Nieuws

Hoe kunt u Smart Maintenance laten werken voor uw organisatie?

Beter voorspelbaar onderhoud, geen ongeplande downtime en kostenbesparingen? Hoe realiseert u dit met nieuwe technologieën? Veel maakbedrijven worstelen met de vraag in hoeverre het inzetten op smart en predictive maintenance zinvol is, zeker nu de technologie nog volop in ontwikkeling is. Wat zijn de ontwikkelingen en verwachtingen van Internet of Things, slimme sensoren en additive manufacturing in de nabije toekomst? Ontdek het tijdens het Smart Maintenance Congres op 6 november! Dit is het Smart Maintenance Congres De komende jaren neemt het aantal slimme sensoren en machines naar verwachting steeds verder toe. De gecombineerde belofte van slimme sensoren en het internet of things bevindt zich nu nog in het hype-stadium, maar biedt vele kansen op het gebied van onderhoud. Hoe bereiden andere bedrijven zich voor op deze toekomst en welke learnings zijn er? Sprekers van de volgende bedrijven delen hun visie en inzichten: World Class Maintenance ASML UTwente Friesland Campina  Fraunhofer Institut Vanderlande Kom op 6 november naar Hengelo, laat u inspireren en krijg de tools aangereikt om future proof maintenance te realiseren! Meer informatie en aanmelden

7 tips om robots slim(mer) in te zetten

Auteur: Joost Peters Bron: MT   Steeds meer maakbedrijven investeren in een industriële robot of overwegen er een aan te schaffen. Wat kun je doen om robots slim(mer) in te zetten?  Het aantal verkochte industriële robots steeg afgelopen jaar wereldwijd met 29 procent ten opzichte van 2016. In 2020 zullen wereldwijd meer dan 3 miljoen industriële robots worden ingezet; een ruime verdubbeling ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit het recent verschenen World Robotics Report 2018 van de International Federation of Robotics (IFR). De verwachting is dat de inzet van robots de komende jaren ook in Nederland verder zal groeien. Zeker nu de vergrijzing doorzet en goed personeel steeds schaarser wordt. Waar moet je op letten als je als maakbedrijf met robots wil gaan werken? Of: wat kun je doen om je bestaande robot(s) slimmer in te zetten?  #1. Neem je personeel mee in alle veranderingen Robots zijn nooit ziek, klagen niet, en leveren een constante kwaliteit. Niet verwonderlijk dus dat veel werknemers zich aanvankelijk bedreigd kunnen voelen door zo’n nieuwe ‘collega’. Bedrijven die een robot aanschaffen, doen er dan ook goed aan om hun personeel mee te nemen in de veranderingen die dat teweegbrengt. Bied gerichte training en onderwijs aan Ook de al genoemde International Federation of Robotics (IFR) adviseert bedrijven om hun werknemers al in een vroeg stadium gerichte trainings- en onderwijsprogramma’s aan te bieden. Het doel: hen voorbereiden op alle veranderingen door de inzet van robots en automatisering op de werkvloer.   #2. Laat je robots samenwerken (met elkaar én met mensen)   Heb je meerdere robots in gebruik? De mogelijkheden om robots te laten samenwerken groeien sterk. Zo ontwikkelde robotfabrikant ABB een manier om robots met elkaar te laten samenwerken. Datzelfde ABB ontwikkelde samen met ‘concullega’ Kawasaki een gestandaardiseerde besturingsinterface voor robots. Daardoor kunnen ook robots van verschillende fabrikanten met elkaar samenwerken. Een ‘cobot’ die USB-sticks assembleert Tegelijkertijd groeien ook de mogelijkheden om robots samen te laten werken met menselijke collega’s. Zo zet Deonet, een Eindhovense producent van relatiegeschenken, een zogenoemde ‘cobot’ in om USB-sticks te assembleren.   #3. Maak gebruik van plug and play­-mogelijkheden    Het goed programmeren en inpassen van een robot in je productieproces kost vaak veel tijd en geld. Gelukkig wordt de software steeds intuïtiever en laagdrempeliger en gaan we steeds meer toe naar een plug and play­-situatie. Zo ontwikkelde robotleverancier ENGIE het robot operating platform ROXY. Dat maakt het mogelijk om zelf robots te programmeren, zonder noemenswaardige programmeerkennis. En systeemintegrator Kranendonk ontwikkelt robotische productielijnen die geschikt zijn voor niet-repetitieve enkelstuksproductie.   #4. Pas je productieproces aan   Met het aanschaffen en programmeren van een robot begínt het werk eigenlijk pas. Veel maakbedrijven schaffen enthousiast een robot aan, maar vergeten daarbij dat daardoor ook het productieproces verandert. Denk na over hoe robots het werk beïnvloeden Zo combineerde autofabrikant Gerald Ford de introductie van de lopende band met het opsplitsen van het productieproces in kleinere eenheden. Ook maakbedrijven die een robot binnen de fabrieksmuren introduceren, doen er goed aan om na te denken hoe dit het werk beïnvloedt.   #5. Deel je robot   Zoals we vorige week al schreven: soms kan het handig zijn om samen een of meer partnerbedrijven te investeren in een deelrobot. Zeker voor relatief eenvoudige taken (zoals het plaatsen van dozen op pallets) kan de deelrobot een flexibele, relatief voordelige investering zijn, die zeker bij piekdrukte zijn waarde bewijst. Bovendien is de restwaarde van een deelrobot vaak hoog.   #6. Lease een robot   Robot te duur? Dan kun je er ook voor kiezen om tijdelijk een robot te leasen, bijvoorbeeld bij het Eindhovense ‘robotuitzendbureau’ Smart Robotics. Groot voordeel is dat je als gebruiker op een laagdrempelige manier kennis kunt maken met robottechnologie, zonder dat er een grote investering op de balans komt te staan. Bij financial lease word je direct eigenaar Een andere mogelijkheid die veel robotleveranciers aanbieden, is financial lease. Je wordt direct economisch eigenaar van de robot en betaalt een vast bedrag per maand gedurende een vaste looptijd. Na afloop van de leaseperiode is de robot volledig afbetaald. Groot voordeel van financial lease is dat de liquide middelen beschikbaar blijven voor de bedrijfsvoering of andere investeringen.   #7. Maak ‘robots’ van je mensen   Soms is de drempel om (alleen of gezamenlijk) een robot aan te schaffen nog te hoog. Het verrassende, misschien wel belangrijkste alternatief voor een robot: de mens! Uiteenlopende hulpmiddelen maken menselijke inzet vaak een stuk efficiënter. Zo kan een tablet ervoor zorgen dat een operator precies op het juiste moment en op de juiste plek specifieke instructies ontvangt voor een bepaalde handeling. Daardoor kunnen operators breder worden ingezet en wordt de foutmarge een stuk kleiner. Wearable robotics zijn een verrassend alternatief In dezelfde categorie valt het gebruik van headsets als de HoloLens van Microsoft; die maken het – met de juiste software – mogelijk om medewerkers via holografische projectie een virtuele driedimensionale wereld op basis van mixed reality voor te schotelen. Dat biedt allerlei mogelijkheden voor gerichte instructie, bijvoorbeeld bij de assemblage van producten. Een ander voorbeeld ten slotte is het gebruik van wearable robotics, zoals een exo-skelet: een pak dat als een soort ‘uitwendig skelet’ op het lichaam wordt gedragen en dat werknemers ondersteunt bij het uitvoeren van zware handelingen.  

Nationale Agenda Fotonica impuls voor Twentse Industrie

Nederland heeft internationaal een sterke positie in het toepassen van fotonica. Op vrijdag 13 juli wordt de Nationale Agenda Fotonica en het publiek-private investerings- en onderzoeksprogramma PhotonDelta aangeboden aan Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Het PhotonDelta programma is in nauwe samenwerking met Brainport, ministerie van EZK en de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant opgesteld. Het programma beschrijft hoe Nederland haar mondiale toppositie in de komende jaren verder kan versterken. Dit past naadloos in het nieuwe innovatie- en topsectorenbeleid van het kabinet. Bij het opstellen van dit programma is provincie Overijssel nauw betrokken geweest. Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie van Overijsel: “We hebben fotonica bij het Rijk op de agenda gezet en ons als provincies hard gemaakt voor een nationaal investeringsprogramma dat niet alleen in de regio Eindhoven landt. Het publiek-private nationale investeringsprogramma fotonica heeft een omvang van 250 miljoen, waarvan ruim 100 miljoen in Twente. Twente en Eindhoven vormen samen een hotspot in de wereld voor fotonica en gaan in het nationale programma nauw samenwerken voor het maximale resultaat. We hebben haast. Nu hebben we in Nederland nog een voorsprong, maar andere landen staan niet stil. Kansen liggen er voor fotonica in de telecom, luchtvaart, de maakindustrie, gezondheid, agri-food, milieu en energie’. Lionix en Phix Voorzitter van de Twente Board, Geert Braaksma: “Uit de recente Koreaanse uitbreiding van aandelen in de bedrijven LioniX International en dochterbedrijf Phix, blijkt de stevige internationale potentie en ambitie. Deze bedrijven ontwikkelen en assembleren Fotonica-chips in Enschede. Deze internationale verbinding gaat in de komende jaren leiden tot meer omzet, productontwikkeling en nieuwe banen”. Het World Technology Mapping Forum, dat in juni plaats vond op Universiteit Twente in Enschede, zette Nederland op het gebied van fotonica internationaal op de kaart. Hier kwamen wetenschappers en ondernemers uit de hele wereld wij elkaar. Daar werd onder meer duidelijk dat de agrisector in Australië en Nieuw Zeeland op zoek is naar Europese partners. Baanbrekend onderzoek Veel van de unieke kennis en expertise over fotonica is opgebouwd bij MESA+/Nanolab van de Universiteit Twente, de Saxion Hogeschool en doorontwikkeld door bedrijven. In totaal werken meer dan honderd onderzoekers aan deze technologie. In het nationale programma gaan we deze goede basis van Twente uitbouwen. Naast de UT zijn ook het Fraunhofer Project Centre en het Max Planck Centre nauw betrokken. Het technische onderzoek richt zich op lab-on-a-chip diagnostiek, 5G-datacommunicatie, energie-opslag en micro-productietechnologie. Marktgerichte clusters De wereldwijde groei van de fotonica-industrie wordt geschat op 40% per jaar. De geschatte totale omzet is meer dan vier miljard euro. De technologie gaat volgens TNO een grote rol in het succes van de Nederlandse hightech industrie spelen. Bijna 300 Nederlandse bedrijven, waarvan een groot deel in het MKB, werken direct aan de ontwikkeling en toepassing van fotonicaproducten. Bron: provincie Overijssel

Tekort aan technici? Werf op carrièrebeurs Zuid-Korea

Na de succesvolle "wervingsmissie" naar de ECF in Boston organiseren High Tech NL en de Nederlandse ambassade dit najaar een vergelijkbare missie naar Zuid-Korea. De missie vindt plaats van 29 oktober tot en met 2 november. Terugdringen tekort hightechsector Het tekort aan technici in onze hightechsector neemt eerder toe dan af. High Tech NL wil graag een bijdrage leveren aan het terugdringen van dit tekort. In 2017 nam de Nederlandse ambassade deel aan een aantal carrièrebeurzen in Zuid-Korea. Jonge hoogopgeleide Koreanen bleken zeer geïnteresseerd in een carrière in Nederland. In nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade heeft er in april 2018 een eerste try-out plaatsgevonden met Nederlandse bedrijven bij een vestiging ter plaatse. Deze heeft zoveel positieve respons opgeleverd dat we het plan hebben opgevat een "Boston-like" concept te ontwikkelen voor Zuid-Korea. Reis langs vier universiteiten Echter, in plaats van één beursdag, reizen we nu langs vier universiteiten waar we de studenten en professionals ontmoeten, onze bedrijven kunnen presenteren en job interviews kunnen houden.  De ervaring leert dat niet alle Koreanen voldoende Engels spreken. De ambassade benadrukt in de gesprekken met de betreffende universiteiten dat alleen studenten die voldoende Engels spreken in aanmerking komen voor ons event. Meer weten? Heeft u interesse in deelname of wilt u verder spreken over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Coen de Graaf, Program Director Human Capital Topsector HTSM, via 06 - 23 88 93 11 of coen.de.graaf@hightechnl.nl. Bron: HighTech NL  

Summer Tech Day: High Tech Systems Park opent deuren

Lijkt het je leuk om kennis te maken met robots, 3D printing, werken met een arduino en nog veel meer? Kom dan 4 augustus naar de Summer Tech Day op het High Tech Systems Park in Hengelo! Hét Zomerse Tech Event van Twente.  Er zijn presentaties, demonstraties en vele mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan met techniek: kijken naar sumoworstelwedstrijden van robots, werken aan de Ozobot van WoWi, een workshop met Arduino's, spelen aan de kidstafel van Oyfo én het nieuwe Thales bedrijfsmuseum bekijken.  Voor iedereen die geïnteresseerd is in techniek en graag zelf dingen doet én maakt, openen wij graag onze deuren!  De toegang is gratis. Meer informatie  

Excursie naar Innovation Expo 2018

Innovaties  verder  brengen,  doorbraken  realiseren  en  hiermee  bijdragen  aan  de  maatschappelijke   uitdagingen  waar  we  in  ons  land  en  in  de  wereld  voor  staan.  Dat  is  de  ambitie  van  de  Innovation  Expo   2018  (IE18)  op  4  oktober  in  Rotterdam.  IE18  biedt  het  podium  voor  spraakmakende  innovaties  op  de  gebieden:  circulaire  economie,  energie,   water,  mobiliteit,  gebouwde  omgeving,  gezondheid,  voedsel  en  sleuteltechnologieën.  Zo’n  200   exposanten  kun  je  ontmoeten  op  4  oktober:  Wellsun,  Wolk,  Hardt  Hyperloop,  Sustonable,  Liquidseal,   Sustainder,  TAHMO  maar  ook  Overijsselse  grensverleggende  innovators,  Van  Remmen  en   Gloudgarden  laten  zien  waar  Nederland  als  innovatieland  voor  staat.  De  dag  staat  in  het  teken  van   nieuwe  ontmoetingen  en  het  afsluiten  van  concrete  deals  en  convenanten.  Alle  bezoekers,  uit   Nederland  en  buitenland,  werken  op  die  dag  samen  aan  het  versnellen  van  innovaties.    Polymer  Science  Park, Agri  &  Food  Innovatie  Cluster  Regio  Zwolle en  Kennispoort  Regio  Zwolle  nodigen ondernemers uit samen een  bezoek te brengen  aan  dit  evenement  waar  bedrijven,  kennisinstellingen,  maatschappelijke  organisaties  en  overheid  elkaar  ontmoeten.   Programma   07:30  uur   Vertrek  vanuit  Zwolle 09:30  uur   Aankomst  Rotterdam Bezoek  aan  de  Innovation  Expo  2018 18:00  uur   Vertrek  naar  restaurant    20:00  uur   Vertrek  uit  Rotterdam  22:00  uur   Aankomst  in  Zwolle   Aanmelden voor 30 juli 2018 De  kosten  voor  excursie, toegangskaart  en  diner  bedragen  €79,50  ex.  btw. Meer informatie   

Agrofood goes digital

In een voormalige kazerne, Akoesticum, te Ede verzamelen zich op 15 juni jl. vooral high tech bedrijven uit Gelderland om met elkaar van gedachten te wisselen over de groeikansen voor automatisering en digitalisering in de agrofood industrie. Oost NL en RCT Gelderland hebben het initiatief genomen voor de conferentie. De inleiders, Arnold Stokking, managing director TNO Industry, en Chris Willemsen (Oost Nl) staan in hun presentaties vooral stil bij de ontwikkelingen van smart industry en geven aan wat deze kunnen betekenen voor de agrofood industry, waarbij Chris Willemsen aan de deelnemers laat zien hoe het BOOST (het smart industry netwerk van Oost-Nederland) netwerk in elkaar zit en welke mogelijkheden er zijn om aan financiële ondersteuning te komen. Na de inleidingen mogen de deelnemers zelf aan het werk. In rondetafelsessies worden verschillende onderdelen van digitalisering en automatisering in de landbouw besproken. Dit leidt bij sommige tafels tot vrij concrete uitkomsten. Zo komt er een vervolggesprek waarbij enkele IT-bedrijven, die voor de tuinders en varkenshouders werken, een klant meenemen, die de eerste stappen op het terrein van de digitalisering heeft gezet en met die klanten gaan ze bekijken of een field lab over digitalisering en automatisering tot de mogelijkheden behoort. Wat namelijk opvalt is dat de kop ‘Agrofood goes digital’ nog heel wisselend in de sector wordt beleefd. Onder meer in de tuinderijen zien we digitalisering, denk aan de toepassing van drones, voortschrijden, maar bij de varkenshouders is dit minder het geval. Wat verder opvalt is dat het pad van digitalisering pas echt wordt bewandeld als de tuinder of varkenshouder in de praktijk ziet dat digitalisering voor meer inkomsten, dan wel lagere uitgaven zorgt. Bron: RCT Gelderland

Robotisering: veel kan, maar moet je dat als ondernemer ook willen?

Robotisering op de werkvloer brengt ethische vraagstukken met zich mee. Machines worden zelflerend. Robots worden slimmer dan mensen en gaan beslissingen nemen voor ons. Hoe ga je daar als bedrijf mee om? Waar liggen de grenzen? Dat robots superefficiënt zijn, staat buiten kijf. Chatrobots helpen jouw klanten via de website hun vragen te beantwoorden. Slimme machines in distributiecentra halen het juiste pakje uit het schap en pakken het in. In verpleeghuizen houden schattige robots ouderen gezelschap. AlphaGo Maar ze worden alsmaar slimmer, die machines. Supercomputer Deep Blue versloeg in 1997 al de toenmalig schaakkampioen Gary Kasparov. Vorig jaar won AlphaGo, een slimme computer van Google, het zeer moeilijke bordspel Go. Kie Je, de beste speler ter wereld, delfde het onderspit. AlphaGo wist in het begin niets van het Aziatische bordspel. Het algoritme kreeg de spelregels uitgelegd en verbeterde zichzelf gaandeweg. Binnen een dag had AlphaGo het spel onder de knie. Lees verder op de website van MT

Perron038 wordt het innovatiecentrum van Zwolle

Auteur Hessel van der Wal Bron: De Stentor Wat nu nog een lege fabriekshal is, moet het innovatiecentrum worden van Zwolle. Als het aan de gemeente Zwolle, City Developer-S, ITMGroup, Wärtsila en de NS ligt moet het na de zomer een ruimte zijn waar ondernemen, onderzoeken en opleiden centraal staan. De leegstaande industriehal 22 op het bedrijventerrein Hanzelaan wordt nieuw leven ingeblazen. Het past allemaal in de 'Visie op Hanzeland': ,,Het is een volgende stap", zegt Thijs van Dieren van City Developer-S. ,,Wij zijn al twee jaar bezig om te zoeken naar partijen die zich hier willen vestigen." Kwartiermaker van Perron039 Marius Woldberg bevestigt dit: ,,Wij hebben initiatiefnemers nodig. Bedrijven krijgen hier de ruimte om aan eigen innovatieprojecten te werken, maar het is ook de bedoeling dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke agenda"  Maken 2.0 Het thema is Maken 2.0. ,,Het is allemaal nog een idee en een droom", geeft Woldberg aan bij de presentatie.  ,,Perron038 draait om kennis ontwikkelen en delen. Bedrijven kunnen niet meer zelfstandig werken en hebben ook een sociaal maatschappelijke uitdaging. Er is een tekort aan technisch personeel. Door samen te werken met talenten ontwikkelen we projecten op het gebied van Smart Industry. Dit is de nieuwe maakindustrie waarbij het gaat om technologische ontwikkelingen zoals digitalisering en robotisering." Lees verder op de website van De Stentor  

Opiliones levert 3D betonprinter aan Technische Universiteit München

Eind juni 2018 heeft Opiliones 3D uit Winterswijk een 3D betonprinter geleverd aan afdeling Baustoffe und Materialprüfung van de Technische Universiteit München. Het concept van deze 3D printer is een puur Achterhoekse ontwikkeling. In 2017 heeft Opiliones 3D uit Winterswijk onder de naam 'Project Next' samen met een aantal Achterhoekse bedrijven en het Graafschap College een 3D betonprinter ontwikkeld. Hiermee kunnen vormvrije betonnen bouwdelen worden geprint. Deze betondelen geven veel artistieke vrijheid met daarbij een besparing van materiaal. Lees verder op de website van Winterswijkse Weekkrant