focust zich op het digitaal weerbaar maken van de Nederlandse maakindustrie en ondersteunt ondernemers die de transitie maken naar Smart Industry. Digitalisering is één van de belangrijkste drijvers van economische groei. Het biedt kansen voor het oplossen van vele maatschappelijke uitdagingen en opent deuren voor groei en oplossingen voor bedrijven. Maar het heeft ook een negatieve keerzijde: we worden vatbaarder voor verstoring van de business-continuïteit door een cyberincident. Het verhogen van de digitale weerbaarheid door het nemen van de juiste cybersecurity maatregelen is daarom voor ondernemers een must. Ontdek wat het Cybersecurity Centrum Maakindustrie voor jou kan betekenen: CCM meetups Cyberincidenten kunnen een enorme impact hebben op je organisatie. Tijdens de tweemaandelijkse cybersecurity meetups worden diverse relevante cybersecurity thema’s voor het vergroten van de cyberweerbaarheid bij maakbedrijven, op een praktische manier behandeld. Bedrijven wisselen ervaring uit en cybersecurity professionals delen hun kennis op deze wisselende thema’s. Cyber Alerts De Cyber Alerts bevatten relevante informatie gericht op het verhogen van de cyberweerbaarheid van maakbedrijven. Met deze alerts blijf je als ondernemer up-to-date van cybersecurity dreigingen. Cybersecurity scan Maakbedrijven in Oost-Nederland kunnen een weerbaarheidsanalyse laten uitvoeren. Samen met cybersecurity professionals heeft het Cybersecurity Centrum Maakindustrie de Cybersecurity scan ontwikkeld, waarin je bedrijf wordt geanalyseerd op techniek, mens en organisatie. De scan biedt inzicht in de digitale weerbaarheid van je bedrijf en concrete adviezen om je weerbaarheid te vergroten. Samen met provincie Overijssel heeft het CCM een voucherregeling, waardoor de risico-scan voor ondernemingen slechts 250 euro kost, in plaats van 1000 euro. Cyberveiligheid is voor de continuïteit van je bedrijf cruciaal. Het Cybersecurity Centrum Maakindustrie helpt ondernemers bij het vergroten van de digitale veiligheid voor hun bedrijf. Benieuwd wat het CCM voor jou kan betekenen? Bezoek de website cybersecuritymaakindustrie.nl of neem contact op.  

CAPELLA | Smart Maintenance

Expertise De performance van machines in de maakindustrie 100% voorspelbaar maken.​ Doel daarvan is het mogelijk maken van nieuwe business modellen (Pay-per-use, power by the hour, etc) en Servitization. 100% voorspelbaar onderhoud als randvoorwaarde voor betrouwbaar productie proces.​ Meten van voorspelbaarheid met data, sensoring, IoT, veelal  gekoppeld aan Robotics.​ Experimenten met nieuwe business modellen en bijv. performance based contracting​ Voorbeeldprojecten:​ •In samenwerking met de HAN en een aantal MKB-bedrijven ontwikkelt men een onderzoeksprogramma voor nieuwe business modellen en een bijbehorende toolkit op gebied Servitization. ​ •In samenwerking met JADS en een aantal machinebouwers ontwikkelt men een Smart Manufacturing opleidingstrack voor datascientists.​ "Met Cappella ontwikkelen we een gespecialiseerde track voor Smart Manufacturing onze Data Science opleiding. Dit levert nieuwe inzichten op de industrie en zorgt er daarnaast voor dat studenten interesse ontwikkelen richting de maakindustrie." - Willem Jan van de Heuvel van JADS -   ​Doelgroep: Machinebouwers en de keten van toeleveranciers en klanten​ Faciliteiten In oprichting. Zwaartepunt Universiteit Twente en TU Eindhoven. Aanbod aan ondernemers Diverse projecten in oprichting. Locatie Landelijk. Contact Johan Treur 06 55 75 89 73

Fieldlab TValley | Smart Production

Expertise In het Fieldlab TValley (high tech) werken machinebouwers, maakbedrijven, systeem integratoren, toeleveranciers, engineers en kennisinstellingen samen aan een radicaal doel: first time right development and deployment of high tech systems.​ Het streven is de ontwikkelkosten met minimaal 15% te verlagen en de doorlooptijd met 30% te verminderen. Dit wil het fieldlab bereiken door een duidelijke focus op de ontwerpmethode (systems engineering) en de ontwikkeling van modulaire mechatronische bouwblokken (modular robotics). Via deze plug-en-play modules kan vervolgens snel en effectief nieuwe innovatieve reconfigureerbare high tech productie en robotica systemen worden ontwikkeld op basis van slechts idee vorming.​ Toepassingen van deze modular robotica filosofie zijn high tech systemen van grond- en luchtrobots tot cobots en productiesystemen.​ Doelgroep: maakindustrie bedrijven.​ Faciliteiten •Onderzoeks labs​ •Studentenlabs​ •R&D experience centres van de TValley partners​ •Testlocaties oa Saxion Drone Dome​ •Robotica bibliotheek Aanbod aan ondernemers •Innovatieprojecten i.s.m. bedrijven •Modular Robotics kennisdatabase​ •Quick Scans van innovatieve ideeën mbv studenten inzet Locatie Saxion M.H. Tromplaan 28 7513 AB  Enschede

The Garden | Ketensamenwerking & Cybercompetenties

Expertise The Garden geeft ondersteuning aan bedrijven in Oost-Nederland die investeren in Smart Industry innovaties. Bijzondere aandacht gaat uit naar nieuwe manieren van samenwerking in de waardeketen waar intensief gebruik gemaakt wordt van data voor de monitoring en besturing van productiesystemen en processen. De toepassingen en business cases van het bedrijfsleven vormen daarbij steeds het uitgangspunt.​ In samenwerking met MKB bedrijven, opleidingen en kennisinstellingen worden evenementen, werkplaatsen en projecten ontwikkeld waarmee de kennis en vaardigheden van betrokkenen wordt verruimd met betrekking tot ketensamenwerking en cybercompetenties. Veelal raakt dit aan dit laatste aan onderwerpen zoals het Internet of Things (IOT), voorspelbaar onderhoud, foutloos produceren, Big Data en Artificial Intelligence. Bij dit alles wordt steeds aandacht aan cybersecurity aspecten besteed zodat data veilig gedeeld kan worden en de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt. Bijzondere aandacht gaat uit naar de koppeling en veiligheid van Informatie Technologie voor office toepassing (IT) en operationele technologie (OT) voor mechatronische toepassingen in productieprocessen.  ​ Projecten: •Extended – Product Lifecycle Management 2.0 (E-PLM 2.0) gaat over het digitaal samenwerken in de waardeketen om het ontwikkelen, produceren, onderhouden en beheren van producten en diensten van idee tot uiteindelijke recycling te managen en te verbeteren. ​ •Secure Data Sharing Innovation (SDSI) ontwikkelt oplossingen om veilig data te delen, waarbij de eigenaar van de data de volledige controle heeft en ervoor kan zorgen dat data niet ongeautoriseerd gebruikt kan worden. Hier is het motto: ‘eigenaar van data heeft de controle’. ​ •MORe werkt aan de het uitdragen van de resultaten via diverse activiteiten en het ontwikkelen van vervolg projecten met het MKB van Oost-Nederland. Daarbij wordt samengewerkt met branche organisaties in de maakindustrie en de bouw- en installatiebranche.​ Faciliteiten •Projecten worden veelal als ‘living lab’ op locatie ontwikkeld.​ •The Garden maakt intensief gebruik van het nieuwe N-Gebouw op het High Tech Systems Park te Hengelo dat ook de naam ‘The Garden’ draagt. Dit wordt met name gebruikt voor de ontwikkeling van een community en ecosysteem, waarin MKB bedrijven en partners samen kunnen optrekken. Aanbod aan ondernemers •Innovatie projecten met (MKB) bedrijven​ •MKB ondernemers die binnen de komende jaren betere ketensamenwerking tot stand willen brengen en de kennis en vaardigheden van de werkvloer met betrekking tot cybercompetenties willen ontwikkelen worden gesteund met de activiteiten en projecten. •Heeft u een idee voor een project? Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen. Graag bespreken we de mogelijkheden.​ Locatie HighTech Systems Campus Haaksbergerstraat 65 7554 PA  Hengelo

ThermoPlastic composites Application Center (TPAC)

The ThermoPlastic composites Application Center in Enschede, the Netherlands, is an independent innovation, research and development center that aims at the understanding of thermoplastic composites and their manufacturing processes on an applied research level. The TPAC is focused on the application of thermoplastic composites and related technology by developing proofs of concept for SMEs. The TPAC provides a breeding ground for regional and national companies who want to innovate with thermoplastic composites by offering access to expertise and manufacturing facilities. TPAC forms together with TPRC the fieldlab ThermoPlastic Composites NL (TPC NL).  

Texperium/textielrecycling

Texperium is een open innovatiecentrum gespecialiseerd in het high-end recyclen van textiel. Texperium brengt sorteerders en hergebruikers van gerecyclede textiele materialen bij elkaar, om ervoor te zorgen dat recycling en de bijbehorende processen en technologie ontwikkeld worden. Daarnaast is het belangrijk om te laten zien dat textiele afvalstoffen omgezet kunnen worden in ruwe materialen voor nieuwe producten.

Polymer Science Park/kunststoftechnologie

Het Polymer Science Park in Zwolle stimuleert kennisinstellingen en bedrijven samen te werken en over traditionele afbakeningen heen te kijken. Hierbij ligt de uitdaging in kunststoffen en coating. Daarnaast richt het zich op het verbreden en verbeteren van kennis, het verbreden van onderzoek en het vergroten van bedrijvigheid. Het Polymer Science Park wordt een levendig applicatielab om uitgebreid en praktijkgericht te experimenteren rond industrieel toegepast duurzaam onderzoek. De focus ligt hierbij op innovaties en nieuwe materialen op het gebied van performance materialen zoals engineering plastics, rubber, harsen, coatings composieten en de daaraan gerelateerde materialen.  

TPRC | Thermoplastische composieten

Het Thermoplastic Composites Research Center dient als katalysator voor innovatie op het gebied van thermoplastische composieten. Het centrum richt zich op de ontwikkeling van thermoplastische composiet technologie voor diverse toepassingen en markten, waaronder windenergie, olie en gas, aerospace, automotive, medische toepassingen en infrastructurele toepassingen. Het centrum is een initiatief van TenCate, StorkFokker, Universiteit Twente en Boeing. Inmiddels zijn tientallen partners aangehaakt.    

LAC/lasautomatisering

De toekomst van de maakindustrie in Nederland staat of valt met slim en efficiënt produceren. Gerobotiseerde productie gaat hand in hand met goed doordachte planning en organisatie. Het LAC helpt uw bedrijf deze ontwikkelingen te realiseren. LAC: Uw partner voor integrale las automatisering en laser applicaties.

LEO/robotica

LEO – Center for Service Robotics stimuleert onderzoek naar en ontwikkeling en realisatie van robottoepassingen. Robottechnologie boekt de laatste jaren een enorme vooruitgang. Een nieuwe generatie intelligente robotsystemen en service roboticatoepassingen stond op, zoals robothelpers bij revalidatie, inspectierobots en operatierobots. Robots kunnen de werkdruk verlagen in de zorg en het welbevinden van patiënten verbeteren. De markt voor servicerobots lijkt een stormachtig ontwikkeling tegemoet te gaan. Het open kennis- en innovatiecluster richt zich op het succesvol vermarkten van service robots en op het bekend maken van robotica bij een breed publiek.