Netwerk van Smart Industry Fieldlabs uitgebreid naar 41

Geplaatst op: 2019-07-02 00:00:00


Smart Industry heeft twee Fieldlabs aan het netwerk mogen toevoegen. Het

  • Inclusive Fieldlab  en
  • Fieldlab Zephyros

zijn door de Smart Industry stuurgroep nu officieel als Fieldlab erkend.

Een Fieldlab is nooit alleen een locatie, er zit een duidelijk programma aan vast. Zo heeft het een doel, een bijbehorend plan voor minimaal drie jaar en bestaat het uit een consortium van partners met een coördinatiefunctie. Kenmerkend aan een Fieldlab is dat het openstaat voor en relaties aangaat met de omgeving, zoals met start-ups, klein, midden en groot bedrijven, onderwijs, onderzoek en ICT. Door aan te sluiten bij het netwerk, maak je als Fieldlab ook direct deel uit van de regionale Smart Industry Hubs. Onderlinge coördinatie en afstemming tussen Fieldlabs, het programmabureau en de regionale Smart Industry (Fieldlab) Hubs is daarom een vereiste. 

Lees verder op de website van Smart Industry