Nieuws

Staatssecretaris Dekker opent Fieldlab Industrial Robotics

Op maandag 24 april 2017 werd op de Hannover Messe het Smart Industry Fieldlab Industrial Robotics geopend. Dit Fieldlab heeft als belangrijkste doel het opleiden van robotprogrammeurs. Staatssecretaris Dekker van OCW opende het Fieldlab met een symbolische druk op de knop. Daarna overhandigde Ineke Dezentjé Hamming (voorzitter Team Smart Industry) het officiële Fieldlabschildje. Groot tekort In Nederland is een groot tekort aan goed opgeleide software programmeurs. Ook robotbouwers en gebruikers hebben hier last van. Dit was aanleiding voor AWL om met 12 partners het Fieldlab Industrial Robotics op te zetten. Daarin worden samen met onderwijsinstellingen opleidingen opgezet voor het programmeren van robots. Piet Mosterd, voormalig CEO van AWL, benadrukte de noodzaak voor overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om de handen in een te slaan om het gebrek aan programmeurs op te pakken. Niet afwachten Sander Dekker, staatssecretaris Dekker van OCW, roemde het initiatief van Piet Mosterd: 'Niet afwachten tot de overheid of kennisinstellingen het oppakken, maar zelf de armen uit de mouwen steken!' Dekker ondersteunde de oproep van Piet Mosterd volledig en kon melden dat de Tweede Kamer vorige week heeft ingestemd met het voorstel om al in het primaire onderwijs computervaardigheden overal in het currriculum op te nemen. Trots Ineke Dezentjé Hamming toonde zich trots op het Fieldlab en benadrukte het nut voor de BV Nederland van dit soort initiatieven. Ze onderstreepte nog eens dat de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven van groot belang is. Bron  

Summer School biedt nieuwste inzichten in maintenance

Deze zomer organiseert World Class Maintenance voor de 6e keer de WCM Summer School op het gebied van Maintenance Management & Engineering. Dit jaar bieden we een vernieuwd programma aan op basis van de nieuwste inzichten in maintenance. Programma Het programma, inmiddels verzorgd door professoren van 7 Nederlandse universiteiten, is dit jaar vernieuwd. Op basis van inzichten uit het onderzoeksrapport Smart Moves for Smart Maintenance zijn onderwerpen zoals big data, human factors, performance based contracting en life cycle costing toegevoegd. Maintenance Management & Engineering is het hoofdonderwerp van de 5-daagse reeks aan workshops, een case study - dit jaar in samenwerking met het onderhoudsbedrijf van de Nederlandse Marine (DMI - Den Helder) - bijbehorend bedrijfsbezoek en een leiderschapstraining. Uniek perspectief De WCM Summer School onderscheidt zich vanwege het unieke multidisciplinaire perspectief op onderhoud, het werken aan een echte case, de begeleiding door top-hoogleraren op dit gebied en de mix van veelbelovende Master- en PhD-studenten en vooral ook young professionals. De contacten die hier gelegd worden, zijn vaak de basis voor een waardevol netwerk. De financiële bijdrage is voor bedrijfsdeelnemers vanaf € 2.250 (exclusief btw en overnachting). Aanmelden De Summer School wordt van maandag 31 juli tot en met vrijdag 4 augustus 2017 georganiseerd in het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Uit alle aanmeldingen selecteren we de beste kandidaten. Wij zoeken deelnemers die minder dan 10 jaar geleden een technische bachelor- of masteropleiding hebben afgerond en die een bijzondere interesse hebben in Maintenance Management & Engineering.  Aanmelden vóór 1 juni 2017.      

Service Design Masterclasses voor mkb-maakbedrijven

Klanten willen steeds vaker kant-en-klare-oplossingen, toegesneden op hun veranderende behoeften. Vooral in de maakindustrie vraagt dat om een omslag: het gaat niet meer om het aanbieden van een product alleen, maar om het leveren van mooie product-dienstencombinaties. Hoe maakt u die omslag? Vind het antwoord tijdens één van de service design masterclasses van Service Science Factory, TU Delft, Hogeschool Utrecht of Hogeschool van Amsterdam. De Masterclass Service design helpt u om de propositie van uw bedrijf beter te laten aansluiten bij de behoeften en wensen van een veranderende markt. Centraal in deze masterclasses staat het creëren van vernieuwende product-dienstencombinaties die de klanttevredenheid verhogen èn uw omzet doen stijgen. Zo biedt producent van bakkerijmachines WP Haton uit Panningen klanten uitgebreide service- en supportpakketten. De webshop garandeert bijvoorbeeld een snelle levering van reserve onderdelen. 247TailorSteel uit Varsseveld is een producent van lasergesneden en gekante producten uit buis en plaat. Klanten kunnen middels een (digitale) personal assistent tekeningen snel geoffreerd krijgen en de op maat gemaakte producten worden snel geleverd. Daarmee heeft ook 247TailorSteel een onderscheidend dienstengericht businessmodel gecreëerd Speciaal voor mkb maakbedrijven heeft het Ministerie van Economische Zaken, als onderdeel van een beleidsexperiment, een achttal masterclasses laten ontwikkelen. Deze worden deze zomer aangeboden door vier verschillende kennisinstellingen verspreid over het land. Hiermee wil het ministerie het aanboren van nieuwe markten door de maakindustrie stimuleren. De service design masterclasses, speciaal gericht op de behoeftes van MKB bedrijven uit de maakindustrie, worden aangeboden door Service Science Factory Maastricht, TU Delft, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Utrecht. Er worden zowel korte als lange masterclasses aangeboden. In totaal zijn op korte termijn 120 plaatsen beschikbaar in deze masterclasses. U kunt hieraan deelnemen tegen een sterk gereduceerd tarief (eigen bijdrage ter grootte van 25% kostprijs) omdat u deelneemt aan een beleidsexperiment. Bij inschrijving wordt gevraagd een korte enquête in te vullen. Wees er snel bij, want bij overtekening zal worden geloot. U kunt zich inschrijven tot 28 mei 2017.  

Voorbereidingen Hannover Messe

De voorbereidingen voor de Hannover Messe 2017 zijn in volle gang! Hoe bereidt u zich voor en wie wilt u treffen op deze grootste technologiebeurs ter wereld? Verschillende hightech bedrijven uit Oost-Nederland tonen hun innovatieve producten. Ontmoet onder andere Romit, Almotion, Kors en IDpartners en bekijk de bijzondere innovatie van het Solar Team Twente; de Red Shift! Blijf via Twente.com/hannover-messe en Twitter #NLHannoverMesse op de hoogte van het laatste nieuws!  

Space53 faciliteert ontwikkeling semi-autonome beveiligingsdrone

Een van de Safety & Security projecten van Space53 is de doorontwikkeling van een semi-autonome beveiligingsdrone, die is gepositioneerd op een laad- en landingsplatform in het te beveiligen gebied. Zonder tussenkomst van menselijk handelen en geactiveerd door een (inbraak)sensor, vliegt de drone naar het aangegeven coördinaat en geeft beelden en andere informatie door aan de meldkamer. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd tussen de gemeente Enschede, de Veiligheidsregio Twente, de Brandweer, de Universiteit Twente, bedrijventerrein de Marssteden en een beveiligingsbedrijf, om verschillende mogelijkheden te onderzoeken voor het in real life uitvoeren van de pilot met drones die ingezet worden voor safety en security. Ontwikkeling beveiligingsdrone Met de inzet van een semi-autonome drone binnen het toepassingsgebied Safety & security, wordt een oplossing geboden voor diverse veiligheidsvraagstukken: - Alarmopvolging met sterk verkorte verificatietijd. Er is direct informatie over een melding. - Voorgeprogrammeerd zelfstandig surveilleren. Ook in moeilijk bereikbare gebieden. - Snel detecteren van gevaarlijke stoffen. - Snel detecteren drenkelingen of personen. - Snel beelden verstrekken voor het coördineren van de inzet van politie en hulpdiensten. - Snel hulpmiddelen aanreiken, zoals een AED of reddingsvest. Twente als living lab (Semi-)autonoom vliegen is een gewenste ontwikkeling op de Europese agenda (Sesar). Het is echter op dit moment wettelijk niet toegestaan, waardoor vrijstelling nodig is op basis van een uniek veiligheidsplan. De gemeente Enschede is als een van de launching customers van Space53 bezig met het ontwikkelen van ‘experimentele zones’, waar flexibeler omgegaan kan worden met de huidige wet- en regelgeving. Een van deze zones is bedrijventerrein De Marssteden. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd tussen de gemeente Enschede, de Veiligheidsregio Twente, de Brandweer, de Universiteit Twente, bedrijventerrein de Marssteden, een beveiligingsbedrijf en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, om verschillende mogelijkheden te onderzoeken voor het in real life uitvoeren van de pilot met semi-autonome drones. Over Space53 Space53 is de locatie voor het veilig ontwikkelen, testen en trainen van onbemande systemen op het land, in de lucht en/of het water.        

Catch Up: zuinig met bits door Prof.dr. Theo Rasing

30 Google-searches slorpen evenveel energie op als het opwarmen van een ketel water. Datacenters verwerken dagelijks zo’n 3,6 miljard zoekopdrachten, dus dat komt neer op een slordige 120 miljoen keteltjes per dag. Onze huidige ICT infrastructuur gebruikt nu al ongeveer 5% van de electriciteitsproductie wereldwijd en dat aandeel groeit gestaag. Sombere voorspellingen laten zien dat er over een paar decennia te weinig energie zal zijn om de cloud in de lucht te houden. In Nijmegen proberen we energie-efficiënte opto-elektronica te ontwikkelen en, in samenwerking met materiaal- en neurowetenschappers, onderzoeken we hoe we kunnen leren van het superzuinige menselijke brein. Catch Up: zuinig met bits door Prof.dr. Theo Rasing Woensdag 19-04-2017 van 12:00 - 13:00 uur geeft Theo Rasing, hoogleraar experimentele natuurkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en directeur van het Nijmegen Centre for Advanced Spectroscopy (NCAS), een lezing in de Escher op het High Tech Systems Park. Er zijn maar een beperkt aantal plekken, dus meld je snel aan bij Jamie.kerpisci@nl.thalesgroup.com

Techniek als innovatieve kracht van Twente en Nederland

De Twente Board roept het nieuwe kabinet op de ambities voor technologisch onderwijs, onderzoek en vakmanschap in het regeerakkoord een prominente plek te geven. In Twente is de keuze voor techniek al gemaakt. De Twente Board daagt het kabinet uit mee te doen en fors te investeren in techniek. Om zo bij te dragen aan de verdienkracht van Twente en van Nederland. Een oproep die Solar Team Twente vandaag op het Binnenhof in Den Haag als Twentse ambassadeur zichtbaar onder de aandacht heeft gebracht. Ze hebben de Twentse Kamerleden gevraagd dit mee te geven aan de kabinetsinformateur. Knappe koppen én gouden handen zijn cruciaal voor de groei van de innovatieve maakindustrie. Met Twents vernuft wordt gewerkt aan de voorsprong in kennis en technologie met unieke toepassingen en aansprekende producten. De mix van hightech en human touch maakt Twente de place to be voor het bedenken van oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en de circulaire economie. Als we dit zo willen houden, is het belangrijker dan ooit dat voldoende vakbekwame techniekdocenten en technische talenten beschikbaar zijn en blijven. Voor de innovativiteit en concurrentiekracht van Twente en Nederland. Innovatieve kracht Solar Team Twente Solar Team Twente representeert de innovatieve kracht van Twente uitstekend. In de zonneauto, het Twentse icoon, komen Smart Materialen en High Tech Systemen op een unieke wijze samen. De studenten ontwikkelen samen met het bedrijfsleven baanbrekende technologieën die worden toegepast in de auto van morgen. Daarmee gaan ze de strijd aan in de Bridgestone World Solar Challenge 2017 in Australië. De Twente Board, waarin kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden vertegenwoordigd zijn, komt daarom met een gezamenlijke oproep: een volgend kabinet moet dringend meer investeren in technologisch onderwijs, onderzoek en technisch vakmanschap. Zij onderschrijft daarmee het pleidooi van de Technische Universiteiten in Nederland en de industriële werkgevers voor een Technologieakkoord. Een akkoord waarin overheden, ondernemers, werknemers en kennisinstellingen de krachten bundelen om Nederland koploper te maken op het gebied van innovatie en technologie. En om het nijpende tekort aan gekwalificeerde technici aan te pakken. Partnerschap Twente neemt zelf haar verantwoordelijkheid, ze werkt aan een nieuwe investeringsagenda voor de komende jaren. In de afgelopen 10 jaar heeft Twente een agenda uitgevoerd met een investeringsvolume van 1,4 miljard euro. Daaraan hebben het Rijk, de provincie en regionale partners bijgedragen. Twente biedt het kabinet een effectief partnerschap. Juist door het schaalniveau waarop bedrijfsleven, onderwijs en overheden elkaar vinden, kan zij innovatie en groei optimaal faciliteren. Daarbij blijft Twente de komende jaren fors investeren in de regionale economie, de slimme en schone maakindustrie en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Lees hier de lobbybrief die 5 april 2017 vanuit Twente naar informateur Schippers is gestuurd.    

Ondernemers in Big Data

In de nieuwe economie spelen big data een grote rol, maar wat betekent dit voor kleinere ondernemingen? In deze video vertellen 4 Brabantse ondernemers over de nieuwe zakelijke mogelijkheden van big data.     

Serious VR ontvangt 'TOP'-lening voor “operational excellence”

Serious VR uit Enschede ontvangt een zogenaamde TOP-lening van € 25.000 om hun softwareproduct verder naar de markt te brengen. Serious VR ontwikkelt virtual reality trainingen om vakmannen in industriële omgevingen op een eenvoudigere en efficiëntere manier te kunnen opleiden. Het bedrijf heeft verschillende launching customers, waaronder Apollo Vredestein en Thales. Regionale samenwerking Serious VR is een spin-off van het bedrijf C4REAL. In 2013 voegde eigenaar Ton Kuper zich bij het Oost-Nederlandse  cluster “Human Machine Interfaces in Smart Industry" (HMI). Deze groep van bedrijven in de maakindustrie en kennisinstellingen is actief in het ontwikkelen van applicaties op gebied van Augmented en Virtual Reality. Hun doel is slimmere ontwerp-, productie- en trainingsprocessen. Het cluster is erkend door het Dutch Smart Industry programma als een unieke aspirant Fieldlab in Nederland. Door de samenwerking binnen het cluster kreeg C4REAL een EFRO/MIT subsidie om de business case voor Serious VR verder vorm te geven. De business case werd vervolgens verder ontwikkeld door Serious VR en gebruikt voor de TOP toekenning. Het cluster is onderdeel van het BOOST Smart Industry programma van Novel-T Next Business, waarin ontwikkelingsmaatschappij Oost NV een managing en operationeel partner is. Opkomende markt voor VR en AR Het opleiden van personeel dat technisch werk uitvoert of met ingewikkelde apparatuur werkt is een arbeidsintensieve en dure opgave. Met virtual reality is het mogelijk om nagenoeg elke omgeving of situatie na te bootsen. Hierdoor kunnen werknemers op een eenvoudige manier leren werken met machines, zonder dat ze hiervoor in de fabriek aanwezig moeten zijn. Uit onderzoek blijkt dat 63% van de bedrijven die VR toepast, dit doet voor trainings- en simulatiedoeleinden. Virtual reality en ook augmented reality toegepast als Smart Industry is een opkomende markt en maakt productieprocessen efficiënter, goedkoper, flexibeler en kwalitatief beter. VR bril met afstandsbediening voor training op maat Serious VR werd opgezet in 2015 door Marjo Nieuwenhuijse en Ton Kuper. De software van Serious VR komt met een VR-bril en speciale afstandsbedieningen waarmee de gebruiker via op een succesvolle manier een training of opleiding kan volgen. Directeur Marjo Nieuwenhuijse van Serious VR vertelt: “Autobandenfabrikant Apollo Vredestein is onze launching customer. We hebben een VR training op maat gemaakt waarbij de medewerker niet in de fabriek maar in een kantoorruimte een training kan volgen om de machines te bedienen. Waar eerder nog twee machines tijdens de training stil kwamen te liggen kunnen deze nu gewoon in bedrijf blijven. Bovendien is de training voor elke fabriek wereldwijd uit te rollen waardoor elke medewerker op dezelfde manier getraind wordt. Een ander voordeel is dat productiemethodes zoals Lean Six Sigma in de VR training te verwerken zijn en dat gamification elementen makkelijk toe te passen zijn waardoor we medewerkers willen stimuleren de training vaker op te pakken.” Opschalen Begin maart 2017 stond de startup op de Virtual Revolution Tradeshow in Veldhoven, een grote vakbeurs rond virtual en augmented reality technologieën. Daar merkte Nieuwenhuijse dat er veel animo is vanuit de markt. “De beurs werd drukbezocht en veel bezoekers waren positief en geïnteresseerd in ons product. Een andere klant van ons is Thales en op dit moment zitten we in een voortraject met een chemisch bedrijf. Eind april staan we bijvoorbeeld op de Hannover Messe.” Vanwege de animo uit de markt en de snelle ontwikkelingen op VR gebied komt de TOP-lening van Novel-T op een gunstig moment. “Het geld gebruiken we voornamelijk om op te schalen en te versnellen”, zegt Nieuwenhuijse. “Bij TOP wordt je gedwongen om een businessplan te schrijven. Dit komt de ontwikkeling van je bedrijf ten goede, want je moet de tijd nemen om dit goed neer te zetten. De meerwaarde van TOP is dat er nog meer diensten worden aangeboden, waaronder de samenwerking met de UT, Ten Kate Huizinga en Business Development.” Over TOP De TOP-financiering maakt onderdeel uit van de pre-seed regelingen van United Twente Innovation B.V., een dochteronderneming van de Universiteit Twente in samenwerking met Novel-T en financiers zoals Regio Twente, Rabobank, Provincie Overijssel en de RVO. De UT biedt al meer dan dertig jaar financiële steun aan start-ups met innovatieve ideeën, voornamelijk afkomstig van de Universiteit en Saxion, die willen starten met hun business. Toegekende TOP bedrijven ontvangen een renteloze lening van maximaal 40.000 euro. Naast financiering krijgen ze ook toegang tot diverse ondersteuningsmogelijkheden zoals coaching en advies over juridische zaken, advies over marketing en communicatiedoelstellingen en toegang tot relevante netwerken. TOP bedrijven hebben een hoog overlevingspercentage en kennen een positief arbeidsperspectief.      

Wint u de mkb innovatie top 100?

Ook dit jaar presenteert de Kamer van Koophandel de MKB Innovatie Top 100. Innovatieve ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf kunnen zich inschrijven voor deze 12e editie tot 15 april 2017. Impact De nominaties worden beoordeeld op impact voor de branche en samenleving, originaliteit, omzet en groeipotentie. Aan de MKB Innovatie Top 100 is bewust geen prijs verbonden. De kracht van het initiatief is te laten zien waartoe het midden- en kleinbedrijf in staat is. Afgelopen 11 jaar is deze prijs uitgegroeid tot de grootste en belangrijkste innovatieprijs voor het mkb. De 100 bedrijven en hun innovaties worden in het najaar bekend gemaakt, tijdens de Dag van de Innovatie. Jury In mei beoordelen expertpanels voor de verschillende sectoren de nominaties. Na deze voorselectie stelt de landelijke jury de ranglijst van de MKB Innovatie Top 100 vast. De jury baseert zich daarbij op de voordrachten van de experts. Ook zal de jury de websites van de ondernemingen bekijken en ‘onderzoek’ doen door gebruik te maken van Google. Geen windeieren Deelname aan de MKB Innovatie Top 100 legt de meeste genomineerden geen windeieren. Harrie Evers van het Hengelose NormTEQ noemde eens het winnen voor hem een doorbraak in de markt. En Steinar Henskes, CEO van Bird Control Group, over de Top 100: “De notering in de MKB innovatie Top 100 gaf ons internationaal de body om door te breken.”