Smart Industry Oost Smart Industry Oost

Nieuws

Nationale Agenda Fotonica impuls voor Twentse Industrie

Nederland heeft internationaal een sterke positie in het toepassen van fotonica. Op vrijdag 13 juli wordt de Nationale Agenda Fotonica en het publiek-private investerings- en onderzoeksprogramma PhotonDelta aangeboden aan Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Het PhotonDelta programma is in nauwe samenwerking met Brainport, ministerie van EZK en de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant opgesteld. Het programma beschrijft hoe Nederland haar mondiale toppositie in de komende jaren verder kan versterken. Dit past naadloos in het nieuwe innovatie- en topsectorenbeleid van het kabinet. Bij het opstellen van dit programma is provincie Overijssel nauw betrokken geweest. Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie van Overijsel: “We hebben fotonica bij het Rijk op de agenda gezet en ons als provincies hard gemaakt voor een nationaal investeringsprogramma dat niet alleen in de regio Eindhoven landt. Het publiek-private nationale investeringsprogramma fotonica heeft een omvang van 250 miljoen, waarvan ruim 100 miljoen in Twente. Twente en Eindhoven vormen samen een hotspot in de wereld voor fotonica en gaan in het nationale programma nauw samenwerken voor het maximale resultaat. We hebben haast. Nu hebben we in Nederland nog een voorsprong, maar andere landen staan niet stil. Kansen liggen er voor fotonica in de telecom, luchtvaart, de maakindustrie, gezondheid, agri-food, milieu en energie’. Lionix en Phix Voorzitter van de Twente Board, Geert Braaksma: “Uit de recente Koreaanse uitbreiding van aandelen in de bedrijven LioniX International en dochterbedrijf Phix, blijkt de stevige internationale potentie en ambitie. Deze bedrijven ontwikkelen en assembleren Fotonica-chips in Enschede. Deze internationale verbinding gaat in de komende jaren leiden tot meer omzet, productontwikkeling en nieuwe banen”. Het World Technology Mapping Forum, dat in juni plaats vond op Universiteit Twente in Enschede, zette Nederland op het gebied van fotonica internationaal op de kaart. Hier kwamen wetenschappers en ondernemers uit de hele wereld wij elkaar. Daar werd onder meer duidelijk dat de agrisector in Australië en Nieuw Zeeland op zoek is naar Europese partners. Baanbrekend onderzoek Veel van de unieke kennis en expertise over fotonica is opgebouwd bij MESA+/Nanolab van de Universiteit Twente, de Saxion Hogeschool en doorontwikkeld door bedrijven. In totaal werken meer dan honderd onderzoekers aan deze technologie. In het nationale programma gaan we deze goede basis van Twente uitbouwen. Naast de UT zijn ook het Fraunhofer Project Centre en het Max Planck Centre nauw betrokken. Het technische onderzoek richt zich op lab-on-a-chip diagnostiek, 5G-datacommunicatie, energie-opslag en micro-productietechnologie. Marktgerichte clusters De wereldwijde groei van de fotonica-industrie wordt geschat op 40% per jaar. De geschatte totale omzet is meer dan vier miljard euro. De technologie gaat volgens TNO een grote rol in het succes van de Nederlandse hightech industrie spelen. Bijna 300 Nederlandse bedrijven, waarvan een groot deel in het MKB, werken direct aan de ontwikkeling en toepassing van fotonicaproducten. Bron: provincie Overijssel

Tekort aan technici? Werf op carrièrebeurs Zuid-Korea

Na de succesvolle "wervingsmissie" naar de ECF in Boston organiseren High Tech NL en de Nederlandse ambassade dit najaar een vergelijkbare missie naar Zuid-Korea. De missie vindt plaats van 29 oktober tot en met 2 november. Terugdringen tekort hightechsector Het tekort aan technici in onze hightechsector neemt eerder toe dan af. High Tech NL wil graag een bijdrage leveren aan het terugdringen van dit tekort. In 2017 nam de Nederlandse ambassade deel aan een aantal carrièrebeurzen in Zuid-Korea. Jonge hoogopgeleide Koreanen bleken zeer geïnteresseerd in een carrière in Nederland. In nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade heeft er in april 2018 een eerste try-out plaatsgevonden met Nederlandse bedrijven bij een vestiging ter plaatse. Deze heeft zoveel positieve respons opgeleverd dat we het plan hebben opgevat een "Boston-like" concept te ontwikkelen voor Zuid-Korea. Reis langs vier universiteiten Echter, in plaats van één beursdag, reizen we nu langs vier universiteiten waar we de studenten en professionals ontmoeten, onze bedrijven kunnen presenteren en job interviews kunnen houden.  De ervaring leert dat niet alle Koreanen voldoende Engels spreken. De ambassade benadrukt in de gesprekken met de betreffende universiteiten dat alleen studenten die voldoende Engels spreken in aanmerking komen voor ons event. Meer weten? Heeft u interesse in deelname of wilt u verder spreken over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Coen de Graaf, Program Director Human Capital Topsector HTSM, via 06 - 23 88 93 11 of coen.de.graaf@hightechnl.nl. Bron: HighTech NL  

Summer Tech Day: High Tech Systems Park opent deuren

Lijkt het je leuk om kennis te maken met robots, 3D printing, werken met een arduino en nog veel meer? Kom dan 4 augustus naar de Summer Tech Day op het High Tech Systems Park in Hengelo! Hét Zomerse Tech Event van Twente.  Er zijn presentaties, demonstraties en vele mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan met techniek: kijken naar sumoworstelwedstrijden van robots, werken aan de Ozobot van WoWi, een workshop met Arduino's, spelen aan de kidstafel van Oyfo én het nieuwe Thales bedrijfsmuseum bekijken.  Voor iedereen die geïnteresseerd is in techniek en graag zelf dingen doet én maakt, openen wij graag onze deuren!  De toegang is gratis. Meer informatie  

Excursie naar Innovation Expo 2018

Innovaties  verder  brengen,  doorbraken  realiseren  en  hiermee  bijdragen  aan  de  maatschappelijke   uitdagingen  waar  we  in  ons  land  en  in  de  wereld  voor  staan.  Dat  is  de  ambitie  van  de  Innovation  Expo   2018  (IE18)  op  4  oktober  in  Rotterdam.  IE18  biedt  het  podium  voor  spraakmakende  innovaties  op  de  gebieden:  circulaire  economie,  energie,   water,  mobiliteit,  gebouwde  omgeving,  gezondheid,  voedsel  en  sleuteltechnologieën.  Zo’n  200   exposanten  kun  je  ontmoeten  op  4  oktober:  Wellsun,  Wolk,  Hardt  Hyperloop,  Sustonable,  Liquidseal,   Sustainder,  TAHMO  maar  ook  Overijsselse  grensverleggende  innovators,  Van  Remmen  en   Gloudgarden  laten  zien  waar  Nederland  als  innovatieland  voor  staat.  De  dag  staat  in  het  teken  van   nieuwe  ontmoetingen  en  het  afsluiten  van  concrete  deals  en  convenanten.  Alle  bezoekers,  uit   Nederland  en  buitenland,  werken  op  die  dag  samen  aan  het  versnellen  van  innovaties.    Polymer  Science  Park, Agri  &  Food  Innovatie  Cluster  Regio  Zwolle en  Kennispoort  Regio  Zwolle  nodigen ondernemers uit samen een  bezoek te brengen  aan  dit  evenement  waar  bedrijven,  kennisinstellingen,  maatschappelijke  organisaties  en  overheid  elkaar  ontmoeten.   Programma   07:30  uur   Vertrek  vanuit  Zwolle 09:30  uur   Aankomst  Rotterdam Bezoek  aan  de  Innovation  Expo  2018 18:00  uur   Vertrek  naar  restaurant    20:00  uur   Vertrek  uit  Rotterdam  22:00  uur   Aankomst  in  Zwolle   Aanmelden voor 30 juli 2018 De  kosten  voor  excursie, toegangskaart  en  diner  bedragen  €79,50  ex.  btw. Meer informatie   

Agrofood goes digital

In een voormalige kazerne, Akoesticum, te Ede verzamelen zich op 15 juni jl. vooral high tech bedrijven uit Gelderland om met elkaar van gedachten te wisselen over de groeikansen voor automatisering en digitalisering in de agrofood industrie. Oost NL en RCT Gelderland hebben het initiatief genomen voor de conferentie. De inleiders, Arnold Stokking, managing director TNO Industry, en Chris Willemsen (Oost Nl) staan in hun presentaties vooral stil bij de ontwikkelingen van smart industry en geven aan wat deze kunnen betekenen voor de agrofood industry, waarbij Chris Willemsen aan de deelnemers laat zien hoe het BOOST (het smart industry netwerk van Oost-Nederland) netwerk in elkaar zit en welke mogelijkheden er zijn om aan financiële ondersteuning te komen. Na de inleidingen mogen de deelnemers zelf aan het werk. In rondetafelsessies worden verschillende onderdelen van digitalisering en automatisering in de landbouw besproken. Dit leidt bij sommige tafels tot vrij concrete uitkomsten. Zo komt er een vervolggesprek waarbij enkele IT-bedrijven, die voor de tuinders en varkenshouders werken, een klant meenemen, die de eerste stappen op het terrein van de digitalisering heeft gezet en met die klanten gaan ze bekijken of een field lab over digitalisering en automatisering tot de mogelijkheden behoort. Wat namelijk opvalt is dat de kop ‘Agrofood goes digital’ nog heel wisselend in de sector wordt beleefd. Onder meer in de tuinderijen zien we digitalisering, denk aan de toepassing van drones, voortschrijden, maar bij de varkenshouders is dit minder het geval. Wat verder opvalt is dat het pad van digitalisering pas echt wordt bewandeld als de tuinder of varkenshouder in de praktijk ziet dat digitalisering voor meer inkomsten, dan wel lagere uitgaven zorgt. Bron: RCT Gelderland

Robotisering: veel kan, maar moet je dat als ondernemer ook willen?

Robotisering op de werkvloer brengt ethische vraagstukken met zich mee. Machines worden zelflerend. Robots worden slimmer dan mensen en gaan beslissingen nemen voor ons. Hoe ga je daar als bedrijf mee om? Waar liggen de grenzen? Dat robots superefficiënt zijn, staat buiten kijf. Chatrobots helpen jouw klanten via de website hun vragen te beantwoorden. Slimme machines in distributiecentra halen het juiste pakje uit het schap en pakken het in. In verpleeghuizen houden schattige robots ouderen gezelschap. AlphaGo Maar ze worden alsmaar slimmer, die machines. Supercomputer Deep Blue versloeg in 1997 al de toenmalig schaakkampioen Gary Kasparov. Vorig jaar won AlphaGo, een slimme computer van Google, het zeer moeilijke bordspel Go. Kie Je, de beste speler ter wereld, delfde het onderspit. AlphaGo wist in het begin niets van het Aziatische bordspel. Het algoritme kreeg de spelregels uitgelegd en verbeterde zichzelf gaandeweg. Binnen een dag had AlphaGo het spel onder de knie. Lees verder op de website van MT

Perron038 wordt het innovatiecentrum van Zwolle

Auteur Hessel van der Wal Bron: De Stentor Wat nu nog een lege fabriekshal is, moet het innovatiecentrum worden van Zwolle. Als het aan de gemeente Zwolle, City Developer-S, ITMGroup, Wärtsila en de NS ligt moet het na de zomer een ruimte zijn waar ondernemen, onderzoeken en opleiden centraal staan. De leegstaande industriehal 22 op het bedrijventerrein Hanzelaan wordt nieuw leven ingeblazen. Het past allemaal in de 'Visie op Hanzeland': ,,Het is een volgende stap", zegt Thijs van Dieren van City Developer-S. ,,Wij zijn al twee jaar bezig om te zoeken naar partijen die zich hier willen vestigen." Kwartiermaker van Perron039 Marius Woldberg bevestigt dit: ,,Wij hebben initiatiefnemers nodig. Bedrijven krijgen hier de ruimte om aan eigen innovatieprojecten te werken, maar het is ook de bedoeling dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke agenda"  Maken 2.0 Het thema is Maken 2.0. ,,Het is allemaal nog een idee en een droom", geeft Woldberg aan bij de presentatie.  ,,Perron038 draait om kennis ontwikkelen en delen. Bedrijven kunnen niet meer zelfstandig werken en hebben ook een sociaal maatschappelijke uitdaging. Er is een tekort aan technisch personeel. Door samen te werken met talenten ontwikkelen we projecten op het gebied van Smart Industry. Dit is de nieuwe maakindustrie waarbij het gaat om technologische ontwikkelingen zoals digitalisering en robotisering." Lees verder op de website van De Stentor  

Opiliones levert 3D betonprinter aan Technische Universiteit München

Eind juni 2018 heeft Opiliones 3D uit Winterswijk een 3D betonprinter geleverd aan afdeling Baustoffe und Materialprüfung van de Technische Universiteit München. Het concept van deze 3D printer is een puur Achterhoekse ontwikkeling. In 2017 heeft Opiliones 3D uit Winterswijk onder de naam 'Project Next' samen met een aantal Achterhoekse bedrijven en het Graafschap College een 3D betonprinter ontwikkeld. Hiermee kunnen vormvrije betonnen bouwdelen worden geprint. Deze betondelen geven veel artistieke vrijheid met daarbij een besparing van materiaal. Lees verder op de website van Winterswijkse Weekkrant

Veel robotnieuws op de Automatica 2018

De vakbeurs Automatica 2018 die onlangs plaatsvond in München pluste dit jaar op meerdere fronten. Met 46.000 dedicated bezoekers, 890 exposanten en een groeiend aantal buitenlandse bezoekers wordt dit automatiseringsplatform steeds belangrijker voor de industrie. Maar veel belangrijker, Automatica had dit jaar veel robotprimeurs en ander nieuws. Werd er de afgelopen jaren vooral gesproken over Smart Industry, Industrie 4.0 en IIoT, op de Automatica toonden diverse fabrikanten dat het geen toekomst meer is. Zowel bij Yaskawa, Kuka als Stäubli zagen wij productie cockpits, waarmee een productiemanager behalve zijn connected machines ook de robots, cobots en AGV’s in de gaten kan houden. Exact is te zien wat de belasting is van elk gewricht, temperatuur, slijtage etc. Zo toonde Staubli een smart productielijn, waarin mensen, robots en cobots samenwerken. En natuurlijk uitermate flexibel, geschikt voor kleine series met veel varianten. Lees verder op de website van AT Aandrijftechniek

Windesheim studenten presenteren in Fieldlab Industrial Robotics

Het afgelopen half jaar hebben zo'n 60 Windesheim studenten de minor Industrial Automation & Robotics gevolgd. In groepjes van 2 of 3 hebben zij onderzoek uitgevoerd voor een bedrijf. Op 13 juni 2018 presenteerden de studenten hun projecten op Windesheim. Populariteit minor houdt aan Al een aantal jaren biedt Windesheim de minor Industrial Automation & Robotics aan. Al vanaf de lancering kent het lesprogramma een groot aantal aanmeldingen. Volgend schooljaar wil Windesheim de capaciteit van de minor verder uitbreiden zodat meer studenten de minor kunnen volgen. De minor Industrial Automation & Robotics is bedoeld voor studenten die de ambitie hebben om ingenieur of softwareontwikkelaar te worden in een industriële omgeving. Studenten krijgen gedurende tien weken theorie, daarna voeren ze tien weken lang een praktijkopdracht uit bij een bedrijf. Uitdagende projecten De bedrijven die dit jaar een project hebben aangedragen waren: Altrex, Arexx, AWL, Geissler, Hellebrekers, IFM Harderwijk, ITM, MA-IT, Niverplast, Tosec, Verbruggen, VMI en ook het Fieldlab zelf. De studenten hebben hun oplossingen en ideeën gepresenteerd aan de hand van een poster. In september start een nieuwe groep studenten met de minor.  Bron: Fieldlab Industrial Robotics