Technologiemonitor 2018: een nieuw perspectief op technologische doorbraken

Geplaatst op: 2018-09-06 00:00:00


We kunnen ons niet meer voorstellen dat we ooit konden leven zonder technologieën als elektriciteit, de auto, internet, de mobiele telefoon. En toch was het ooit maar de vraag of deze veelbelovende technologieën hun belofte zouden invullen. Immers, de geschiedenis is rijk aan technologieën waarvan we grote verwachtingen hadden maar die nooit hebben kunnen inlassen. Denk maar aan de beeldtelefoon, de geurbioscoop of de Concorde.
Ook tegenwoordig zijn we benieuwd of technologieën  als het ‘Internet of Things’, de ‘Hyperloop’ of aardwarmte ons leven voor altijd zullen veranderen.

Inzicht krijgen
Om inzicht te krijgen wat mogelijke ‘breakthrough technologies’ zullen worden, heeft STT in samenwerking met Roland Ortt en Bram Dees van de TU Delft een project onder de naam ‘De Breakthrough Technology Monitor’ gedaan. Doel van het project was om in kaart te brengen van welke technologische doorbraken verwacht kan worden dat zij tot fundamentele verandering zullen leiden en welke condities bepalend zijn voor het uitkomen van die verwachting.

De auteurs hebben van vier zogenaamde technologische doorbraken onderzocht hoe die ontwikkeld zijn in de loop der tijd. Dat zijn: blockchain, 3D printen, de zelfrijdende auto en ‘Augmented Reality’.

Daarbij is gekeken naar wanneer deze doorbraken voor het eerst zijn uitgevonden, wanneer de eerste prototypes zijn ontwikkeld en vanaf wanneer marktdiffusie is opgetreden.

Publicatie
In de publicatie Technologiemonitor 2018. Een nieuw perspectief op technologische doorbraken brengen zij in kaart welke factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van technologische doorbraken. Deze factoren zijn condities waaraan voldaan moet worden zodat de ontwikkeling van de technologie voortgaat, zoals kennis over de technologie, sociaal-culturele aspecten, de ‘product performance’ en regelgeving. Deze factoren laten zien dat technologieontwikkeling niet vanzelf gaat.

Lees verder op de website van STT

Bron: Stichting Toekomstbeeld der Techniek