Nieuws

Industrial Reality Hub ontvangt officiële Fieldlab-status

Donderdag 14 maart 2019 vond de eerste editie van het event 'Industrial Reality' in The Gallery in Enschede plaats. Onder het toeziend oog van zo'n 150 deelnemers werd de Fieldlab-status aan de IR Hub uitgereikt door Smart Industry. De uitreiking van het Fieldlab-bordje vond plaats in een interactieve VR Sessie. Doel van het evenement was het genereren van meer bekendheid in de Nederlandse industrie over de competenties van AR/VR-bedrijven met een kritische massa in Oost-Nederland. In tien demostands kon het publiek de mogelijkheden ervaren. Over Industrial Reality Hub Industrial Reality Hub is een samenwerkingsverband tussen de bedrijven Controllab, OVSoftware, SeriousVR, Recreate, Twinsense360, Xsens, The Virtual Dutch Men, Benchmark Electronics, Demcon-Nymus3D en het VR Lab van de Universiteit Twente, onder aanvoering van ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Samen bieden deze partners alle technologische competenties op het gebied van Augmented en Virtual Reality aan die nodig zijn om bedrijfsprocesinnovaties door te voeren. 'Augmented en Virtual Reality is een nieuwe manier om de wereld te ontdekken, stelt Christian Kleijn, die namens Controllab als voorzitter van de Industrial Reality Hub optreedt. "Met verschillende specialistische bedrijven hebben we doelbewust de krachten gebundeld om Augmented en Virtual Reality in de industrie, bouw en gezondheidszorg effectief te kunnen toepassen. Wij willen als Hub het bedrijfsleven uitdagen om met vraagstukken en dilemma's naar ons toe te komen, waar wij met onze expertise passende oplossingen voor kunnen bieden en onderzoek doen naar de mogelijkheden van vandaag de dag." Uitreiking Fieldlab-status in VR Geheel in lijn met de competenties van de Hub werd de Fieldlab-status in een Virtual Reality sessie uitgereikt door Willem Offerhaus, voorzitter van de Stuurgroep Smart Industry. "Wij willen Nederland als innovatieland internationaal op de kaart zetten. Clustering van kennis en expertise op het gebied van Augmented en Virtual Reality, door een breed consortium bestaande uit specialistische bedrijven en kennisinstellingen draagt bij aan het versnellen van technologische ontwikkelingen. We moeten ons ervan bewust zijn dat de concurrentie zowel Europees als mondiaal enorm groot is. Samenwerkingen zoals de Industrial Reality Hub zorgen ervoor dat innovaties sneller doorgevoerd worden, waardoor de kans op internationale erkenning als AR/VR-hotspot zal stijgen. De IR Hub is hiermee uniek in Nederland en onderscheidend in Europa. Oost-Nederland vormt de link vanuit Nederland naar Duitsland." Ook Sander Karnebeek van de Provincie Overijssel wijst op het belang van de Industrial reality Hub. "Als provincie zijn wij verantwoordelijk voor de toekomstbestendigheid van de regionale economie. De Industrial Reality Hub is een mooi voorbeeld van hoe krachten in Overijssel gebundeld worden en draagt zeker bij aan de versterking van het innovatiepotentieel in de regio." Robbert Jan Kooij, projectmanager Tech bij Oost NL en ontwikkelaar van de IR Hub, wijst erop dat het een bedrijfs- en business case-gedreven initiatief is. "We zijn als Nederland bekend door AR/VR in de entertainment-branche, maar nog niet op het gebied van industriële toepassingen. De Industrial Reality Hub richt zich primair op de ontwikkeling van grote complexe projecten." Na de levendige paneldiscussie tussen de aanwezigen, mochten zij een VR-headset opzetten en ging het gesprek verder in een virtuele sessie. Via een rondgang in 360 graden langs de Hubleden en hun fysieke fieldlab-locaties, zweefden tenslotte vier puzzelstukjes met daarop de kleuren van het Smart Industry-programma boven de handen van de vier tot avatar gebombardeerde tafelgenoten. Op enig moment verenigden de puzzelstukjes zich op virtuele wijze; Fieldlab Industrial Reality is anno 2019 een feit. Gastspreker Microsoft Gastspreker op het lanceerevent was Martin Tirion van Microsoft. Hij presenteerde de Hololens 2 en gaf daarbij aan dat de wereldwijde markt voor zakelijk gebruik van AR/VR wordt geschat op 64 miljard euro. "Mixed Reality is de driver van digitalisering, waarbij de enterprise markt het meest interessant is. Augmented en Virtual Reality spelen als technologie een belangrijke rol bij het ontsluiten van enorme hoeveelheden data en het verkrijgen van meer inzicht in de informatiestromen. Industrial Reality Hub sluit daar met haar competenties uitstekend bij aan."   Interactieve paralelsessies ​Een belangrijk onderdeel van het programma waren de parallelsessies. De bezoekers van het lanceerevent konden zich voor drie verschillende sessies inschrijven. Tijdens de parallelsessie 'New Business Models' lieten SeriousVR en The Virtual Dutchmen zien hoe AR/VR nieuwe verdienmodellen mogelijk maakt. Bij de sessie 'Virtual Industry' werden door Controllab, Twinsense360, Nymus360 en de UTwente de verschillende mogelijkheden getoond van AR/VR tijdens de ontwikkeling en het gebruik van industriële producten. Tijdens de bijeenkomst over 'Future Skills' werden diverse toepassingen doorgenomen bij het opleiden, trainen en ondersteunen van mensen door Xsens, Recreate en OVsoftware.  Het succesvolle lanceerevent werd afgesloten met een oproep door coördinator Robbert Jan Kooij. "De leden van de Industrial Reality Hub ontvangen graag concrete cases en vraagstukken, om via een experiment in het Fieldlab opgepakt te worden. De leden bieden hiervoor gezamenlijk een quickscan aan." De IR Hub zet hierna de internationale stap door de aanwezig met een stand van de bedrijfspartners op de Hannover Messe op de Holland High Tech stand in Hal 8. Binnenkort volgen er van uit IRHub FieldLab nog twee themamiddagen namelijk AR/VR Hardware  Ontwikkelingen op gebied van verschillende AR./VR-headsets. Zelf uitproberen van deze headsets. Van CAD/BIM naar AR/VR 3D-processing van CAD tekeningen/ BIM Modellen voor toepassing in AR/VR. Meer weten? Robbertjan.kooij@oostnl.nl Foto-impressie van het event 14 maart 2019 Industrial HUB Promo from Twinsense Online BrandExcitement on Vimeo.    

Koning bezoekt maakindustrie in Harderwijk

Zijne Majesteit de Koning heeft op dinsdagochtend 12 maart een werkbezoek gebracht aan twee bedrijven in Harderwijk in het kader van de Nederlandse maakindustrie. De Koning ging op bezoek bij meubelstoffeerderij Joustra Stoelverzorgers, een sociale onderneming waar mensen met een functionele beperking werkzaam zijn. Aansluitend bezocht hij AWL-Techniek, een internationaal bedrijf voor geautomatiseerde verbindingsoplossingen.   De Nederlandse maakindustrie kent enerzijds ambachtelijke bedrijven die al decennialang vernieuwen en anderzijds nieuwe ondernemingen met innovatie in hun DNA. Zij ontwerpen en produceren halffabricaten en eindproducten in zeer uiteenlopende sectoren en zijn soms mondiaal leider in nichemarkten.   De Koning startte zijn werkbezoek bij Joustra Stoelverzorgers. De industriële meubelstoffeerderij richt zich op stoffering en onderhoud van meubilair voor onder meer de zorg-, onderwijs- en gezondheidssector en voor kantoorlocaties.    Aansluitend bezocht de Koning AWL-Techniek. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling van high-end automatisering, robotisering en verbindingstechnologieën als laserlassen en booglassen. In de afgelopen 25 jaar heeft het bedrijf zich ontwikkeld van machinebouwer voor de Nederlandse markt tot internationale toeleverancier voor de automotive en andere metaalverwerkende industrieën. AWL heeft vestigingen in Nederland, China, Mexico, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Koning bezocht onder meer de assemblagehal. Daar sprak hij met de medewerkers over hun werkzaamheden en loopbaanontwikkeling. Met het oog op de toekomstige generatie werknemers en technologieën, hecht het bedrijf belang aan investering in onderwijs en ontwikkeling. Een deel van de locatie in Harderwijk is dan ook als Experience Center ingericht, waar met testopstellingen proefseries gedraaid kunnen worden.   Het werkbezoek vond plaats naar aanleiding van het thema van de Nieuwjaarsontvangst van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in januari dit jaar. Naast enkele honderden gasten die de Nederlandse samenleving representeren, waren ook vertegenwoordigers uit de Nederlandse maakindustrie genodigd. In december 2018 bracht de Koning in dit kader in Helmond al een werkbezoek aan MTA, bedenker en bouwer van mechatronische machines en systemen, en Huijbregts Groep, verwerker van poeders voor de levensmiddelenindustrie.  

Meer testruimte voor drones in Twente

De Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) heeft State of Motion, als onderdeel van Drone Flight Company en partner binnen Space53, de bevoegdheid toegekend om op Technology Base te testen met experimentele drones. Het bedrijf is nu de tweede partij in Nederland met deze bevoegdheid. De beschikking brengt een volwaardige testlocatie waarin volop kan worden geëxperimenteerd met innovatieve technologie in Twente weer een stap dichterbij.  Onze deelnemers en gebruikers beschikken nu over de noodzakelijke testruimte voor diverse drone-projecten, zoals de ontwikkeling van nieuwe drone monitoring techniek, veiligheidsconcepten en nieuwe toepassingen met drones in Europese projecten.  Belangrijke tijdswinst in testen van experimentele drones Roel van der Wal, directeur van Drone Flight Company licht toe wat de bevoegdheid oplevert. “De Europese dronemarkt ontwikkelt zich in 2035 naar een volwassen markt met een totale omvang van 100 miljard euro per jaar. Testen, opleiden en ontwikkelingen van dronetoepassingen zijn hierbij essentieel. Voorheen was het niet mogelijk om zonder technische keuring een testvlucht uit te voeren. Met de ontheffing kunnen we voor de Space53-partners, waaronder Universiteit Twente en Saxion Hogeschool, belangrijke tijdswinst behalen. Zij maken gebruik van experimentele en dus nog niet gecertificeerde technologie waarvoor wij nu zelf mogen beoordelen of deze veilig genoeg is om mee te testen. Om de ontheffing te vieren, organiseren we in september dit jaar een Space53 testdag waar we met scholieren, studenten en bedrijven aan de slag gaan om hun drone-ideeën te testen.” Bron: Space53

CIRCO-Tracks verkent circulaire businesskansen voor ondernemers

Circulaire businessmodellen bieden ook voor de maakindustrie steeds meer kansen: de winst van een product zit niet meer alleen in het produceren en verkopen. De Circular Business Design Tracks (CIRCO-Tracks) is een programma waarin je samen met experts circulaire businesskansen voor jouw organisatie verkent. Je zet concrete stappen in de ontwikkeling van vernieuwde producten, diensten en businessmodellen (zoals servitization) met als resultaat: een implementatieplan waarmee je waardeverlies vermindert en dus concurrentiekracht vergroot. De rol van digitalisering in de transitie naar een circulaire economie is groot. In 2019 stelt Provincie Overijssel 10 circo circulair business design tracks beschikbaar voor in totaal 100 ondernemers, georganiseerd vanuit Kennispoort regio Zwolle, NovelT en Cleantech Regiodevelopment. Voor meer informatie bekijk de flyer of neem contact op met Martijn Kerssen (Oost NL), van de Boost werkgroep Circulaire business modellen. Flyer CIRCO

FOTOREPORTAGE | Industrie- en Ondernemersdebatten

Woensdag 20 maart 2019 gaan de stembussen open. Een stem die dag is een keuze voor de komende 4 jaar. Een periode waarin belangrijke besluiten worden genomen over energietransitie, investeringsklimaat en mobiliteit. Hoe kijken kandidaat-Statenleden naar deze en andere thema’s, wat kunnen ondernemers van hen verwachten en wat vinden politici écht belangrijk? 5  maart jl. gingen kandidaten voor de Gelderse Staten met elkaar in debat, 7 maart jl. de kandidaten voor de Overijsselse Staten. Aan de hand van een aantal stellingen debatteerden zij over die onderwerpen die industrieel en ondernemend Oost-Nederland aangaan. BOOST was mede-organisator van deze debatten. Bekijk hieronder de sfeerreportage die BOOST maakte.  Meer weten? Neem contact op met BOOST projectleider Robin Burghard via 038  30 33 336.    

Subsidieregeling MIT Haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen.  De MIT- regeling 2019 gaat binnenkort weer open. De regeling bestaat uit 2 onderdelen.   1. MIT-Haalbaarheidsprojecten (first come first served)    U kunt aanvragen indienen vanaf 9 april 2019, 9.00 uur tot uiterlijk 10 september 2019 of totdat het subsidieplafond bereikt is. Wijzigingen in de regeling 2019: De maximale subsidie is € 20.000,-.  De topsectoren Water en Logistiek zijn toegevoegd in Overijssel (in Gelderland niet) Het Modelprojectplan inclusief begroting moet verplicht worden meegestuurd.  ​Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. ​​​Als het subsidieplafond wordt overschreden, vindt loting plaats. Net als in eerdere jaren verwachten we dat het aantal aanvragen op de eerste dag al het beschikbare budget zullen overtreffen. Zaak dus uw volledige aanvraag op 9 april (voor 23.59 uur) in te dienen.    2. MIT-R&D samenwerkingsprojecten (tender)   U kunt aanvragen vanaf 11 juni 2019 vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 10 september 2019. Het betreft een tender regeling waarbij de projecten worden gescoord en gerankt.   Wijzigingen in de regeling 2019:  De topsectoren Water en Logistiek zijn in Overijssel toegevoegd. In Gelderland zijn deze topsectoren er niet.  Het Modelprojectplan inclusief begroting moet verplicht worden meegestuurd. In Gelderland is dit niet verplicht Aanvullende informatie   Overijssel De volledige (Overijsselse) subsidieregeling (paragraaf 6.7 van het Uitvoeringsbesluit subsidies) kunt u vinden op onze website.    - Haalbaarheidsprojecten - R&D Samenwerkingsprojecten   Voor subsidie technische vragen kunt u contact opnemen in Overijssel met Joyce Honigh: LJ.Honigh@overijssel.nl, 038-499 83 68.   Gelderland - Haalbaarheidsprojecten                      - R&D Samenwerkingsprojecten: nog niet beschikbaar   Voor subsidietechnische vragen kunt u contact opnemen in Gelderland met Ronald Boelhouwer: 026-359 99 99.    Voor inhoudelijk advies met betrekking tot R&D samenwerkingsprojecten kunt u contact opnemen met Tom Cornelissen en Erwin Altena van Oost NL:  tom.cornelissen@oostnl.nl; 06-289 09 194  erwin.altena@oostnl.nl; 06-149 79 533 

Industrial intelligence: trends op de Hannover Messe 2019

Van kunstmatige intelligentie en digital twins tot robots en slimme oplossingen op het vlak van industrial supply: tal van bedrijven zijn op de een of andere manier bezig met digitale transformatie en industrial intelligence. De laatste ontwikkelingen op dit vlak staan centraal tijdens de Hannover Messe, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 april in de Duitse stad.  Lees verder op de website van Link Magazine  

Het Overijssels Industrie- en Ondernemersdebat

Bekijk hier de uitnodiging voor het Groot Gelders Industrie- en Ondernemersdebat ‘Dichtbij, duurzaam, doen!, ‘Kies voor de toekomst!, ‘Zeker zijn in Overijssel’. Herkent u ze al, deze willekeurig gekozen partijleuzen voor de komende verkiezingen van de Overijsselse Staten? Woensdag 20 maart gaan de stembussen open. Een stem die dag is een keuze voor de komende 4 jaar. Een periode waarin belangrijke besluiten worden genomen over energietransitie, investeringsklimaat en mobiliteit. Hoe kijken kandidaat-Statenleden naar deze en andere thema’s, wat kunnen ondernemers van hen verwachten en wat vinden politici écht belangrijk?  Op donderdagmiddag 7 maart gaan kandidaten voor de Overijsselse Staten hierover met elkaar in debat. Onder leiding van de immer scherpe en energieke Annette van Soest wordt aan de hand van een aantal stellingen gedebatteerd over juist die onderwerpen die industrieel en ondernemend Overijssel aangaan. Het Overijssels Industrie- en Ondernemersdebat vindt plaats bij ITM in Kampen van 16.30 tot 19.00 uur en is, kosteloos, toegankelijk voor leden van de ondernemerskoepels die het debat mogelijk maken.    U dient zich vooraf aan te melden.  Voor een hapje en drankje wordt uiteraard gezorgd.    Het verkiezingsdebat is een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW Midden, FME, Metaalunie, VMO en BOOST Smart Industry.   Locatie; ITM Kampen Constructieweg 45 Kampen    Uitnodiging

Is jouw organisatie voorbereid op een cyber attack?

Vanaf nu is het voor maakbedrijven in Oost-Nederland mogelijk een weerbaarheidsanalyse te laten uitvoeren bij het Cybersecurity Centrum Maakindustrie. De samenwerkende partners in dit centrum hebben een scan ontwikkeld die de cyberweerbaarheid meet van bedrijven en inzicht geeft in zwakke plekken. Sluit je aan bij het Cybersecurity Centrum en ontvang actuele dreigingsinformatie en kennis over hoe je je bedrijf cyberveiliger maakt. Deze scan wordt bij jou op de site uitgevoerd en wordt deels gefinancierd door de provincie Overijssel. Meer lezen en aanmelden

Groot Gelders Industrie- en Ondernemersdebat

‘Investeren in de toekomst’, ‘Samen voor een beter Gelderland’, ‘Niemand aan de kant’. Herkent u ze al, deze willekeurig gekozen partijleuzen voor de komende verkiezingen van de Gelderse Staten? Woensdag 20 maart gaan de stembussen open. Een stem die dag is een keuze voor de komende 4 jaar. Een periode waarin belangrijke besluiten worden genomen over energietransitie, investeringsklimaat en mobiliteit. Hoe kijken kandidaat-Statenleden naar deze en andere thema’s, wat kunnen ondernemers van hen verwachten en wat vinden politici écht belangrijk?   Op dinsdagmiddag 5 maart gaan kandidaten voor de Gelderse Staten hierover met elkaar in debat. Onder leiding van de altijd vasthoudende maar immer wellevende Wouke van Scherrenburg wordt aan de hand van een aantal stellingen gedebatteerd over juist die onderwerpen die industrieel en ondernemend Gelderland aangaan.   Aanmelden Het Gelders industrie- en Ondernemersdebat vindt plaats in het Keramisch Huis in Velp, is in de namiddag van 17.00 tot 19.00 uur en is op alleen na aanmelding vooraf via info@knb-keramiek.nl kosteloos toegankelijk voor leden van de ondernemerskoepels die het debat mogelijk maken. Voor een hapje en drankje wordt uiteraard gezorgd.   Het verkiezingsdebat is een gezamenlijk initiatief van BOOST, Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB), VNONCW Midden, MKB Midden, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, FME, Metaalunie en Vereniging Nederlandse Papierindustrie (VNP).       

LinkedIn

Bent u al lid van onze LinkedIn groep?