Nieuws

Fraunhofer project center: Solutions to get fit for smart Industry

Our rapidly changing world provides both crucial challenges and opportunities for companies. The Fraunhofer Project Center for Design and Production Engineering for Complex High-Tech Systems at the University of Twente (FPC@UT) is a newly established research unit within the University of Twente, in cooperation with Fraunhofer and Saxion. The center comes up with solutions to get fit for smart industry. By transporting scientific knowledge into useful innovations, the FPC@UT will help to cement both Germany and the Netherlands as lead providers of science- and technology-based solutions in today’s most vital fields. The principal objective is to address the smart industry’s current pressing product and production issues. On January 23rd 2017, the FPC@UT was officially opened. It is home to Kennispark Twente, the Netherlands’ largest innovation campus, where more than 380 high-tech companies combine engineering and entrepreneurship to develop cutting-edge products used around the world. More information? Maurice Herben Managing Director +49 241 8904-238 maurice.herben@ipt.fraunhofer.de Biba Visnjicki Business Development Manager +31 6 39215975 b.visnjicki@utwente.nl Fraunhofer Project Center  

Staat U voor een uitdagend Smart Industry ontwerpvraagstuk?

Is uw organisatie op zoek naar bevlogen ontwerpers op het gebied van energie & procestechnologie, maintenance of robotica? PDEng Cluster Smart Industry Oost-Nederland  Oost-Nederland heeft een sterke positie in de maakindustrie. Om deze positie te behouden en uit te bouwen is het van cruciaal belang dat het MKB in Oost-Nederland actief mee gaat in de Smart Industry beweging. Het PDEng Cluster Smart Industry Oost-Nederland heeft tot doel de goede positie van het MKB verder te versterken, de onderlinge samenwerking tussen MKB te bevorderen, de kennis van de Universiteit Twente (UT) te valoriseren en nieuwe kennis over Smart Industry thema’s in de praktijk op te doen. Binnen het cluster wisselen bedrijven en UT kennis met elkaar uit op Smart Industry gerelateerde vraagstukken. De PDEng opleidingen zijn het instrument om het bedrijfsleven actief te laten participeren in dit cluster. Het PDEng Cluster Smart Industry Oost Nederland verbindt de maakindustrie in Oost-Nederland met de UT om gezamenlijk te leren, talent op te leiden en doelgerichte oplossingen voor Smart Industry gerelateerde onderwerpen te ontwikkelen, te valideren en te implementeren. Behoort uw organisatie tot het MKB, past het ontwerp vraagstuk binnen het thema Smart Industry en is het bedrijf gevestigd in Overijssel of Gelderland? Dan is het mogelijk dat het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling het project deels subsidieert: 1. Indien de trainee op de loonlijst van het bedrijf komt, wordt de bedrijfsbijdrage 15.000€ voor 2 jaar (in plaats van 30.000€). 2. Indien de trainee op de loonlijst van de UT komt, wordt de bedrijfsbijdrage 37.500€ voor 2 jaar (in plaats van 65.000€). Om te zien of u aanspraak maakt op deze subsidie, neem dan contact op met Timo Meinders via v.t.meinders@utwente.nl of 053 489 4360. Meer weten? PDEng Cluster Smart Industry Oost-Nederland PDEng General brochure

Een Cobot iets voor uw bedrijf?

De Cobot is een robot die dicht bij de mens kan werken; sensoren houden in de gaten dat er geen botsingen komen of dat ze niet “doorduwen” bij een botsing. En ze zijn makkelijker te programmeren. Je kunt ze bij de hand nemen om het voor te doen of programmeren wordt simpelweg het achter elkaar plaatsen van pictogrammen. En niet te vergeten ze worden steeds goedkoper en zijn steeds vaker rendabel in te zetten. Zou een cobot iets voor uw bedrijf zijn? We willen graag een 4 tal bedrijven de kans geven om met een 2 tal cobots kennis te maken, namelijk de sawyer en de universal robot 5. De aanpak: U krijgt de beschikking om te oefenen met beide bovengenoemde cobots. Ieder voor een periode van 5 weken. Het oefenen wordt begeleidt door een tweetal studenten MBO nivo 4 mechatronica en een expert Ruud van de Burg van “The Art of Robotics’’. Optie: mogelijkheid studenten aanvullend een stage plaats aan te bieden. Aan het eind heeft u inzicht over de technische haalbaarheid van de inzet van cobots in uw bedrijf. De 4 deelnemende bedrijven delen de ervaringen door bedrijfsbezoeken aan de pilots. Looptijd: 13 nov 2017 – 13 juli 2018 Kosten € 3840 ex btw Meer weten? RCT Gelderland      

Hoe digitaal en innovatief is uw organisatie?

Digitalisering en innovatie worden gezien als belangrijke en actuele thema’s voor bedrijven. De provincies Gelderland en Overijssel willen graag nadere inzichten krijgen in de rol en actuele status van deze twee onderwerpen bij bedrijven in haar regio. Het bijbehorende onderzoek – de Innovatie Monitor Gelderland & Overijssel – wordt in opdracht van de twee provincies uitgevoerd door het Erasmus Centre for Business Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Meedoen Doe mee met dit onderzoek en vul de vragenlijst in, dit kan tot 2 oktober 2017. U maakt dan kans op gratis toegang voor een workshop en een conferentie van BOOST rondom het thema digitalisering en innovatie. Het invullen van de vragenlijst vergt ongeveer een kwartier en biedt nieuwe inzichten in digitalisering en in het innovatie- en concurrentievermogen van bedrijven in deze twee provincies. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. In het beginscherm van de enquête wordt om een wachtwoord gevraagd, indien u geen wachtwoord heeft kunt u dit negeren en verder gaan.

Aan de slag met een Smart Industry project en op zoek naar financiering?

Aan de slag met een smart industry project en op zoek naar financiering? Kijk op www.smartindustryoost.nl/business/  voor de mogelijkheden in uw regio of neem contact op met Oost NL (088 667 01 00). Industrie Oost-Nederland steeds slimmer met Europese bijdrage Ruim 50 ondernemers en kennisinstellingen investeren de komende jaren samen ruim € 13.2 miljoen in de digitalisering en flexibilisering van hun producten. Smart Industries Flexibel lassen, slimme tilliften en snelle koeltechnieken; bij deze en andere activiteiten van Smart Industries projecten werken grote en kleine ondernemingen samen aan digitalisering en nieuwe manieren van produceren om zo hun concurrentiepositie te versterken. Door de digitalisering en flexibilisering van producten en diensten, en de onderlinge samenwerking ontstaan nieuwe manieren van produceren, nieuwe verdienmodellen. Door de inzet van ICT ontstaan slimme machines en optimaliseert het productieproces. Robots communiceren met elkaar, sporen zelf fouten op en herstellen fouten. Hierdoor wordt het mogelijk om steeds meer ‘op maat’ betaalbare kwaliteitsproducten en diensten voor iedere klant te leveren. Het is een onderdeel van de Smart Industries agenda en geeft een impuls aan de regionale economie. De Europese Unie, het Rijk, de provincies Overijsel en Gelderland dragen ruim € 6 miljoen bij. Voorbeelden Bij het project ‘Smart Welding Factory’ bundelen 11 grote en kleine ondernemingen en onderwijsinstellingen uit Overijssel en Gelderland hun krachten. Zij ontwikkelen samen een procedé om het lassen van kleine series efficiënter, goedkoper en beter te maken. Door tijdrovende stappen te automatiseren en delen van processen samen te voegen. Dit verlaagt ook de kans op fouten en verkort de tijd waarin nieuwe producten op de markt kunnen worden gebracht. Het project ‘EMBIPRO’ ontwikkelt slimme producten voor mobiliteit in de zorg zoals een intelligente rolstoelondersteuning, slimme tilliften en aangepaste fietsen. Doel is om de fysieke belasting te verminderen, levensduur van producten te vergroten en kosten te verlagen. Vijf ondernemers uit regio Oost werken samen met het onderzoeksinstituut Roessingh Research & Development dat de gegevens en praktijkomstandigheden levert van waaruit verbeteringen kunnen worden getest. Bron: www.op-oost.eu Ook aan de slag met een smart industry project en op zoek naar financiering? Kijk op smartindustryoost.nl/business  voor de mogelijkheden in uw regio of neem contact op met Oost NL (088 667 01 00).

Bionica in het MKB

Heb je als ondernemer een complex probleem? Bekijk het eens vanuit een andere invalshoek! Tegen elk probleem is de natuur al aangelopen. Dat zorgde de afgelopen 3,5 miljard jaar voor slimme en energiezuinige oplossingen. Bionica is het toepassen van deze kennis uit de biologie in de techniek. Daarmee verbeter je producten en processen of ontstaan er compleet nieuwe vindingen. Benieuwd welke oplossingen de natuur voor jou heeft? Kennispoort Regio Zwolle organiseert samen met Novel-T op woensdag 20 september de bijeenkomst Bionica in het MKB. Tijdens deze bijeenkomst met onder andere Ylva Poelman (Bionica-expert) laten wij de kansen en subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf zien. Dan kun je er mee aan het werk! Programma 15.30 uur Ontvangst 15.45 uur Welkom door Ynte van der Meer, Kennispoort Regio Zwolle 15.55 uur Bionica, theorie en voorbeelden door Ylva Poelman, Bionica Innovatie en expertisecentrum. 16.35 uur Toelichting Interreg programma door Tonny Grimberg, Novel-T 16.45 uur Workshops, aan de slag met Bionica 18.15 uur Plenaire terugkoppeling door Ynte van der Meer, Kennispoort Regio Zwolle 18.20 uur Borrel Locatie: Ontwerpfabriek van het Cibap, Nijverheidstraat 11, 8031 DZ Zwolle.

Bezoek Boost op TIV beurs

De partners van BOOST presenteren een inspirerend programma tijdens de Technisch Industriële Vakbeurs (TIV) in Hardenberg. Op woensdag 20 en donderdag 21 september zijn er tussen 14 en 17 uur diverse lezingen en workshops die gericht zijn op de vraag: Hoe geef ik als ondernemer de Smart Industry vorm binnen mijn bedrijf? Bekijk in de bijlagen het complete programma. BOOST programma wo 20.09.2017 BOOST programma do 21.09.2017 Meer weten? Maarten van Gils, BOOST projectleider, 06-27351378  

Smart Base ontvangt officiële Fieldlab status

Het programma Smart Base, een samenwerking tussen onder meer Oost NL, NOM, LIOF, IQ, BOM en het Ministerie van Defensie, heeft de officiële Fieldlab status gekregen van het landelijke Smart Industry programma. Uniek is de actieve deelname van de overheid in deze Fieldlab, als launching customer voor de ontwikkeling van smart industry toepassingen. Smart Base Het ministerie van Defensie gaat samen met bedrijven, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en kennisinstellingen een slimme basis neerzetten. In een open innovatie omgeving worden verschillende toepassingen getest, waarmee een toekomstige basis snel en flexibel kan worden opgezet. Op basis van digitale simulatie, fysieke testlocaties en real-life missies in het veld, zullen oplossingen getest worden op het vlak van Logistiek, Energie, Water en Bescherming. De deelnemende ROM’s vertegenwoordigen ieder één van de genoemde thema’s.  Thema Bescherming Oost-Nederland is vlaglocatie voor het thema “Bescherming”. Robbert Jan Kooij voert hierbij de rol van coördinator van het multidisciplinaire themateam, dat zal werken aan verschillende testprojecten. Te denken valt aan het toetsen van slimme toegangspoorten en beschermende lichtgewicht overkappingsconstructies. Indien succesvol, kunnen dergelijke oplossingen in de toekomst mogelijk ingezet gaan worden op semi-permanente legerbasis zoals in Mali. Oost NL verzorgt verder de integrale aanpak in samenwerking met het Dagelijks Bestuur, waarin Rob van Vollenhoven de regie voert over alle landelijke projecten. Hij wordt hierin ondersteund door Judy de Leeuw. Het DB vertegenwoordigt Defensie en de ROM’s en rapporteert aan de ministeries van EZ en Defensie. Launching Customership De overheid vult hiermee een deel in van haar rol als ‘Launching Customer’. Defensie zet mensen en middelen in voor het uitvoeren van testen. In verband met aanbestedingsregels is er geen financiering vanuit Defensie voor ontwikkeling en is er geen direct zich op verkoop voor deelnemende bedrijven. Toch is de ervaring dat bedrijven dit project interessant vinden, vanwege de contacten met Defensie en de mogelijkheden voor het uittesten van toepassingen in verschillende omstandigheden. Dit blijkt onder meer uit het feit dat binnen het thema ‘Bescherming’ 40 mogelijke toepassingen werden ingezonden door bedrijven, waaruit er nu 5 geselecteerd zijn voor de eerstvolgende kick-off bijeenkomst. De betreffende bedrijven ontvangen hiervoor vanuit Defensie een persoonlijke uitnodiging. Oost-Nederlandse aspirant-Fieldlabs Twee andere Oost-Nederlandse initiatieven werden benoemd tot aspirant Fieldlab. Het Thermoplastisch composieten centrum TPC NL en het Vision Systems Cluster HMI ontvingen eerder dit jaar de aspirant-Fieldlab status. Meer informatie Robbert Jan Kooij: robbertjan.kooij@oostnl.nl (06- 42 47 49 85) Rob van Vollenhoven: rob.vanvollenhoven@oostnl.nl (06- 28 87 60 90)    

Smart Welding factory krijgt officiële fieldlab status

Op 28 september 2017 krijgt Smart Welding Factory officieel de Fieldlab status overhandigd. Een erkenning dat er samen met partners wordt gewerkt aan een nieuwe industriële revolutie rond robotlassen. Dat gaat uiteraard gevierd worden. En dat gaan we niet alleen doen, maar met alle betrokkenen die het Fieldlab Smart Welding Factory tot een succes hebben weten te maken. De tijd van afwachten is wat Smart Welding Factory betreft voorbij. Gaan we met zijn allen horen bij de voorhoede van succesvolle bedrijven die slimme technologieën gebruiken om de wereld te veranderen? Creëren we zo economische groei, nieuwe banen, slimme werknemers, knallende startups en nieuw elan bij bestaande bedrijven? Het antwoord is JA! Smart Welding Factory weet dat het kan! Samen met het beste wat we in Nederland op het gebied van onderwijs en innovatief bedrijfsleven te bieden hebben gaan we op 28 september deze Smart revolutie ontketenen. Het Fieldlab, de Living Labs en de onderwijsinstellingen staan klaar om het bedrijfsleven ten dienste te staan met slimme combinaties van robots, high tech materialen, 3D-printers, sensortechnologie, Internet of Things en andere Smart Technologies. Het Ministerie van Economische Zaken roept het bedrijfsleven op om vandaag nog te beginnen met deel te nemen aan deze revolutie. Deze nieuwe technologieën staan tot ieders beschikking in de proeftuin die Fieldlab heet. Op 28 september geven we met zijn allen de aftrap van het Fieldlab Smart Welding Factory. Daar bent u toch ook bij? De bijeenkomst vindt plaats op het terrein van de Universiteit Twente te Enschede. Deelname is kosteloos, maar er is een limiet aan het aantal bezoekers.

Industrie Oost-Nederland steeds slimmer

Meer dan 50 ondernemers en kennisinstellingen in Overijssel en Gelderland investeren de komende jaren samen ruim € 13.2 miljoen in de digitalisering en flexibilisering van hun producten en diensten. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren van produceren en nieuwe verdienmodellen. Het is een onderdeel van de Smart Industries agenda en geeft een impuls aan de regionale economie. De Europese Unie, het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland dragen ruim € 6 miljoen bij. Smart Industries Flexibel lassen, slimme tilliften en snelle koeltechnieken; bij deze en andere activiteiten van Smart Industries projecten werken grote en kleine ondernemingen samen aan digitalisering en nieuwe manieren van produceren om zo hun concurrentiepositie te versterken. Door de inzet van ICT ontstaan slimme machines en optimaliseert het productieproces. Robots communiceren met elkaar, sporen zelf fouten op en herstellen fouten. Hierdoor wordt het mogelijk om steeds meer ‘op maat’ betaalbare kwaliteitsproducten en diensten voor iedere klant te leveren. Voorbeelden Bij het project ‘Smart Welding Factory’ bundelen 11 grote en kleine ondernemingen en onderwijsinstellingen uit Overijssel en Gelderland hun krachten. Zij ontwikkelen samen een procedé om het lassen van kleine series efficiënter, goedkoper en beter te maken. Door tijdrovende stappen te automatiseren en delen van processen samen te voegen. Dit verlaagt ook de kans op fouten en verkort de tijd waarin nieuwe producten op de markt kunnen worden gebracht. Het project ‘EMBIPRO’ ontwikkelt slimme producten voor mobiliteit in de zorg zoals een intelligente rolstoelondersteuning, slimme tilliften en aangepaste fietsen. Doel is om de fysieke belasting te verminderen, levensduur van producten te vergroten en kosten te verlagen. Vijf ondernemers uit regio Oost werken samen met het onderzoeksinstituut Roessingh Research & Development dat de gegevens en praktijkomstandigheden levert van waaruit verbeteringen kunnen worden getest. OP-Oost 2014-2020 OP-Oost is een subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland. Het programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel van OP-Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten. Voor meer informatie over het programma en over de subsidiemogelijkheden zie www.op-oost.eu Van 1 maart t/m 9 mei 2017 konden ondernemers in de maakindustrie bij het Europese subsidieprogramma OP Oost projectvoorstellen indienen die inspelen op Smart Industries. Er werden zes voorstellen ingediend waarvan er nu vier van start gaan. Bron: provincie Overijssel