Nieuws

Nieuwe subsidieregeling voor maakindustrie

De succesvolle businessmodellen van nu worden ontwikkeld door bedrijven die met hun klanten om tafel zitten en hun producten omzetten naar een dienstverlenend concept. Wilt u uw concurrerend vermogen verbeteren en zoekt u ondersteuning om deze omslag te maken? Voor mkb-bedrijven in de Nederlandse maakindustrie is hiervoor een nieuwe subsidieregeling beschikbaar: de Service Design Voucher van het ministerie van Economische Zaken. U ontvangt hiervoor een advies vanuit de creatieve sector. Vraag de voucher vóór 15 maart 2017 aan. Advies van creatief bedrijf Met de Service Design Voucher ontvang u  € 3000 subsidie, uit te geven aan een advies van een creatief bedrijf. Voorwaarde is dat u zelf ook 1000 euro investeert in uw innovatieve businessmodel. Voor dit advies op maat kunt u ieder gewenst creatief bedrijf inschakelen: van kennisinstellingen tot adviesbureaus uit de creatieve industrie of zakelijke dienstverlening. U ‘koopt’ hiermee bijvoorbeeld ondersteuning bij bijvoorbeeld uitvoeren van een ‘klantreis’, context mapping, service blueprinting, co-creatiesessies, opstellen personas, en prototyping. Hoe kan ik de Service Design Voucher aanvragen? Van 1 maart tot en met 15 maart 2017 vraagt u de voucher aan. Vul nu alvast een enquêteformulier in, deze is verplicht voor deelname. De enquête helpt u nu al om uw kennisvraag te formuleren. Met de enquête kunt u uw onderneming daarnaast anoniem vergelijken met andere bedrijven via de zelfscan, ook als u eventueel besluit niet deel te nemen. Loting bij meer dan 80 aanvragen Deze subsidie betreft een beleidsexperiment. Het ministerie van Economische Zaken wil hiermee onderzoeken of en hoe deze voucheraanpak werkt. Er komen maximaal 80 mkb-maakbedrijven in aanmerking voor een voucher. Bij meer dan 80 aanvragen wordt er geloot. Uitgelote bedrijven kunnen deel uitmaken van de controlegroep. Hiermee meet het ministerie de effectiviteit van de voucher. U ontvangt dan geen subsidiegeld. Inzetten van de voucher Bent u ingeloot? Dan wisselt u de voucher in, samen met uw eigen bijdrage, bij de kennisinstelling of het adviesbureau naar uw keuze. Zij verzilveren na afronding van de afgesproken dienst uw voucher bij RVO. service design-vouchers

3D metaal printen: samenwerken loont

Diverse partijen in de Achterhoek leren sámen met een 3D industriële metaalprinter nieuwe producten maken. Bekijk een kort verslag van de voortgang.   

BOOST actierapport 2016 vol inspiratie

Donderdag 26 januari 2017 nam gedeputeerde Michiel Scheffer het 1e exemplaar van het BOOST actierapport 2016 in ontvangst. BOOST is de aanjager voor Smart Industry in Oost-Nederland. Snelheid en daadkracht zijn daarbij van belang. Met 6 strategische thema’s hebben ondernemers uit de maakindustrie de prioriteiten voor de komende jaren aangegeven: bewustwording mkb, sociale innovatie, regionale faciliteiten, internationalisering, inspiratie communicatie en slim organiseren. Ondernemers, onderwijsinstellingen, intermediairs en de overheid werken in verschillende projecten samen aan het realiseren van een concurrerende, sterke en duurzame maakindustrie in Oost-Nederland. Ook in 2016 is er veel werk verzet door al die partijen die bij BOOST betrokken zijn. Het BOOST actierapport geeft kort en krachtig een overzicht van deze activiteiten en laat met inspirerende voorbeelden zien wat Smart Industry betekent in de praktijk van de mkb-ondernemer. Actierapport BOOST 2016 web

Subsidie voor bijscholing

Mkb bedrijven kunnen bij de provincie Overijssel subsidie aanvragen om hun werknemers de gelegenheid te geven opleidingen te volgen en zich verder te ontwikkelen zodat zij duurzaam ingezet kunnen worden.

Helft mkb ziet kansen in (big) data

De ene helft van het mkb (44%) ziet een (grote) kans in (big) data, terwijl de andere helft (49%) geen relevantie ziet voor hun eigen bedrijf. Gebrek aan tijd, geld, kennis en ervaring zijn de belangrijkste redenen waarom het mkb die kansen van (big) data nog niet breed oppakt. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Ondernemen met (big) data door het mkb’ van de Kamer van Koophandel en de Jheronimus Academy of Data Science(JADS), dat 10 januari 2017 verscheen. JADS is een initiatief van de universiteiten van Eindhoven en Tilburg, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Den Bosch. De mkb’ers schatten hun ontwikkelniveau bij het toepassen van (big) data, laag in: ze geven zichzelf gemiddeld een 2 op een schaal van 1 tot 5. Vooral als het gaat om data-analyse kunnen ze nog veel stappen zetten. Grotere en kleinere mkb’ers gebruiken bijvoorbeeld nauwelijks software om interne of externe bronnen te koppelen en om data te vertalen naar inzichten. Vier van de tien ondernemers zien het werken met data als kostenpost en niet als een strategisch middel. De sectoren ICT en industrie zijn het meest ontwikkeld, gevolgd door logistiek en financiën. Landbouw, cultuur en sport, bouw en onderwijs zijn de hekkensluiters. Dat is opvallend, omdat juist in deze sectoren data steeds belangrijker worden. Bijna de helft van de mkb’ers zegt in het onderzoek dat ze hulp willen hebben bij het ondernemen met (big) data. Die hulp moet wat hen betreft verder gaan dan informatie over methoden, tools en technieken. Hun grootste behoefte aan goede raad ligt bij het bepalen wat hun concrete ondernemingskansen zijn en welke databronnen daarvoor nodig zijn. Mede daarom zijn de ondernemers niet erg actief bezig met het uitwerken van kansen voor (big)datagebruik. Hoe meer omzet, hoe belangrijker (big) data De knelpunten komen in bijna alle sectoren voor. Maar er zijn wel verschillen: ondernemers in de industrie, de informatietechnologie, de detailhandel en de financiële sector zien meer relevantie in (big) data dan mkb’ers in de bouw, de zorg, het onderwijs en de culturele sector. Ook omzet speelt een rol. Als bedrijven minder dan 250.000 euro omzetten, zien ze de relevantie van (big) data veelal niet. Van de bedrijven die meer dan 250.000 euro per jaar omzetten, ziet ongeveer twee derde de relevantie in de regel wel. Ligt de omzet boven 1 miljoen euro, dan is het belang boven elke twijfel verheven. Koplopers scoren het hoogst op competenties voor (big) data Tien procent van het mkb bestaat uit koplopers in big data. Zij scoren het hoogst op de vijf onderzochte competenties: beschikbaarheid van data, beheer van data, data-analyse, data-governance en vaardigheden met data. De koplopers zien data als belangrijke, strategische en dagelijkse activiteit en bijna nooit als kostenpost. Ze onderscheiden zich met een groei van gemiddeld meer dan 5 procent per jaar en hebben een gemiddelde omzet van bijna twee miljoen euro. Ze zijn ook innovatiever. Ruim de helft brengt nieuwe producten op de markt (55%), meer dan het overige mkb, waarvan 38% nieuwe producten brengt. Ook exporteren de koplopers iets vaker (ruim 25%) dan de rest van het mkb (waarvan ongeveer 19% exporteert). Uit het onderzoek blijkt ook dat koplopers ambitieuze ondernemers zijn. Een kwart van hen wil groeien, tegen een op de acht van het overige mkb. Verder zijn de koplopers hoger opgeleid; bijna 80% van deze mkb’ers heeft de hogeschool of universiteit gedaan. Bij de niet-koplopers is dit 60%. De koplopers zijn veelal actief in de sectoren advies en onderzoek, de ICT en de detailhandel. Ondernemerspanel Het onderzoek is uitgevoerd in het KvK Ondernemerspanel, dat representatief is voor het Nederlandse mkb. In maart 2016 zijn bijna 4.100 leden van het panel uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. In totaal vulden 1.710 respondenten de vragenlijst in, een respons van 42%. Dienstverlening KvK Het onderzoek toont aan dat voorlichting over (big) data van groot belang is voor het mkb. De KvK biedt op haar website onder meer een stappenplan, een white paper, een digitale ontdekkingsreis in de vorm van een webinar (MOOC) in vier afleveringen en inspiratie met voorbeelden van andere ondernemers. Ook kunnen ondernemers gebruik maken van advies via de mail of chat.

WCM lanceert E-magazine

World Class Maintenaince (WCM) lanceert een e-magazine. In de 1e editie leest u ondermeer over nieuwe ontwikkelingen in Fieldlab CAMPIONE en over een nieuw op te richten Fieldlab CAPELLA voor de maakindustrie.

Nieuwe projectleider BOOST

Vanaf 1 januari 2017 treedt Maarten van Gils als projectleider BOOST in dienst van de FME. Mede in opdracht van provincies gaat hij aan de slag met de Smart Industry agenda Oost. Als projectleider BOOST zal Maarten nauw samenwerken met bedrijven als AWL, Thales, Almi, Van Raam en IJsseltechnologie en betrokken werkgroepen van ondernemers, onderwijsinstellingen en intermediairen. BOOST projectleider Maarten van Gils

Studentenproject levert mkb commercieel advies

Hoe blijf je als mkb groeien in een wereld die razendsnel verandert? Wilt u uw concurrent onbelangrijk maken en komen tot winstgevende innovatieve oplossingen voor uw bedrijf? Wilt u een groeiperspectief met concrete handvatten? Dan is dit project van Windesheim misschien iets voor u. Studenten Commerciële Economie werken in (10) projectgroepen gedurende 18 weken aan adviezen over innovatieve product – marktcombinaties vanuit Windesheim Zwolle. De projectgroepen worden intensief begeleid door experts uit diverse gebieden zoals business model innovatie, foresight/trendanalyses, technologie en digital marketing. Het project start met een briefing vanuit de opdrachtgever, vervolgens gaan de projectgroepen van start met het opzetten en uitvoeren van gedegen onderzoek. Tenslotte schetsen de projectgroepen hun adviezen in een rapportage met een uitgewerkt businessmodel. De projectgroepen fungeren als concurrent van de opdrachtgever en streven ernaar om deze te ´verslaan´ met een unieke marktpropositie. Tijdens het project onderhoudt u contact met een coördinator van de projectgroepen. Het project eindigt met korte presentaties van de projectgroepen in de vorm van een ´Dragons Den´ (pitches voor een jury) en infographics voor de opdrachtgever. Meer informatie: Frans Werkhoven fgm.werkhoven@windesheim.nl 06 – 81 07 32 07

Nieuw fieldlab voor lichtgewicht materialen

23 november 2016 TPRC en Saxion hebben van het Ministerie van Economische Zaken goedkeuring gekregen voor de realisering van een Smart Industry Fieldlab. Dit fieldlab gaat zich richten op ‘thermoplastische composieten’. Deze innovatieve lichtgewicht materialen worden onder andere gebruikt voor vliegtuigconstructies, onderdelen van auto’s, zoals bumpers en autozitjes, maar ook in de bouw voor bijvoorbeeld prefab daken. Met thermoplastische composieten wordt het steeds beter mogelijk om op industrieel niveau zeer lichte producten te maken. Dat is onder andere interessant voor bewegende producten, die toch enorm sterk moeten zijn. Daarnaast is het materiaalverbruik hiermee veel efficiënter en de productiekosten een stuk lager. Het nieuwe fieldlab draagt de naam ThermoPlastic Composites NL (TPC NL).