Nieuws

Meer testruimte voor drones in Twente

De Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) heeft State of Motion, als onderdeel van Drone Flight Company en partner binnen Space53, de bevoegdheid toegekend om op Technology Base te testen met experimentele drones. Het bedrijf is nu de tweede partij in Nederland met deze bevoegdheid. De beschikking brengt een volwaardige testlocatie waarin volop kan worden geëxperimenteerd met innovatieve technologie in Twente weer een stap dichterbij.  Onze deelnemers en gebruikers beschikken nu over de noodzakelijke testruimte voor diverse drone-projecten, zoals de ontwikkeling van nieuwe drone monitoring techniek, veiligheidsconcepten en nieuwe toepassingen met drones in Europese projecten.  Belangrijke tijdswinst in testen van experimentele drones Roel van der Wal, directeur van Drone Flight Company licht toe wat de bevoegdheid oplevert. “De Europese dronemarkt ontwikkelt zich in 2035 naar een volwassen markt met een totale omvang van 100 miljard euro per jaar. Testen, opleiden en ontwikkelingen van dronetoepassingen zijn hierbij essentieel. Voorheen was het niet mogelijk om zonder technische keuring een testvlucht uit te voeren. Met de ontheffing kunnen we voor de Space53-partners, waaronder Universiteit Twente en Saxion Hogeschool, belangrijke tijdswinst behalen. Zij maken gebruik van experimentele en dus nog niet gecertificeerde technologie waarvoor wij nu zelf mogen beoordelen of deze veilig genoeg is om mee te testen. Om de ontheffing te vieren, organiseren we in september dit jaar een Space53 testdag waar we met scholieren, studenten en bedrijven aan de slag gaan om hun drone-ideeën te testen.” Bron: Space53

CIRCO-Tracks verkent circulaire businesskansen voor ondernemers

Circulaire businessmodellen bieden ook voor de maakindustrie steeds meer kansen: de winst van een product zit niet meer alleen in het produceren en verkopen. De Circular Business Design Tracks (CIRCO-Tracks) is een programma waarin je samen met experts circulaire businesskansen voor jouw organisatie verkent. Je zet concrete stappen in de ontwikkeling van vernieuwde producten, diensten en businessmodellen (zoals servitization) met als resultaat: een implementatieplan waarmee je waardeverlies vermindert en dus concurrentiekracht vergroot. De rol van digitalisering in de transitie naar een circulaire economie is groot. In 2019 stelt Provincie Overijssel 10 circo circulair business design tracks beschikbaar voor in totaal 100 ondernemers, georganiseerd vanuit Kennispoort regio Zwolle, NovelT en Cleantech Regiodevelopment. Voor meer informatie bekijk de flyer of neem contact op met Martijn Kerssen (Oost NL), van de Boost werkgroep Circulaire business modellen. Flyer CIRCO

FOTOREPORTAGE | Industrie- en Ondernemersdebatten

Woensdag 20 maart 2019 gaan de stembussen open. Een stem die dag is een keuze voor de komende 4 jaar. Een periode waarin belangrijke besluiten worden genomen over energietransitie, investeringsklimaat en mobiliteit. Hoe kijken kandidaat-Statenleden naar deze en andere thema’s, wat kunnen ondernemers van hen verwachten en wat vinden politici écht belangrijk? 5  maart jl. gingen kandidaten voor de Gelderse Staten met elkaar in debat, 7 maart jl. de kandidaten voor de Overijsselse Staten. Aan de hand van een aantal stellingen debatteerden zij over die onderwerpen die industrieel en ondernemend Oost-Nederland aangaan. BOOST was mede-organisator van deze debatten. Bekijk hieronder de sfeerreportage die BOOST maakte.  Meer weten? Neem contact op met BOOST projectleider Robin Burghard via 038  30 33 336.    

Subsidieregeling MIT Haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen.  De MIT- regeling 2019 gaat binnenkort weer open. De regeling bestaat uit 2 onderdelen.   1. MIT-Haalbaarheidsprojecten (first come first served)    U kunt aanvragen indienen vanaf 9 april 2019, 9.00 uur tot uiterlijk 10 september 2019 of totdat het subsidieplafond bereikt is. Wijzigingen in de regeling 2019: De maximale subsidie is € 20.000,-.  De topsectoren Water en Logistiek zijn toegevoegd in Overijssel (in Gelderland niet) Het Modelprojectplan inclusief begroting moet verplicht worden meegestuurd.  ​Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. ​​​Als het subsidieplafond wordt overschreden, vindt loting plaats. Net als in eerdere jaren verwachten we dat het aantal aanvragen op de eerste dag al het beschikbare budget zullen overtreffen. Zaak dus uw volledige aanvraag op 9 april (voor 23.59 uur) in te dienen.    2. MIT-R&D samenwerkingsprojecten (tender)   U kunt aanvragen vanaf 11 juni 2019 vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 10 september 2019. Het betreft een tender regeling waarbij de projecten worden gescoord en gerankt.   Wijzigingen in de regeling 2019:  De topsectoren Water en Logistiek zijn in Overijssel toegevoegd. In Gelderland zijn deze topsectoren er niet.  Het Modelprojectplan inclusief begroting moet verplicht worden meegestuurd. In Gelderland is dit niet verplicht Aanvullende informatie   Overijssel De volledige (Overijsselse) subsidieregeling (paragraaf 6.7 van het Uitvoeringsbesluit subsidies) kunt u vinden op onze website.    - Haalbaarheidsprojecten - R&D Samenwerkingsprojecten   Voor subsidie technische vragen kunt u contact opnemen in Overijssel met Joyce Honigh: LJ.Honigh@overijssel.nl, 038-499 83 68.   Gelderland - Haalbaarheidsprojecten                      - R&D Samenwerkingsprojecten: nog niet beschikbaar   Voor subsidietechnische vragen kunt u contact opnemen in Gelderland met Ronald Boelhouwer: 026-359 99 99.    Voor inhoudelijk advies met betrekking tot R&D samenwerkingsprojecten kunt u contact opnemen met Tom Cornelissen en Erwin Altena van Oost NL:  tom.cornelissen@oostnl.nl; 06-289 09 194  erwin.altena@oostnl.nl; 06-149 79 533 

Industrial intelligence: trends op de Hannover Messe 2019

Van kunstmatige intelligentie en digital twins tot robots en slimme oplossingen op het vlak van industrial supply: tal van bedrijven zijn op de een of andere manier bezig met digitale transformatie en industrial intelligence. De laatste ontwikkelingen op dit vlak staan centraal tijdens de Hannover Messe, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 april in de Duitse stad.  Lees verder op de website van Link Magazine  

Het Overijssels Industrie- en Ondernemersdebat

Bekijk hier de uitnodiging voor het Groot Gelders Industrie- en Ondernemersdebat ‘Dichtbij, duurzaam, doen!, ‘Kies voor de toekomst!, ‘Zeker zijn in Overijssel’. Herkent u ze al, deze willekeurig gekozen partijleuzen voor de komende verkiezingen van de Overijsselse Staten? Woensdag 20 maart gaan de stembussen open. Een stem die dag is een keuze voor de komende 4 jaar. Een periode waarin belangrijke besluiten worden genomen over energietransitie, investeringsklimaat en mobiliteit. Hoe kijken kandidaat-Statenleden naar deze en andere thema’s, wat kunnen ondernemers van hen verwachten en wat vinden politici écht belangrijk?  Op donderdagmiddag 7 maart gaan kandidaten voor de Overijsselse Staten hierover met elkaar in debat. Onder leiding van de immer scherpe en energieke Annette van Soest wordt aan de hand van een aantal stellingen gedebatteerd over juist die onderwerpen die industrieel en ondernemend Overijssel aangaan. Het Overijssels Industrie- en Ondernemersdebat vindt plaats bij ITM in Kampen van 16.30 tot 19.00 uur en is, kosteloos, toegankelijk voor leden van de ondernemerskoepels die het debat mogelijk maken.    U dient zich vooraf aan te melden.  Voor een hapje en drankje wordt uiteraard gezorgd.    Het verkiezingsdebat is een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW Midden, FME, Metaalunie, VMO en BOOST Smart Industry.   Locatie; ITM Kampen Constructieweg 45 Kampen    Uitnodiging

Is jouw organisatie voorbereid op een cyber attack?

Vanaf nu is het voor maakbedrijven in Oost-Nederland mogelijk een weerbaarheidsanalyse te laten uitvoeren bij het Cybersecurity Centrum Maakindustrie. De samenwerkende partners in dit centrum hebben een scan ontwikkeld die de cyberweerbaarheid meet van bedrijven en inzicht geeft in zwakke plekken. Sluit je aan bij het Cybersecurity Centrum en ontvang actuele dreigingsinformatie en kennis over hoe je je bedrijf cyberveiliger maakt. Deze scan wordt bij jou op de site uitgevoerd en wordt deels gefinancierd door de provincie Overijssel. Meer lezen en aanmelden

Groot Gelders Industrie- en Ondernemersdebat

‘Investeren in de toekomst’, ‘Samen voor een beter Gelderland’, ‘Niemand aan de kant’. Herkent u ze al, deze willekeurig gekozen partijleuzen voor de komende verkiezingen van de Gelderse Staten? Woensdag 20 maart gaan de stembussen open. Een stem die dag is een keuze voor de komende 4 jaar. Een periode waarin belangrijke besluiten worden genomen over energietransitie, investeringsklimaat en mobiliteit. Hoe kijken kandidaat-Statenleden naar deze en andere thema’s, wat kunnen ondernemers van hen verwachten en wat vinden politici écht belangrijk?   Op dinsdagmiddag 5 maart gaan kandidaten voor de Gelderse Staten hierover met elkaar in debat. Onder leiding van de altijd vasthoudende maar immer wellevende Wouke van Scherrenburg wordt aan de hand van een aantal stellingen gedebatteerd over juist die onderwerpen die industrieel en ondernemend Gelderland aangaan.   Aanmelden Het Gelders industrie- en Ondernemersdebat vindt plaats in het Keramisch Huis in Velp, is in de namiddag van 17.00 tot 19.00 uur en is op alleen na aanmelding vooraf via info@knb-keramiek.nl kosteloos toegankelijk voor leden van de ondernemerskoepels die het debat mogelijk maken. Voor een hapje en drankje wordt uiteraard gezorgd.   Het verkiezingsdebat is een gezamenlijk initiatief van BOOST, Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB), VNONCW Midden, MKB Midden, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, FME, Metaalunie en Vereniging Nederlandse Papierindustrie (VNP).       

BOOST organiseert workshop: “Data verzamelen in productieomgevingen”.

Tijdens de “Conferentie Nederland Digitaal“ 18 t/m 21 maart a.s. organiseren BOOST & partners samen met het Smart Industry programma bureau de workshop: “Data verzamelen in productieomgevingen”.    U realiseert zich dat u binnen uw productiebedrijf moet blijven inzetten op digitalisering van uw processen of fabriek. Echter laat de huidige bedrijfsagenda dit niet toe en komt er zoveel op u af dat wij als BOOST u graag dat zetje geven om daadwerkelijk aan de slag te gaan (of: de volgende stap te zetten). De hele wereld praat over Artificial Intelligence en Machine Learning, maar down-to-earth gaat het over data verzamelen, verwerken en visualiseren om de business te verbeteren.     Wij helpen u inzicht en antwoorden te geven op de volgende vragen: Hoe kan data überhaupt uit uw systemen gehaald worden? Welke ontwikkelingen zijn er gaande en kunnen we die in Nederland toepassen? Wat zijn de kansen en de bedreigingen?  Waar moet ik op letten, wat kan ik doen, wat worden de belangrijke standaarden? En hoe leer ik het mijzelf en mijn mensen en wat betekent dat voor ze?   In deze middagworkshop wordt uitgelegd hoe je automatisch data van de werkvloer en equipment kunt verzamelen, verwerken en visualiseren. Om vervolgens in de business te gebruiken, zowel intern als extern. Maar ook waar moet ik op letten ten aanzien van cyber security.    Programma Onder de deskundige leiding van Prof. Dr. Ir. Egbert-Jan Sol van TNO zullen we behandelen wat de (wereldwijde) ontwikkelingen zijn: De interface standaarden voor op de fabrieksvloer (Ethernet/IP & OPC-UA), Devisualisatie oplossingen (voorbij Excel: Python & visueel programmeren), Data over de bedrijfsgrenzen (cloud en IDS); Met nadruk op cyber security.    En dat alles aan de hand van een voorbeeld met standaard, open source systemen en kunt U ervaren wat erbij komt kijken. Dit zal worden ondersteund met demo’s. Deze kennis zal u verder helpen met de volgende stap in digitalisering van uw bedrijf.    Aansluitend zullen we een inspirerende rondleiding krijgen in het Fieldlab Industrial Robotics.   Spoedig na deze halve dag workshop volgt een workshop waarin men zelf met de demo systemen aan de slag gaat. Daarin kan men ervaren hoe krachtig software tools voor data toepassingen zijn geworden, maar ook wat het is als je ondertussen wordt gehackt. Op het einde van die workshop heeft men dan inzicht in hoe fabrieksvloer systemen en machines cyber secure gemaakt worden.      Voor wie? Technisch managers, innovatiemanagers, Industriële automatiseringsengineers, IT-engineers, proces engineers, technisch bedrijfskundigen werkzaam in de producerende industrie.  Uitnodiging Aanmelden      

"Crossing the bridge of photonic innovation really makes a difference"

In een reeks interviews met de ondertekenaars van het PhotonDelta convenant komt Ivan Stojanovic, projectmanager Photonica bij Oost NL, aan het woord: "I hope that PhotonDelta will recognise our in-depth knowledge and capabilities in this region but also encourage collaboration between all three “photonic” regions of the Netherlands and the rest of Europe through initiatives like Vanguard, or the European Photonics Alliance. Photonics is a global business and it needs a global vision to be successful. So, give people a certain degree of freedom but align their noses in the right direction."    ​Dr. Ivan Stojanovic recently joined Oost NL, the regional development agency based in Apeldoorn, The Netherlands. He is the Photonics Project Manager. Oost NL was one of the 20 signatories of the recent PhotonDelta covenant which took effect on January 1st 2019. PhotonDelta's Jonathan Marks asked Ivan to explain the changing role that public funding plays in accelerating development of the photonics ecosystem in the Netherlands.   “Oost NL is active in the two Eastern provinces in the Netherlands: Gelderland and Overijssel. As a regional development agency, our role is a bit like the Internet router you have at home. We are connecting various entities, government, knowledge institutes and entrepreneurs, and we enable them to cooperate together as seamless as possible.”   “Part of our task is to identify financing opportunities and cooperative initiatives that come from regional or national government, or European Union initiatives like the Horizon 2020 programme or the Vanguard Initiative. Besides that, we also boost the photonic ecosystem by bringing companies and institutions in contact with each other and by that stimulate cooperation. With this we intend to stimulate innovation by having these companies bring their innovations to market and impact the (regional) society.”   Nowadays, many start-up companies share cleanroom facilities with Universities. But if you’re making several hundred thousand products or components a year, then you need to organize it in such a way that your production line produces devices that are highly reliable and reproducible.   “Often we are involved in projects that are headed by someone else. Our role as partner is to evaluate the project, judge the risk, and check whether it has clear, achievable and realistic goals. It is a sort of due diligence if you like to enrich the business case.   Lees het hele verhaal ​​​op de website van PhotonDelta.