Eerste stappen richting 3D print platform Oost-Nederland gezet

Geplaatst op: 2017-06-20 00:00:00


Op 1 juni 2017 kwamen meer dan twintig 3D printexperts uit de regio bijeen bij Oost NV in Apeldoorn. Doel van deze (net)werkbijeenkomst was de eerste stappen te zetten naar een groter geheel: een nieuw 3D print platform. Experts van Universiteit Twente, hogescholen HAN, Saxion, Windesheim, Graafschap College, verschillende open innovatiecentra en 3D ondernemers spraken met elkaar over de kansen en uitdagingen rondom 3D printing (ook wel additive manufacturing genoemd) voor bedrijven en de regio Oost Nederland.

Veel thema's passeerden de revue zoals: -Regionale 3D parels zichtbaar maken, versterken van het Oost-Nederlandse netwerk; -R&D samenwerkings projecten en het delen van kennis; -Shared facilities, (het zichtbaar maken van) testlocaties voor experimenten; -Awareness, het vergroten van de kansen en mogelijkheden van deze technologie voor MKB bedrijven;

-3D business development;
-Opleiden en aantrekken van 3D talenten.

Speciaal voor deze bijeenkomst is een '3D smoelenboek' gemaakt om de verborgen parels uit regio zichtbaar te maken en met elkaar te verbinden. Hierin staat naast contactinformatie ook een overzicht van kennisgebieden én behoeften op 3D gebied. Na de zomervakantie zal er een vervolgbijeenkomst worden georganiseerd.

Belangstelling? Neem contact op met Chris Willemsen: chris.willemsen@oostnv.nl