Nieuws

Automatische drone als oplossing voor veiligheidsvraagstukken

Op 12 januari 2018 vond in Twente de start van het project ‘Next Level’ plaats: de ontwikkeling van een automatische drone als goedkope, stille, snelle en veilige oplossing voor veiligheidsvraagstukken en fysieke veiligheidsrisico’s. De eerste momenten na dreiging of een incident zijn cruciaal; correcte informatie is in de eerste minuten van groot belang voor alle first responders. Bij de beantwoording van dit vraagstuk, kiest een aantal publieke en private partijen in Twente voor een innovatieve invalshoek. De kansen die techniek en technologie nu al bieden en die zich bovendien in een snel tempo verder ontwikkelen, willen zij slim samenbrengen en daarmee maximaal benutten en inzetten ten behoeve van de veiligheid. Hiermee wordt de benodigde stap gezet naar de wereld van morgen.

Maximaal rendement op uw innovatie? Volg een workshop van Octrooicentrum Nederland

Uw innovatieve product verdient het beste. Maar wat is nu het beste voor uw product: beschermen, delen of geheimhouden of samenwerken? De keuze hangt niet alleen van uw product af, maar ook van uw businessplan. Het is dus echt maatwerk. Octrooicentrum Nederland helpt u graag aan tools om de juiste keuze voor uw situatie te kunnen maken.  Onderwerpen tijdens de workshops • het beschermen en geheimhouden van uw product; • manieren om tijd en geld te besparen met octrooi-informatie; • het effectief doorlopen van een gezamenlijk innovatietraject; • hoe u daarmee uw businessplan door het gebruik van intellectueel eigendom (verder) kunt versterken.   Welke workshop wilt u volgen? Bent u onbekend met kennisbescherming? Volg dan eerst de basisworkshop: De basis van intellectueel eigendom (IE): afkijken, beschermen, delen of geheim houden? Hebt u al ervaring met kennisbescherming? Volg dan een van de verdiepende workshops: Slim omgaan met kennis bij samenwerking: samen innoveren goed regelen! Intellectueel Eigendom strategie voor mkb: waarde creëren met technische innovaties Zelf op zoek in octrooidatabanken: relevante octrooien zoeken Masterclass Octrooien: leer meer over octrooien en inbreuk Overzicht workshops Oost-Nederland Vrij 26 jan, Apeldoorn - Slim omgaan met kennis bij samenwerking Ma 5 feb, Arnhem - De basis van Intellectueel Eigendom Wo 14 maart, Zwolle – Masterclass octrooien Di 10 april, Apeldoorn - IE-strategie voor MKB Vrij 20 april, Zwolle – De basis van Intellectueel Eigendom Do 17 mei, Arnhem – Zelf op zoek in octrooidatabanken Ma 1 okt, Apeldoorn - Masterclass octrooien Wo 31 okt, Arnhem - De basis van Intellectueel Eigendom Di 13 nov, Arnhem - Slim omgaan met kennis bij samenwerking Vrij 23 nov, Zwolle - De basis van Intellectueel Eigendom Vrij 30 nov, Zwolle - IE-strategie voor MKB Di 11 dec, Apeldoorn - Zelf op zoek in octrooidatabanken  

'Realisatiestraat' op Jaarevent Smart Industry

Samen met onze partners en ervaringsdeskundigen van Smart projecten organiseert het Smart Industry Network op het Jaarevent Smart Industry een Realisatiestraat waar u een roadmap voor uw Smart ontwikkeling kunt maken. U loopt een rondje langs partners zoals Bosch Rexroth, Yacht, Symbol, Hollander Techniek, ESPS, Demcon, Ergo design, PNO, etc en vult overal uw roadmap een stukje verder aan. Een mooie kans om u te laten inspireren en mogelijkheden voor Smart te onderzoeken met een concrete roadmap als resultaat. Om deel te nemen aan het jaarvent Smart Industry in ’t Spant in Bussum kunt u zich gratis aanmelden via https://smartindustry.nl/save-the-date-smart-industry-jaarevent-5-februari-2018/ Wilt u tijdens dit druk bezochte event zeker zijn van een gesprek met een van de partners? Meld u dan ook gratis aan als lid van Smart Industry Network (www.smartindustrynetwork.nl) en vermeld bij de opmerkingen uw interesse. Wij garanderen dan dat een gesprek met een deskundige partner wordt ingepland. Smart Industry Network Het Smart Industry Network is een community die vraag, aanbod en kennis op het gebied van Smart Industry bij elkaar brengt, gericht op de realisatie van Smart projecten. Lidmaatschap is gratis en kan eenvoudig via aanmelding op de website www.smartindustrynetwork.nl. U kunt bij het netwerk terecht met al uw vragen over Smart ontwikkelingen en wordt in contact gebracht met één of meerdere partners die u in co-creatie kunnen helpen met het realiseren van uw Smart wensen. Smart Industry Canvas en Smart Masterclasses Het Smart Industry Network heeft een Smart Industry Canvas model ontwikkeld waarmee binnen uw organisatie in een workshop een plan kan worden gemaakt hoe uw organisatie meer Smart kan worden in de toekomst. In korte tijd heeft u een gedragen plan van aanpak en een eerste business case voor een haalbaar Smart project.  Om kennis op het gebied van Smart Industry te vergroten worden maandelijks Masterclasses Smart Industry georganiseerd. In deze eendaagse trainingen komen alle belangrijke facetten van Smart Industry aan bod. Meer informatie en inschrijven via www.smartindustrynetwork.nl 

Deventer Open Innovatiecentrum in 2018 open voor startups chemie

De AkzoNobel-vestiging in Deventer wordt een broedplaats voor open innovatie in chemie en technologie. 21 december 2017 hebben AkzoNobel Specialty Chemicals, de gemeente Deventer, de Herstructureringsmaatschappij Overijssel en de provincie Overijssel een overeenkomst voor zeven jaar getekend om samen het Deventer Open Innovation Center (DOIC) te ontwikkelen. Zij investeren hierin samen ruim 25 miljoen euro.   ​Het centrum positioneert zich als the place to go in Europa voor de meest veeleisende chemie en technologie (chemtech) waar veiligheid, procesbeheersing en kennis van wet- en regelgeving van essentieel belang zijn. Op het centrum kunnen jonge bedrijven samen met AkzoNobel nieuwe toepassingen en producten in de chemie ontwikkelen en opschalen. Bedrijven, kennisinstellingen, (startende) ondernemers, investeerders en studenten krijgen toegang tot een werkomgeving die onder meer bestaat uit een groot kennis- en bedrijvennetwerk, speciale onderzoeksfaciliteiten, zoals het unieke veiligheidslaboratorium, het analytisch lab, proeffabrieken met mogelijkheden om productie op te schalen en onderwijs- en trainingsvoorzieningen. De opening van het innovatiecentrum brengt nieuwe bedrijven naar Deventer en draagt bij aan diversiteit in werkgelegenheid van plantoperators en laboratoriumanalisten tot technologen en chemici. Eind 2025 moet het centrum onderdak bieden aan circa 300 kennisintensieve medewerkers en 50 gebruikers in de sfeer van training en educatie. Dit is exclusief de al aanwezige 315 medewerkers van AkzoNobel. Samen met de indirecte werkgelegenheid in bijvoorbeeld toelevering en dienstverlening komt dit neer op meer dan duizend arbeidsplaatsen in 2025. Peter Nieuwenhuizen, Global RD&I Director van AkzoNobel Specialty Chemicals: "We versterken onze banden met Deventer en creëren bovendien samen een innovatief centrum van bedrijven en kennisinstellingen. Open innovatie is een essentieel onderdeel van de strategie van Specialty Chemicals om onze groei- en duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Door kennisuitwisseling komen wij en andere bedrijven, start-ups en kennisinstellingen samen sneller tot baanbrekende chemtech innovaties en nieuwe toepassingen in highly demanding chemistry." Het centrum wordt breed ondersteund door het lokale en regionale bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Topsector Chemie. Het centrum is nu nog bekend onder de werknaam van DOIC. De partijen verwachten in begin 2018 de definitieve naam bekend te maken. De locatie aan de A1 heeft als één van de weinige in Nederland een bestemmingsplan dat het voor bedrijven mogelijk maakt om een geschikte milieuvergunning aan te vragen. Liesbeth Grijsen, verantwoordelijk wethouder van de gemeente Deventer: "DOIC biedt ruimte aan startende, innovatieve bedrijven in de chemische sector. Het versterkt de aanwezige chemische expertise in Deventer en zorgt voor behoud van het aanwezige R&D van AkzoNobel. Wij zien hierin kansen voor werkgelegenheid en economie." Han Wiendels, directeur Herstructureringsmaatschappij Overijssel: "Het ondersteunen van de ontwikkeling van het DOIC via een investering in vastgoed als onderdeel van een revitaliseringproces past goed bij de missie van HMO. De locatie heeft een specifiek en uniek karakter. Het centrum versterkt het vestigingsklimaat in Overijssel voor bedrijven en start-ups in de chemische industrie." Eddy van Hijum, Gedeputeerde Economie van provincie Overijssel: "Deze internationale hotspot biedt laagdrempelige toegang tot kennis en faciliteiten die voor veel bedrijven, start-ups en studenten normaliter niet toegankelijk zijn. Dit geeft hen de stimulans om te innoveren en nieuwe producten en processen op de markt te brengen. Het centrum draagt zo bij aan het creëren, aantrekken en behouden van kennisintensieve bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus." Inmiddels hebben de eerste startende ondernemingen al besloten om zich hier te vestigen. Exxfire richt zich op brandpreventie en -bestrijding in onder andere ICT servers en de luchtvaart sector. De onderneming startte in 2011 en won dat jaar al meteen de Nyenrode Innovation Contest, waarop in 2012 een innovatiekrediet van de overheid volgde. Inmiddels zijn de eerste producten met succes op de markt gebracht. Ahrma Holding BV ontwikkelt en produceert duurzame pallets met een levensduur van tussen de 5 en 10 jaar. Deze zijn voorzien van slimme sensoren (transponders) die onder meer locatie, temperatuur en schokken registreren waarna de gegevens realtime via internet zichtbaar zijn op smartphones of op de computer. Meer informatie Ron Nuwenhof, 06 24 13 37 22, ron.nuwenhof@oostnl.nl

Succesvol eerste jaar Fieldlab Industrial Robotics

Het eerste jaar van het Fieldlab Industrial Robotics zit erop. De eerste mbo onderwijsprogramma's zijn opgezet en op Windesheim is er volop animo voor de minor 'Simulation and Manufacturing using Automation, Robots and Technology' die in samenwerking met het Fieldlab wordt vormgegeven. Ook bezochten eind november zo'n 75 belangstellenden het symposium 'Innoveren met industriële robotica' in het Fieldlab.  Dankzij onze betrokken partners is het Fieldlab zeer compleet uitgerust met de nieuwste technologieën. Hiermee is het Fieldlab klaar om in 2018 verder te bouwen aan de integratie van industriële robotica in het onderwijs.   

T-Valley verbindt hoger onderwijs en industrie in Oost-Nederland

Onder de naam T-Valley krijgt Mechatronica Valley Twente nieuw leven ingeblazen met een bredere en ambitieuzere doelstelling. Naast mechatronisch onderwijs en profilering van de high-tech industrie in Oost-Nederland vermeldt de agenda ook kennisuitwisseling en concrete projecten rond robotica en smart industry.   Initiatiefnemer Dirk Bekke, lector Mechatronica aan hogeschool Saxion in Enschede, wordt al gesteund door een groot aantal bedrijven, Novel-T en Oost NL. Afgelopen week tekenden zij de intentieovereenkomst voor de officiële oprichting van de stichting T-Valley. High-tech samenwerking naar een hoger niveau Zestien jaar geleden ging Mechatronica Valley Twente (MVT) van start met als belangrijkste doel de continuïteit van het onderwijs in het mechatronisch ontwerpen aan de Universiteit Twente (UT) te garanderen. Sindsdien heeft de UT een groot aantal mechatronici opgeleid die hun weg hebben gevonden naar high-tech bedrijven in Oost-Nederland en daarbuiten. Bovendien heeft MVT Twente en omstreken op de kaart gezet als vooraanstaande mechatronica-regio, onder meer met het jaarlijkse congres T-Valley. Na tien succesvolle jaren kwamen de activiteiten op een laag pitje te staan, maar nu krijgt MVT nieuw leven ingeblazen onder de naam T-Valley. Aanstichter is Dirk Bekke, lector Mechatronica bij hogeschool Saxion. Saxion-lectoraat Het Saxion-lectoraat Mechatronica werd – mede op initiatief van high-end toeleverancier DEMCON, IMS en een aantal andere partijen uit de board van T-Valley– in 2011 opgezet. “In de opbouwfase heeft mijn voorganger Rini Zwikker gewerkt aan mechatronische bouwblokken voor diverse toepassingen, waaronder de medische robotica. Denk aan robotarmen, grippers, navigatie, computer vision en een exoskelet. Ook is een demonstrator gebouwd. Toen ik vorig jaar de opvolger van Rini werd, ben ik op deze basis gaan voortbouwen en de vraag in de regio gaan ophalen. Onze studenten komen vooral bij bedrijven in de regio terecht, dus is het logisch om daar te vragen wat de behoefte is. Als lectoraat werken wij vraaggestuurd en door samenwerking met de industrie kunnen wij onze impact voor de regio vergroten.” Kennis halen en brengen T-Valley moet nu de samenwerking tussen de industrie en het onderwijs/onderzoek van Saxion structureel gaan organiseren en een brede basis in Oost-Nederland geven. “We willen de overgang van studenten en kennis van de kennisinstellingen naar de bedrijven vloeiend laten verlopen. T-Valley wordt een cluster- en netwerkorganisatie die verder gaat dan MVT. We verzorgen niet alleen mechatronisch onderwijs en externe kennisdeling, maar gaan ook in expertsessies samen met de bedrijven actief kennis ontwikkelen en onderling delen. Het gaat om kennis halen én brengen.” Voor het formuleren van grotere onderzoeksprogramma’s en -voorstellen worden workshops gehouden, waar bedrijven hun vragen en expertise kunnen inbrengen. In het voorjaar zal er weer een T-Valley congres zijn, dat de high-tech bedrijven uit Oost-Nederland een landelijk podium biedt. Nieuw is de mogelijkheid voor bedrijven om een van hun experts op tijdelijke basis in deeltijd bijvoorbeeld als assistent-lector te laten meedraaien in het Saxion-lectoraat. Projecten Vooruitlopend op de officiële start van T-Valley zijn Saxion en de diverse bedrijven al een groot aantal gezamenlijke kleine en grotere projecten gestart. Zo onderzoeken de bedrijven IMS en Voortman Steel Group hoe ze computer vision nog slimmer kunnen toepassen in de machines die zij bouwen. Benchmark Electronics en Bronkhorst High-Tech kijken naar de inzet van cobots (collaborative robots), die bij de assemblage van high-tech producten kunnen samenwerken met mensen om gezamenlijk complexe, nauwkeurige klussen uit te voeren. Bekke: “Samen gaan we onderzoeken of dit echt een veelbelovende techniek is en welke assemblagehandelingen wel of niet samen met een cobot kunnen worden uitgevoerd. Daar betrekken we ook onderzoekers uit het sociale domein bij. Wat vinden de medewerkers ervan: gaan zij die cobot als gereedschap of als concurrent zien? Dat doen we samen met Maarten van Riemsdijk, Saxion-lector Smart Industry & Human Capital. Met zowel DEMCON als Machinefabriek Boessenkool ontwikkelen we drones, onder meer voor toepassingen door landbouwers, de brandweer en defensie.” TechforFuture, het Centre of expertise HTSM Oost van de hogescholen Saxion en Windesheim, is nauw betrokken bij de projecten. Bekke: “Naast de kennisinstellingen ROC van Twente en Universiteit Twente ligt in Oost-Nederland ook met Windesheim in Zwolle en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samenwerking voor de hand.” Breed draagvlak T-Valley start gelijk met een breed draagvlak in de high-tech industrie in Nederland. Zeven bedrijven zijn vertegenwoordigd in de board van de stichting: Benchmark Electronics (Almelo), Bronkhorst High-Tech (Ruurlo), DEMCON (Enschede), IMS (Almelo), Machinefabriek Boessenkool (Almelo), MetricControl (Hengelo, Ov) en Voortman Steel Group (Rijssen). Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL ondersteunt het initiatief. In het dagelijks bestuur zijn kennisinstellingen, ondernemingen en overheden vertegenwoordigd, in de personen van Peter van Dam (directeur van Academie Life Science, Engineering & Design van hogeschool Saxion), Dennis Schipper (directeur van DEMCON) en Jaap Beernink (directeur van Novel-T, voorheen Kennispark Twente).   Bron: Link Magazine

Zoekt u funding om samen met een Europese partner uw R&D project verder te brengen?

MANUNET zoekt nieuwe R&D projecten van mkb bedrijven uit de maakindustrie in Gelderland en Overijssel die samen met minimaal 1 buitenlandse partner eind 2018 willen starten aan een nieuw project. MANUNET (via Oost NL) faciliteert met name mkb bedrijven, is laagdrempelig, en helpt u bij het vinden van de juiste Europese partner. Funding is 50% van uw projectkosten met een maximum van € 60.000,-. Voorfinanciering is mogelijk en het slagingspercentage van de aanvragen ligt rond 40%.  Interesse of vragen? Mail Bart Heuts (bart.heuts@oostnl.nl) of stuur ons het ingevulde quickscan formulier uiterlijk eind december 2017.  Quickscan formulier: https://smartindustryoost.nl/uploads/Manunet%20Quickscan.pdf

Universiteit Twente heeft de hoogste impact van Nederland en is opnieuw de meest ondernemende universiteit

Op 7 december 2017 is de Universiteit Twente voor de derde keer uitgeroepen tot de meest ondernemende universiteit van Nederland. Tevens is de UT de universiteit met de hoogste impact van Nederland. Dit blijkt uit de optelsom van de uitkomsten uit vier categorieën. Hoe ondernemend is de universiteit, hoe sterk is de samenwerking met de praktijk, hoe goed is de communicatie via de publieke media en hoe betrokken is de universiteit in het maatschappelijk debat. Op alle vlakken behaalde de Universiteit Twente gemiddeld de hoogste score en heeft daarmee – gemeten per onderzoeker – de hoogste impact van Nederland.

Website BOOST geheel vernieuwd

De nieuwe website van hét Smart Industry netwerk van Oost-Nederland is 7 december gelanceerd: www.smartindustryoost.nl. De site is interactiever, sneller en slimmer en geeft bezoekers antwoorden op maat. Door de online koppeling met de LinkedIn community staat de bezoeker ook nog eens direct in contact met 300 ervaringsdeskundigen! Voor ondernemers maakindustrie De website is gemaakt voor ondernemers in de maakindustrie die aan de slag willen met de digitale revolutie om zo de kansen te verzilveren die Smart Industry biedt. Of het nu gaat om een eerste kennismaking, een nadere verdieping of concrete toepassingen; BOOST heeft de kennis en contacten rond de thema’s digitaliseren en innoveren. Compleet overzicht Smart Industry landschap De site biedt ondernemers een compleet overzicht van het Smart Industry landschap in Oost-Nederland: inspirerende evenementen, verdiepende masterclasses en praktijkomgevingen (zoals fieldlabs) waarin aan concrete oplossingen wordt gewerkt voor technologische, bedrijfskundige en innovatie vraagstukken. Bedrijven staan centraal BOOST is hét Smart Industry netwerk van Oost-Nederland. Het netwerk herbergt alle relevante partijen op Smart Industry gebied en verbindt al hun aanbod. Van kennisinstellingen tot brancheverenigingen en van regionale innovatie-loketten tot nationale organisaties. Een groep van ondernemers stuurt het netwerk aan, het belang van bedrijven staat daarmee altijd centraal. Doe mee! Sluit u aan bij ons netwerk via LinkedIn en volg ons op Twitter (@Boost_NL). Ondernemers lanceren de nieuwe website, v.l.n.r. Rien Slingerland (IJssel Technologie), Piet Mosterd (AWL), Evelien Bras (Thales), Maarten van Gils (projectleider BOOST), Frank Landhuis (Almi), Ben Brussen (Bronkhorst High-Tech)

Symposium industriële robotica goed bezocht

Op dinsdag 28 november werd het Symposium Innoveren met industriële robotica georganiseerd in het fieldlab Industrial Robotics (IR). Voor de 70 bezoekers stond er een interessant en leerzaam programma klaar. Het symposium werd afgesloten met een rondleiding en borrel in het fieldlab. De vraag die centraal stond: hoe kun je als ondernemer met industriële robotica in de praktijk aan de slag en wat komt hierbij kijken?      

LinkedIn

Bent u al lid van onze LinkedIn groep?