Nieuws

Twente krijgt geld voor slimme maakindustrie 4.0

Regio Twente en Twente Board zijn verheugd over het besluit van het kabinet om 30 miljoen euro uit te trekken voor een Regiodeal met Twente. Twente krijgt het geld voor de aanpak van verschillende opgaven: uitbouwen van de Twentse topwerklocaties, een slimme maakindustrie 4.0, een toekomstgerichte arbeidsmarkt en de transitie naar een circulaire economie. Doordat de samenwerkende partners in Twente als cofinanciering minstens eenzelfde bedrag beschikbaar stellen is de regio in staat haar vakmanschap, kennis en technologie met kracht verder te ontwikkelen. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) coördineert de afspraken met de regio’s.  Lees verder op de website van Twente Board

Doe mee en win de Achterhoek Open Innovatieprijs

De inschrijving voor editie twee van de Achterhoek Open Innovatieprijs is gestart! Verdient de technologische innovatie die u samen met andere bedrijven en/of organisaties op de markt brengt de aandacht van ondernemend én innoverend Nederland? Doe dan mee met onze landelijke competitie en win mooie prijzen die uw baanbrekende product of dienst verder brengen. Stuur vóór donderdag 3 januari 2019 uw innovatie in.    Dit kunt u winnen Als winnaar van de Achterhoek Open Innovatieprijs krijgt u ‘duurzame’ prijzen. Niet alleen voor de korte termijn, óók daarna zorgen wij ervoor dat u verder komt met uw technologische innovatie. Want naast een speciaal ontworpen trofee en de bijbehorende media-aandacht, wint u een geldprijs van 5.000 euro en 1.500 euro mediabudget. Maar er is meer! Wat te denken van een netwerkdiner met een autoriteit op uw vakgebied. En u schuift aan bij een lentediner met ‘politiek Den Haag’.    Voor heel Nederland Iedere ondernemer uit elke branche die technologisch innoveert kan meedoen aan de tweede editie van de Achterhoek Open Innovatieprijs. We kijken nadrukkelijk over onze streekgrens heen, want heel Nederland onderneemt en innoveert. Tijdens de uitreiking op de Ondernemersavond komt u met collega-ondernemers uit alle windstreken bij elkaar om waardevolle ervaringen te delen. Aarzel als ondernemer uit bijvoorbeeld Groningen, Zeeland of de Randstad dus geen moment om uw baanbrekende technologische innovatie in te sturen.   Zo doet u mee Meedoen kan als u aan deze voorwaarden voldoet:  • Uw innovatie is technologisch • Uw innovatie is ontstaan uit een aantoonbare (keten) samenwerking • U bent als inzender de ondernemer uit de samenwerking • U showt dat het product goed werkt óf hebt minimaal een prototype • Uw product of de dienst is al op de markt óf dit gebeurt binnen 12 maanden   Voldoet uw product of dienst, dan ontvangt u twee toegangskaarten voor de Ondernemersavond. Als u tot de drie genomineerden behoort, krijgt u zelfs vier kaarten voor de geheel verzorgde avond op 14 maart waarop de Achterhoek Open Innovatieprijs wordt uitgereikt en u kunt netwerken met andere innovatieve ondernemers.    Stuur in Ga naar www.achterhoekopeninnovatieprijs.nl, stuur uw technologische innovatie voor 3 januari 2019 in en ga aan de haal met alle fraaie ‘duurzame’ prijzen.   Contact opnemen? Mail naar: info@achterhoekopeninnovatieprijs.nl   Partners van de Achterhoek Open Innovatieprijs  BOOST- hét Smart Industry netwerk van Oost-Nederland Civon VNO NCW Achterhoek RCT Gelderland      

Welke kansen bieden social media voor de maakindustrie?

Digitalisering is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven. Iedere minuut worden er op YouTube ruim vier miljoen video’s bekeken,  vinden er 176.220 Skype-gesprekken plaats, worden er op Spotify 750.000 liedjes gestreamd en maken ruim 120 professionals een LinkedIn-profiel aan. Hoe ga je als ondernemer in de maakindustrie om met deze ontwikkelingen? Welke kansen bieden social media om zichtbaarheid te vergroten, nieuwe commerciële kansen te ontwikkelen en netwerken te vergroten? Wereldwijd is Linkedin het belangrijkste social media platform voor de zakelijke markt. Met ruim 500 miljoen gebruikers wereldwijd biedt dit platform enorme zakelijke kansen. Slimmer werken aan zichtbaarheid en nieuwe businesskansen door de inzet van social selling via Linkedin: In dit programma gaan de deelnemers actief aan de slag met mogelijkheden van Linkedin voor de maakindustrie. In vier bijeenkomsten worden de belangrijkste stappen gezet om te zorgen voor een professionele uitstraling,  een voedingsbodem  voor mooie resultaten en worden er concrete stappen gezet.    Verenigde Maakindustrie Oost (VMO) en Centraal Beheer bieden dit programma aan. In vier interactieve sessies van 2,5 uur deelt social selling expert  Jorrit Drieënhuizen van Centraal Beheer praktische tips en nieuwe inzichten om Linkedin en social selling succesvol toe te passen in de dagelijkse praktijk.    Doelgroep: Ondernemers en commercieel verantwoordelijken in de maakindustrie    Het programma  Het programma bestaat uit 4 sessies van 2,5 uur en zal starten in januari 2019. Het is een interactief programma, waarin de deelnemers actief aan de slag gaan met de mogelijkheden van Linkedin voor de maakindustrie. De kosten Voor deelname aan dit programma vragen we een eigen bijdrage van € 250,00 voor VMO leden. Voor niet VMO leden is de eigen bijdrage € 350,00   Meer informatie en aanmelden        

Novel-T start met maandelijks inloopmoment voor ondernemers die willen innoveren

Novel-T start met een maandelijks inloopmoment voor ondernemers: Novel-Tijd. Wil je starten met of heb je hulp nodig bij het realiseren van je innovatieve business case of zoek je kennis of advies over het vernieuwen van je bestaande productieomgeving? Wil je weten welke financierings- en subsidiemogelijkheden er zijn voor je innovatie en hoe je daarvan gebruik maakt? Voor deze en alle andere vragen in relatie tot innoveren zit een team van experts voor je klaar bij Novel-T. Iedere laatste maandag van de maand van 15:00 - 17:00 uur kun je hier zonder afspraak binnenlopen. Zij adviseren en ondersteunen je graag >>kosteloos << bij jouw innovatie-activiteiten >> of het vinden van de juiste ingangen bij de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion.   Het eerste inloopmoment vindt plaats op maandag 26 november 2018, van 15.00 uur tot 17.00 uur bij Novel-T in The Gallery in Enschede.  Ook buiten dit inloopmoment ben je welkom. Maak een afspraak met onze experts via onze website novelt.com.

Gelderland maakt werk van de microchips van de toekomst

Gedeputeerde Staten van Gelderland en B&W van Nijmegen willen samen €9,5 miljoen inzetten voor een open innovatiecentrum voor microchips op Novio Tech Campus. Het Chips Integration Technology Center (CITC) moet voorop lopen in de ontwikkeling van de nieuwste generatie chips: sneller, slimmer en goedkoper. Proeftuin voor chipinnovatie Het CITC is een initiatief van de internationale bedrijven NXP Ampleon en Nexperiaen de kennisinstellingen TNO, Radboud Universiteit, TU Delft en de HAN. Door kennis uit te wisselen en faciliteiten te delen werken zij aan innovatie in microchips. Het gaat om innovaties die de kennis van de individuele bedrijven en kennisinstellingen overstijgt. Door samen te werken willen zij een wereldwijd topinstituut creëren dat de regio tot dé internationale proeftuin maakt voor de microchips van de toekomst.  Nieuwe chips, nieuwe toepassingen Het Chip Integration Technology Centre, kortweg CITC, is een open innovatiecentrum dat zich richt op de ontwikkeling en toepassing van de nieuwe generatie chips. Waar de huidige generatie chips uitsluitend kan rekenen óf meten óf communiceren, kunnen geïntegreerde chips deze functies allemaal. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën zoals fotonica worden de microchips sneller, slimmer en goedkoper. Dit is nodig om doorbraken te realiseren in uitdagingen voor energie, voeding en gezondheid. Kweekvijver van talent Het CITC heeft 4 kerntaken. Het opzetten van innovatieprogramma’s het verspreiden van kennis over chiptechnologie in het MKB het opleiden en trainen van talenten het steunen van startups in het naar de markt brengen van nieuwe toepassingen. Het CITC werkt nauw samen met industrienetwerk BOOST en ontwikkelingsmaatschappij OostNL. Ambitieus: wereldwijde koploper Het CITC is ambitieus. In 8 jaar tijd moet het uitgroeien tot de wereldwijde koploper in de ontwikkeling van microchips met een internationaal Talentencentrum. Verwachte resultaten: 120 patenten, 25 innovatieprojecten, 250 betrokken MKB bedrijven, 5 spin-offs, 500 banen, 250 opgeleid talenten en 25 nieuwe bedrijven. Het CITC moet deel uitmaken van Photon Delta, het landelijke netwerk voor fotonicatechnologie. Door data te transporteren met licht worden microchips vele malen sneller, zuiniger en goedkoper. Publieke en private financiering De startkosten van het CITC bedragen €52 miljoen voor de komende 4 jaar. De regionale overheden zijn gevraagd in de startfase bij te dragen voor de organisatie van open activiteiten op het gebied van innovatiebevordering, talentontwikkeling en kennisdeling. Gedeputeerde Staten stellen een bijdrage van €7,55 miljoen voor, B&W van gemeente Nijmegen een bijdrage van €2 miljoen. Provinciale Staten en de gemeenteraad van Nijmegen nemen in de komende maanden een definitief besluit. Meer groei, meer banen Gedeputeerde Michiel Scheffer en wethouder Monique Esselbrugge zijn enthousiast: ‘Nijmegen is het Silicon Valley van de microchipindustrie. Het CITC is een broedplaats voor innovatie en een kweekvijver voor talent. Het houdt de kennis van chiptechnologie in Gelderland en trekt nieuwe bedrijven aan. Meer groei, meer innovatie, meer banen!’ Bron: provincie Gelderland

Project Digipro goed op stoom: 10e aanvraag voor prototypeontwikkeling ingediend

Het INTERREG VA project Digipro, komt goed op stoom. De tiende aanvraag voor een prototypeontwikkeling is inmiddels ingediend.     ​Digipro ondersteunt middels subsidie Nederlandse en Duitse mkb-bedrijven bij het realiseren van innovatieve producten, (productie)processen en bedrijfsmodellen, van projectidee tot en met prototypeontwikkeling. Door gebruik te maken van het grensoverschrijdende netwerk van Digipro worden duurzame samenwerkingen tussen bedrijven over de grens gerealiseerd.   Voorbeeldprojecten De innovatieprojecten die binnen Digipro plaatsvinden zijn erg divers. Zo heeft het bedrijf Tevel uit Westervoort een prototype ontwikkelt waarmee onderzoek kan worden uitgevoerd om de kwaliteit van stalen platen, tijdens het buigproces, real-time en betrouwbaar te inspecteren. Daarnaast realiseert EquInnoLab. uit Weert een prototypeontwikkeling, waarmee het bedrijf haar videoanalyse-systeem voor paarden en ruiters verder kan ontwikkelen.   Naast prototypeontwikkelingen ondersteunt Digipro ook haalbaarheidsonderzoeken en conceptontwikkelingsprojecten door middel van subsidie. De teller van het totaal aantal ingediende projecten staat inmiddels op 25.   Digipro organiseert tevens bijeenkomsten en inspirerende workshops om (grensoverschrijdend) kennis uit te wisselen over Smart Industry en daaraan gelieerde onderwerpen. Bedrijven worden daarbij actief ondersteund om deel te nemen aan ontwikkelingen die voortkomen uit Smart Industry/Industrie 4.0.   Partners Oost NL werkt als leadpartner van Digipro intensief samen met de projectpartners Huis van de Brabantse Kempen, LIOF, RCT Gelderland, WiR4, IHK Niederrhein, MCC, Gemit en Euregio Rijn-Waal. Daarnaast is een groot aantal geassocieerde partners betrokken bij het faciliteren van de uitvoering van Digipro. Tot het projectgebied behoren Gelderland, Limburg, het oosten van de provincie Noord-Brabant en een deel van Nordrhein-Westfalen. Gezamenlijk zorgen de partners ervoor dat de toekomstbestendigheid van mkb-bedrijven en de concurrentiekracht van de grensregio vergoot worden.    Interesse? Binnen Digipro is er nog steeds ruimte voor projectaanvragen van ondernemers. Bevind je je in het grensgebied van Nederland en Duitsland  en ben je voornemens grensoverschrijdend samen te werken aan een innovatief product, (productie)proces of businessmodel? Neem dan contact op met een van onze regiocoördinatoren. Deze zijn te vinden op de website www.digipro-interreg.eu. Digipro biedt ondernemers een unieke kans om de markt in het buurland te verkennen en uiteindelijk te  betreden. Binnen Digipro zijn er dus volop kansen voor ondernemers.        Digipro wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.      

Additive manufacturing challenge 2019

Industrial 3D metal printing or additive manufacturing is gaining ground every day. In aerospace fuel nozzles are printed by GE Aviation, Siemens is printing parts for turbines and both dental and medical implants are made additively by several specialised manufacturers. Critical in the success of these innovative applications is the ability of the designer to ‘design for additive manufacturing’ or maximize the possibilities this new production technology has to offer. Apply the features that make this technology unique: design freedom, thin walls, lattice structures, form free channels in the product, integration of parts and functions, customisation and more. Additive Industries wants to challenge both professional designers and students In order to raise the number of examples and inspire many other industries to develop dedicated applications for industrial 3D printing, Additive Industries has launched the 4th edition of the Additive World Design for Additive Manufacturing Challenge. Competing in two categories both professional designers & engineers and students are encouraged to take an existing part of a machine or product that is made with conventional technologies today and redesign it for 3D printing. Partners in the Design for Additive Manufacturing Challenge are leading CAE technology provider (e.g. Topology Optimization) - Altair Engineering, a consumer 3D printer manufacturer – Ultimaker, Autodesk - a leader in 3D design, engineering and entertainment software and European Association of the Machine Tool Industries CECIMO.  More information and register  

HAN start Smart Production Centre (SPC)

​Hogeschool Arnhem Nijmegen start met de ontwikkeling van een nieuwe Smart Industry proeftuin in Arnhem voor de flexibele productie van lichtgewicht onderdelen voor de auto-industrie. Hiervoor heeft de provincie Gelderland een startkapitaal van twee ton toegekend.  HAN SPC ​Het centrum richt zich op het slim én schoon produceren van lichtgewicht onderdelen. Eind dit jaar moet het openen. De totale kosten worden begroot op 3 à 4 miljoen euro. Het idee voor het centrum komt uit de koker van HAN Automotive Research, die het uitwerkte samen met een aantal bekende firma’s, zoals DSM, Siemens en Firestone. Oost NL helpt de HAN bij de ontwikkeling van het projectplan, business development en het koppelen van de Oost-Nederlandse maakindustrie aan innovatieprojecten. Multidisciplinaire aanpak Via de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) maakt het onderwijs deel uit van het testcentrum. HAN Automotive kreeg het nieuws van de toekenning van het startkapitaal deze week persoonlijk te horen van Gelders gedeputeerde Michiel Scheffer.   Verschillende studierichtingen en lectoraten binnen de HAN doen mee vanuit verschillende invalshoeken, zoals engineering, design, logistiek, ict, communicatie en management. Het nieuwe ontwikkel- en testcentrum krijgt als naam Smart Production Centre for Advanced Automotive Applications (SPC).

Maarten van Gils gestart als lector Smart Business bij Hogeschool Arnhem Nijmegen

Dr. ir. Maarten van Gils startte 22 oktober 2018 als lector Smart Business aan de Faculteit Economie en Management bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Van Gils gaat aan de slag met kennisontwikkeling rond het vraagstuk: Hoe kunnen (samenwerkende) MKB-organísaties slimme technologie toepassen om nieuwe, innovatíeve bedrijfsmodellen te ontwikkelen en implementeren? Open innovatie en ecosystemen zijn daarbij onderwerpen waar de nieuwe lector, samen met studenten en het MKB, concreet invulling aan zal geven.  Investeren in slimme studenten Met de benoeming van Van Gils investeert de faculteit Economie en Management in ‘slimme’ studenten op het gebied van Smart Business als ook in de toekomstbestendigheid van het MKB in onze regio. Het Lectoraat Smart Business levert een bijdrage aan het zwaartepunt Smart Region van de HAN. HAN en Smart Region De HAN ontwikkelt zich tot een University of Applied Sciences. In het Instellingsplan 2016-2020 wordt onderzoek inhoudelijk geprioriteerd in 3 zwaartepunten, gebaseerd op de meest toonaangevende economische branches van onze regio.  Smart Region is een van deze 3 zwaartepunten. De activiteiten binnen dit zwaartepunt zijn gericht op het realiseren van een innovatieve en ondernemende regio waar het niet alleen goed werken, maar ook goed wonen, leren en recreëren is. De benoeming van Van Gils is een volgende stap om die ambitie te verwezenlijken. Over Maarten van Gils Van Gils studeerde aan de Universiteit Twente en promoveerde in 2010 aan de Radboud Universiteit. Hij werkte aansluitend als adviseur, teamleider en -sinds begin dit jaar- Chief Innovation Officer bij KplusV. Hij was verbonden als gastdocent aan de Radboud Universiteit en tevens een jaar projectleider van Boost, hét Smart Industry netwerk in Oost-Nederland. Van Gils is goed ingevoerd in de Smart Industry thematiek en heeft een uitgebreid netwerk. Tekst: HAN

Ding mee met uw innovatieve project naar de titel Nationaal Icoon

De ontwikkeling van de kunstnier. De uitvinding van bluetooth. De bouw van de Deltawerken. Stuk voor stuk baanbrekende innovaties waar Nederland trots op is. Nationale Iconen hebben de potentie van deze klasse te worden. Het kabinet gaat voor de derde keer op zoek naar baanbrekende innovaties waar Nederland in de toekomst de wereld mee kan veranderen. De verkiezing van de Nationale Iconen onderstreept de Nederlandse ambities om als Europees innovatieleider toonaangevend te blijven. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de competitie. Meer informatie en aanmelden (vóór 1 maart 2019)