Nieuws

Nederland moet in een hogere versnelling komen

Op donderdagmiddag 16 februari 2017 bezochten ruim 700 ondernemers, vertegenwoordigers van kennisinstellingen en overheden het Smart Industry Jaarevent in de Media Plaza Jaarbeurs Utrecht. Nederland moet in een hogere versnelling komen was de belangrijkste boodschap. De afgelopen 2 jaar zijn 29 Fieldlabs opgezet, is er een netwerk van 30 Smart Industry lectoren ontstaan en zijn 200 bedrijven en instellingen tot ambassadeur van Smart Industry benoemd. Er is een Smart Industry ICT standaardisatieagenda opgesteld, er is een juridische toolkit ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij het delen van data in de keten, er worden diverse onderzoeksprojecten bij universiteiten uitgevoerd en verschillende scholen ontwikkelen specifiek op Smart Industry gerichte opleidingstrajecten. Keynote spreker Willem Vermeend sprak over Smart Industry als groeimotor van de Nederlandse economie en de banenmachine van de toekomst. Geheel in stijl van Smart Industry gaf hij samen met robot Pepper zijn visie op de technologische ontwikkelingen en de impact daarvan voor industrie en maatschappij.

Studiereis voor ondernemers naar USA

Boston heeft al jarenlang een sterke reputatie op het gebied van robotica en werd door de Amerikaanse kamer van koophandel aangewezen als nr.1 startup hub in de Verenigde Staten. Ook New York maakt een sterke ontwikkeling door. Hoewel de stad nog niet op het niveau van Silicon Valley verkeert, kijken techbedrijven niet alleen meer naar New York als een plek om geld op te halen of een marketingbureau te vinden. Tussen 2007 en 2015 groeide het aantal banen in de techsector met 70%, naar een totaal van 170.000. In 2016 werd de waarde van 12 bedrijven in New York geschat op meer dan 1 miljard dollar – zogeheten unicorns – hetgeen er maar liefst 75% meer waren dan in 2014 nog het geval was. Beide steden hebben met Silicon valley gemeen dat er een groot netwerk van hoogwaardige universiteiten en onderzoeksinstellingen in de nabijheid zijn. De meest beroemde hiervan is het in Boston gelegen MIT, maar ook Harvard en Columbia zijn gerenommeerde instituten. Deze combinatie zorgt voor een zeer interessante mix die voor ondernemers zonder meer het bezoeken waard is. MeetIn organiseert deze studiereis, voor Nederlandse ondernemers, professionals uit diverse bedrijfstakken en bestuurders uit de publieke sector.

Pythia: Patroonherkenning in complexe processen

Visual Data Webservices ontwikkelde de webapplicatie “Pythia” waarmee het mogelijk is om procesgegevens te analyseren. De ondernemer zoekt partners om een pilot te kunnen opzetten. Pythia is een programma waarmee sensor gegevens (onder andere uit telemetrie) worden gebruikt om processen te analyseren op basis van patroon herkenning. Een andere wijze om de te analyseren gegevens binnen te halen is door middel van direct uitlezen van de database van de bron applicatie (door middel van een ODBC koppeling) of met middleware zoals StreamServe of Christal Reports. Dit kunnen historische gegevens zijn die men sinds jaren her in databases heeft opgeslagen, maar ook gegevens die online uit het proces worden verkregen door het direct uitlezen van de sensoren. Iedere sensor vertegenwoordigd een object/cliënt parameter. Schade voorkomen Verder maakt Pythia intensief gebruik van tolerantie gegevens. Hoge en lage tolerantie voor iedere individuele sensor/parameter/lichaamsfunctie. Hierdoor is het mogelijk om zeer gedetailleerd en eerder, nog voordat een storing of alarm daadwerkelijk optreed, reeds op het verlopen van de meetgegevens (gecorreleerd aan de opgegeven toleranties) te bewaken op het mogelijk ontstaan van problemen, en dus schade. De gegevens van de individuele sensoren van een object worden geaggregeerd naar het object en de gegevens van de objecten worden geaggregeerd naar de installatie of cliënt. Verder kijken Pythia combineert zowel “interne” als “externe” meetgegevens, bijvoorbeeld de gegevens van het object of de cliënt zelf in samenhang met omgevingsfactoren zoals buiten temperatuur, luchtdruk et cetera. Op deze wijze is het mogelijk om “verder te kijken” dan naar alleen de actuele situatie van het object of de cliënt zelf en daarmee invloeden “van buiten” in de analyse (of diagnose zo u wilt) mee te nemen. Patronen Voor iedere gebeurtenis die van betekenis is wordt een patroon bepaald, en bij iedere nieuw ontvangen set meetwaarden uit de sensoren worden deze vergeleken met de aanwezige patronen. Wanneer de combinatie van ontvangen waarden in voldoende mate aan een patroon voldoen wordt door Pythia een actie geïnitieerd. Dit kan van alles zijn, van een mail naar een monteur of behandelaar tot direct ingrijpen in de installatie of het object. KNMI Als naast de interne gegevens ook gebruik wordt gemaakt van klimatologische (relevante) informatie is het zelfs mogelijk om, op basis van de 5-daagse weersverwachting van het KNMI te anticiperen op mogelijke problemen in de nabije toekomst, zelfs voordat het probleem zich daadwerkelijk voordoet. Pythia heeft een voorziening om de data van het KNMI direct te verwerken. Interesse? Jos Richters, Visual Data Webservices® 06-30 43 22 84, 0546 – 45 44 53

Overijssel heeft miljoenen klaarliggen voor nieuw 'industriebeleid'

Economisch gedeputeerde Eddy van Hijum en Fred van Houten, gerenommeerd professor aan de Universiteit Twente, hebben gezamenlijk een brief geschreven aan kandidaat-Kamerleden waarin zij vragen om een 'integraal industriebeleid'. In de brief staat dat Overijssel al tientallen miljoenen gereserveerd heeft voor innovatie, scholing en onderwijs. Tijdens een verkiezingsdebat bij Thales in Hengelo (6 februari 2017) kregen de aanwezige kandidaat-Kamerleden de brief waarin van Houten en van Hijum kansen zien in technologische vooruitgang, maar ook hun zorg uiten. Volgens hen is de keerzijde van vooruitgang dat "er ook potentiële verliezers: mensen voor wie de toekomst onzeker is." Door 'robotisering, digitalisering en toepassen van nieuwe materialen' gaat de maakindustrie 'op z'n kop'. Bedrijven moeten daarom innoveren en 'bestaande beroepen zullen verdwijnen'. "En mensen die door robots en computers hun baan kwijtraken zullen via omscholing nieuwe kansen moeten krijgen", zo staat in de brief. Van Hijum en Van Houten pleiten daarom voor een nationaal 'integraal industriebeleid', waarin vooral aandacht is voor innovatie, onderwijs en scholing. Want, zo stellen ze; in omringende landen wordt er veel meer geïnvesteerd door de overheid. De provincie Overijssel heeft zelf al tientallen miljoenen euro's gereserveerd. Bron bericht: RTV Oost open brief Hoog tijd voor integraal industriebeleid 6 febr  

Smart Industry masterclasses: van concept tot realisatie

U bent ongetwijfeld bekend met het gezegde ‘Stilstand is achteruitgang’.  Als er iets is wat niet stilstaat, is het de technologische ontwikkeling, en de daarmee samenhangende industriële ontwikkeling. Momenteel staan we aan het begin van de 4e industriële revolutie, ook wel ‘SMART Industry’ genoemd, of ‘Industry 4.0’, zoals deze revolutie in Duitsland wordt genoemd. Het netwerk SMART Industry Partners is hét aanspreekpunt voor bedrijven die de SMART Industry aanpak willen toepassen binnen hun eigen organisatie. De samenwerkende organisaties die dit netwerk hebben opgericht zijn Symbol, ErgoDesign, Hollander Techniek, Universiteit Twente en Oost NV. Wat is Smart Industry eigenlijk? De term SMART Industry wordt vaak genoemd in presentaties en voorbeelden zijn op diverse evenementen gepresenteerd, maar: Wat betekent het concreet? Welke technologische elementen horen erbij? Voegt dit waarde toe aan mijn bedrijf? Welke stappen moet ik nemen om mijn bedrijf SMART te maken? Wie kan mij bij die stappen verder helpen? Deze vragen worden ons regelmatig gesteld door bedrijven die kansen in de SMART aanpak zien maar eerst een duidelijker beeldvorming nodig hebben voordat zij in een dergelijk proces instappen. Om bedrijven te ondersteunen in het opdoen van kennis en in het bepalen van de juiste strategie heeft een aantal partijen de handen ineen geslagen. Het netwerk SMART Industry Partners is hét aanspreekpunt voor bedrijven die de SMART Industry aanpak willen toepassen binnen hun eigen organisatie. De samenwerkende organisaties die dit netwerk hebben opgericht zijn Symbol, ErgoDesign, Hollander Techniek, Universiteit Twente en Oost NV. Gezamenlijk is een programma ontwikkeld van een tweetal master classes om kennis op te doen over de SMART Industry elementen. Deze master classes gaan in op de onderlinge samenhang en zullen een aantal managers van bedrijven die al stappen gezet hebben vertellen over hun praktische ervaringen, uitdagingen en successen. Bedrijven wordt de kans geboden om tijdens speciale workshops met experts een eerste concrete SMART industry roadmap te gaan opstellen. Hiervoor hebben wij een framework ontwikkeld met de verschillende elementen die horen bij SMART Industry en een roadmapping canvas om een SMART Industry aanpak te ontwerpen. Opzet van de masterclasses Anders dan de meer algemene SMART Industry bijeenkomsten die nu al op verschillende plekken in Nederland georganiseerd worden, gaan we tijdens de master classes veel concreter en dieper in op de SMART Industry principes en technologieën en slaan we een brug tussen theorie en praktijk. Ieder element uit het SMART Industry framework wordt steeds volgens een vaste structuur behandeld: we starten met een theoretische uiteenzetting door een deskundige op dit gebied, gevolgd door een praktijkcase van een bedrijf dat ervaring heeft met de implementatie van het betreffende element. Tot slot is er een ronde tafel sessie waarin ervaringen over het betreffende element worden uitgewisseld en besproken. Op deze manier komen alle elementen in 2 dagen aan de orde. De eerste dag beging met een workshop waar deelnemers de vraag “wat kan de SMART Industry aanpak voor mijn bedrijf betekenen?” gaan bewoorden. Vervolgens worden de master classes gehouden waarin de thema’s SMART Product Development en Mass Customization aanbod komen. De tweede dag staan de master classes met de thema’s Flexible Manufacturing, Digital Factory, Internet of Things en Cyber Physical Systems op het programma. Tot slot wordt er een workshop verzorgd waarin aan de hand van ons SMART Industry canvas een concrete vertaling van de betreffende elementen naar uw organisatie wordt gemaakt. Doelgroep Algemene directie, technische directeuren en hoger management van middel en grote bedrijven, die zich bezig houden met product ontwikkeling, engineering of productie en die kansen zien in de SMART Industry aanpak en concreet willen leren hoe dat voor hun business eruit zou zien. Unieke kenmerken van deze masterclasses We trekken SMART Industry uit de bestuurlijke sfeer en maken het concreet. Deelnemers krijgen toegang tot het netwerk van ‘SMART Industry Partners’. Dit netwerk bestaat enerzijds uit kennispartners en implementatiepartners, en anderzijds uit partijen die daadwerkelijk stappen hebben gemaakt met het implementeren van SMART Industry (of daar op korte termijn mee willen beginnen). Wij helpen bedrijven om SMART Industry operationeel te maken, en verder te gaan dan alleen aangeven dat ‘het belangrijk is’. Wij streven er naar SMART Industry dicht bij de industrie te brengen. Leden van het netwerk helpen elkaar om SMART Industry uitdagingen aan te gaan. Onderwerpen die aan de orde komen Business modellen in de SMART Industry aanpak Smart product development en co-creation Mass customization Flexible manufacturing Cyber Physical systems Digital factory Internet of Things.   Inschrijven Wilt u weten welke kansen SMART Industry uw bedrijf biedt? Zet dan nu de eerste stap en meldt u aan bij één van de projectpartners of via de website, mail of telefoon. Dr. Ir. Juan Jauregui Becker T: 31(0)53-2030240 E: info@smartindustrypartners.nl W: http://www.smartindustrypartners.nl/

Masterclass Smart Industry inspireert ondernemers

Vernieuwend, inspirerend en interessant. Zo omschrijven ondernemers de masterclass Smart Industry en Business Modeling. Zij bezochten in 5 maanden 7 bijeenkomsten. De ondernemers werkten in 9 teams. De masterclass is een initiatief van de Smart Hub Academy.   

Nieuwe subsidieregeling voor maakindustrie

De succesvolle businessmodellen van nu worden ontwikkeld door bedrijven die met hun klanten om tafel zitten en hun producten omzetten naar een dienstverlenend concept. Wilt u uw concurrerend vermogen verbeteren en zoekt u ondersteuning om deze omslag te maken? Voor mkb-bedrijven in de Nederlandse maakindustrie is hiervoor een nieuwe subsidieregeling beschikbaar: de Service Design Voucher van het ministerie van Economische Zaken. U ontvangt hiervoor een advies vanuit de creatieve sector. Vraag de voucher vóór 15 maart 2017 aan. Advies van creatief bedrijf Met de Service Design Voucher ontvang u  € 3000 subsidie, uit te geven aan een advies van een creatief bedrijf. Voorwaarde is dat u zelf ook 1000 euro investeert in uw innovatieve businessmodel. Voor dit advies op maat kunt u ieder gewenst creatief bedrijf inschakelen: van kennisinstellingen tot adviesbureaus uit de creatieve industrie of zakelijke dienstverlening. U ‘koopt’ hiermee bijvoorbeeld ondersteuning bij bijvoorbeeld uitvoeren van een ‘klantreis’, context mapping, service blueprinting, co-creatiesessies, opstellen personas, en prototyping. Hoe kan ik de Service Design Voucher aanvragen? Van 1 maart tot en met 15 maart 2017 vraagt u de voucher aan. Vul nu alvast een enquêteformulier in, deze is verplicht voor deelname. De enquête helpt u nu al om uw kennisvraag te formuleren. Met de enquête kunt u uw onderneming daarnaast anoniem vergelijken met andere bedrijven via de zelfscan, ook als u eventueel besluit niet deel te nemen. Loting bij meer dan 80 aanvragen Deze subsidie betreft een beleidsexperiment. Het ministerie van Economische Zaken wil hiermee onderzoeken of en hoe deze voucheraanpak werkt. Er komen maximaal 80 mkb-maakbedrijven in aanmerking voor een voucher. Bij meer dan 80 aanvragen wordt er geloot. Uitgelote bedrijven kunnen deel uitmaken van de controlegroep. Hiermee meet het ministerie de effectiviteit van de voucher. U ontvangt dan geen subsidiegeld. Inzetten van de voucher Bent u ingeloot? Dan wisselt u de voucher in, samen met uw eigen bijdrage, bij de kennisinstelling of het adviesbureau naar uw keuze. Zij verzilveren na afronding van de afgesproken dienst uw voucher bij RVO. service design-vouchers

3D metaal printen: samenwerken loont

Diverse partijen in de Achterhoek leren sámen met een 3D industriële metaalprinter nieuwe producten maken. Bekijk een kort verslag van de voortgang.   

BOOST actierapport 2016 vol inspiratie

Donderdag 26 januari 2017 nam gedeputeerde Michiel Scheffer het 1e exemplaar van het BOOST actierapport 2016 in ontvangst. BOOST is de aanjager voor Smart Industry in Oost-Nederland. Snelheid en daadkracht zijn daarbij van belang. Met 6 strategische thema’s hebben ondernemers uit de maakindustrie de prioriteiten voor de komende jaren aangegeven: bewustwording mkb, sociale innovatie, regionale faciliteiten, internationalisering, inspiratie communicatie en slim organiseren. Ondernemers, onderwijsinstellingen, intermediairs en de overheid werken in verschillende projecten samen aan het realiseren van een concurrerende, sterke en duurzame maakindustrie in Oost-Nederland. Ook in 2016 is er veel werk verzet door al die partijen die bij BOOST betrokken zijn. Het BOOST actierapport geeft kort en krachtig een overzicht van deze activiteiten en laat met inspirerende voorbeelden zien wat Smart Industry betekent in de praktijk van de mkb-ondernemer. Actierapport BOOST 2016 web

Subsidie voor bijscholing

Mkb bedrijven kunnen bij de provincie Overijssel subsidie aanvragen om hun werknemers de gelegenheid te geven opleidingen te volgen en zich verder te ontwikkelen zodat zij duurzaam ingezet kunnen worden.