Nieuws

Van Raam winnaar Guus Hiddink Bedrijven Award

Van Raam (Kopgroeplid van BOOST) is de winnaar van de Guus Hiddink Bedrijven Award. Op donderdagavond 17 oktober 2019 was de feestelijke uitreiking in schouwburg Amphion in Doetinchem. Marjolein Boezel, Financieel/HRM directeur bij Van Raam, heeft de prijs in ontvangst genomen. De winnaar van de Guus Hiddink Bedrijven Award is een voorbeeld voor andere bedrijven in de Achterhoek. Deze award is onderdeel van de Ondernemersprijzen Achterhoek. Naast Van Raam was ook CAD2M B.V. en Bronckhorst High-Tech B.V. genomineerd voor deze prijs. Verder lezen

Beleef de industriële revolutie: Studiereis Japan 2020

De wereld verandert in rap tempo. Ook de manier waarop we producten ontwikkelen en produceren ondergaat een drastische verandering. In de afgelopen decennia hebben organisaties met methodieken als Lean en Six Sigma doorlooptijden en kwaliteit sterk kunnen verbeteren: op het gebied van Operational Excellence staat de wereld niet stil. We staan aan het begin van de vierde industriële revolutie (Internet of Things, Data Science en Cobots). Hoe gaan Japanse bedrijven, die al decennia bekend staan om hun excellente productieprocessen, om met deze digitale transformatie? Ook op dit gebied is Japan een uitermate inspirerende omgeving. Tijdens deze 9-daagse reis (9 t/m 17 mei 2020) ervaar je persoonlijk de efficiëntie van het land van de Rijzende Zon. Per bus bezoeken we verschillende bedrijven in het land en tijdens een rit met de Bullet train zul je de Japanse punctualiteit ervaren. Tijdens de bedrijfsbezoeken zullen lokale Senseis aangeven hoe zij invulling geven aan de digitale transformatie. We verblijven in diverse Japanse steden, waaronder de levendige metropool Tokyo. We maken ook kennis met het Japanse cultureel erfgoed en het unieke Japanse landschap. Een Japanse tolk en reisgids is aanwezig ter begeleiding van de reis. Laat je inspireren door dit fascinerende land en maak kennis met Japan 4.0. Meer informatie en aanmelden Bron: Symbol

Industrieel hergebruik van end-of-life thermoharde composieten

In dit onderzoeksproject draait het om de vraag of het proof-of-concept voor het hergebruik van EoL thermoharde composieten technologisch en economisch interessant is voor de praktijkpartners en hoe het leidt tot nieuwe composietproducten van betrouwbare kwaliteit en een degelijk ontwerp. De afgelopen twee jaren heeft het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim in samenwerking met mkb-ondernemingen onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een nieuwe hergebruik-methode voor End-of-Life (EoL) producten van thermoharde vezelversterkte kunststof (composiet). Mede dankzij financiële bijdragen vanuit KIEM-VANG is een methode ontwikkeld waarmee het composietproduct gemodificeerd wordt tot versterkingscomponenten, die gebruikt kunnen worden in nieuw te vervaardigen composietproducten. Door deze hergebruikmethode (proof-of-concept) blijven de nog aanwezige goede materiaaleigenschappen, zoals mechanische sterkte en bestandheid tegen vocht, grotendeels behouden en wordt circulariteit van deze materialen mogelijk. Mkb-bedrijven in de composietbranche zijn zeer enthousiast over deze methode en zien een potentiële doorbraak in de impasse van de niet-circulariteit van composietproducten. Echter deze bedrijven geven aan behoefte te hebben aan nieuwe kennis over hoe zij deze op een technische en economische verantwoorde wijze kunnen integreren in hun productieproces. Lees verder op de website van Windesheim

Landelijk actieplan AI: intensieve publiek-private samenwerking en extra investeringen

Met meer dan honderd concrete acties zoals intensieve samenwerking met bedrijfsleven en wetenschap én door publieke middelen te investeren, gaat het kabinet de maatschappelijke en economische kansen van artificiële intelligentie (AI) voor Nederland benutten. Dat staat in het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie dat 8 oktober 2019 door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens het kabinet naar de Kamer is gestuurd.  

Lancering online competentieatlas voor matchmaking Nederlandse en Duitse ondernemers

​Het INTERREG V A-project Digipro lanceert een online competentieatlas, waarmee ondernemers over de grens elkaar snel kunnen vinden. Met deze interactieve kaart kunnen ondernemers makkelijk een geschikte partner of dienstverlener zoeken om grensoverschrijdend mee samen te werken. Op de kaart zijn bedrijven, kennisinstellingen en shared facilities opgenomen met competenties op het gebied van Smart Industry. Ook is te zien aan welk INTERREG Nederland-Duitsland project deze partijen hebben deelgenomen. De competentieatlas zal in de loop van de tijd nog verder worden uitgebreid met bedrijven en programma's.​ ​Het doel van de competentieatlas is ondernemers meer inzicht te geven in het aanbod van bedrijven en kennisinstellingen in het buurland. De atlas is een centraal informatieplatform waarmee Duitse en Nederlandse ondernemers over de grens een partner kunnen vinden die specifieke competenties op het gebied van relevante Smart Industry technologieën bezit. De competentieatlas is via de projectwebsite van Digipro toegankelijk: www.digipro-interreg.eu. Digipro Digipro is een Nederlands-Duits project waarbij mkb-bedrijven aan beide kanten van de grens samenwerken om kansen te benutten die Smart Industry kan bieden. Digipro biedt mkb-bedrijven subsidie en begeleiding bij de ontwikkeling van intelligente producten, processen en bedrijfsmodellen. Om daadwerkelijk grensoverschrijdend innovaties te kunnen realiseren op het gebied van digitalisering is het vinden van een geschikte kennispartner essentieel. Binnen Digipro is er nog steeds ruimte voor projectaanvragen van innovatieve ondernemers. Bevind je je in het grensgebied van Nederland en Duitsland en ben je voornemens grensoverschrijdend samen te werken aan een innovatief product, (productie)proces of businessmodel? Neem dan contact op met een van onze regiocoördinatoren. Deze zijn te vinden op de website www.digipro-interreg.eu. Digipro wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. ​ Bron https://www.digipro-interreg.eu/

Kansrijke verbindingen tussen regio's Zwolle en Eindhoven

Woensdag 27 november 2019 kunnen ondernemers en bestuurders uit de regio Zwolle deelnemen aan een inspiratiereis naar Brainport Eindhoven. Kansrijke verbindingen 29 september vond de bijeenkomst ‘Smart Industries' plaats in Zwolle. Marius Woldberg (Kwartiermaker Perron038) en Erik Veurink (Campusdirecteur Brainport Industries Campus) benadrukten gezamenlijk de bestaande verbindingen tussen de regio’s Zwolle en Eindhoven, maar ook de mogelijke kansrijke verbindingen voor de toekomst. Dit werd versterkt met een voorbeeld van een Zwols bedrijf dat zich gevestigd heeft op de Brainport Industries Campus, naast haar vestiging in Zwolle. Jan Willem Sietsma van IJssel Technologie vertelde dat het Zwolse bedrijf partner is in het samenwerkingsverband dat o.a. de logistiek verzorgt op de Brainport Industry Campus. Lees hier het volledige verslag (incl. foto's): Brainport Industries Campus inspireert Regio Zwolle. Innovatieve Toptechnologie Brainport Eindhoven staat voor innovatieve toptechnologie van wereldformaat. Het Rijk en de regio zetten samen in op versterking van de economische kracht van deze regio. Programma 27 november bezoeken we o.a. Brainport Industries Campus, waar de meest innovatieve bedrijven en instituten bij elkaar gebracht worden. Ook krijgt u inzicht in de totstandkoming van de Actieagenda, de lobby en de marketing.  De Actieagenda leidt, langs de lijnen van specifieke thema’s, tot een breed palet aan concrete acties en initiatieven. Brainport heeft zich neergezet als essentieel voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Dit heeft geleid tot langdurige samenwerking met het Rijk. Een dag vol inspiratie voor ondernemers en bestuurders, meld u aan voor 9 november. Foto  

Project X-Borders biedt veel kansen voor Duitse en Nederlandse digitale startups

X-Borders richt zich op Nederlandse en Duitse startups die het ecosysteem en de markt van het buurland willen verkennen. Zij krijgen door middel van een ‘Event Exchange’ en een ‘Get Connected Week’ de mogelijkheid om kennis uit te wisselen met partnerregio’s, evenementen te bezoeken en ideeën te pitchen voor investeerders. Oost NL treedt op als leadpartner in dit digital startupproject. Het INTERREG-project ‘Hubs Connected Crossing Borders’ startte officieel op 3 september 2019, bij ontwikkelingsmaatschappij Oost NL,  waar verschillende projectpartners en hubs aanwezig waren. De samenwerking tussen startups aan weerszijden van de grens is met een intentieverklaring bekrachtigd door de Provincie Gelderland en het Ministerie van Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW). Het grensoverschrijdende programma heeft als belangrijke doelstelling het verzamelen en delen van kennis en netwerken om bewustzijn te creëren voor het ecosysteem aan beide kanten van de grens.    “Nederlanders en Duitsers vullen elkaar op veel vlakken aan. Tegelijkertijd zien we dat de ecosystemen in beide landen nog onvoldoende met elkaar vervlochten zijn. Met het X-Borders-programma willen wij de interactie tussen startups en hubs in Nederland en Duitsland versterken,"   aldus projectleider Hans Brouwers.   Programma Het X-Borders-project bestaat uit een ‘Event Exchange’ en een ‘Get Connected Week’. Tijdens de ‘Event Exchange’ wordt startups uit Nederland en Duitsland de mogelijkheid geboden om evenementen in het buurland te bezoeken om de groei van hun bedrijf te stimuleren. Zo kunnen startups hun ideeën voor een publiek met gevestigde bedrijven en investeerders pitchen en hun netwerk uitbreiden. Tijdens de ‘Get Connected Week’ worden geselecteerde startups gedurende een werkweek (ma-vr) bij een partner-hub in het buurland ondergebracht. Startups volgen daarbij een intensief programma waarin zij onder begeleiding van de hub hun businesscases kunnen valideren om toegang krijgen tot nieuwe markten en de kans op investeringen te vergroten. Digital startups die aan het programma willen deelnemen, kunnen zich aanmelden via de volgende link: https://x-borders.eu/apply-now/.   Uitwisseling biedt veel kansen Intensieve samenwerking biedt veel kansen voor Duitse en Nederlandse startups. Oost-Nederland is traditioneel sterk op het gebied van Agrofood (Wageningen), Health (Nijmegen), Energie (Arnhem) en High Tech (Enschede). Digital startups die actief zijn binnen deze domeinen, een grensoverschrijdende ambitie hebben en tenminste over een Minimum Viable Product (MVP) beschikken, komen in aanmerking voor het uitwisselingsprogramma.    Grensoverschrijdend netwerk ‘Hubs Connected Crossing Borders’ biedt activiteiten die werken als katalysator om crossborder-activiteiten met startups te realiseren. Dit moet uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van instrumenten om startups in hun verdere ontwikkeling te ondersteunen. Vanuit Gelderland zijn Health Valley, Foodvalley NL, Briskr, KIEMT, IPKW, StartLife, Starthub Wageningen, Novio Tech Campus en Gelderland Valoriseert betrokken, terwijl vanuit Limburg en Overijssel respectievelijk Brightlands en Novel-T zijn aangehaakt. Daarnaast is ook Techleap.NL, het voormalige StartupDelta met special Envoy Prins Constantijn van Oranje, aan het project verbonden. Aan Duitse zijde nemen de zes verschillende ‘Digihubs’ uit Münster, Essen, Düsseldorf, Köln, Aachen en Bonn deel aan het X-Borders-project.    Meer informatie Via https://x-borders.eu/. ​​Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma financieel ondersteund door de Europese Unie en de INTERREG-partners. Flyer X-Borders  

BOOST-presentaties op TIV Hardenberg 2019

Bekijk hier de presentaties die donderdag 19 september op TIV Hardenberg gegeven werden tijdens de BOOST Kennissessie: Marco Dubbelman | Industrial architect Martijn Elkink | Singa | AI/Deep Learning Liesbeth Holterman | Cybersecurity Centrum Maakindustrie | Cybersecurity voor Maakbedrijven Ronald Reinders | Waarde creëren met Data

InnoFields zoekt oplossingen voor mondiale uitdagingen

Door klimaatveranderingen, explosieve toename van de wereldbevolking en verkeerd grond- en watergebruik ontstaat een groot tekort aan grondwater en voedsel.  Royal Eijkelkamp uit Giesbeek wil samen met andere partijen oplossingen ontwikkelen voor de uitdagingen waar we wereldwijd mee te maken hebben. Gezamenlijk vormen de partners het platform “InnoFields”. Initiator Fons Eijkelkamp is enthousiast: “InnoFields moet gaan bruisen; een plek waar de ideeën stromen en we samen tot innovaties komen.” Wie zich aan wil sluiten is van harte welkom. Uniek multifunctioneel platform InnoFields moet een platform worden waarin ondernemers, wetenschappers, innovators, creatievelingen maar vooral ook praktisch ingestelden kennis uitwisselen. “Het concept van InnoFields is uniek in Europa, misschien wel wereldwijd,” zegt Fons Eijkelkamp, directeur van Royal Eijkelkamp. Doel is om te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen voor water-, bodem-, klimaat-, en agro-gerelateerde uitdagingen. Geen platform in de vorm van een website of ander online instrument, maar een fysieke plek. “We hebben inmiddels 6.5 ha grond aangekocht voor InnoFields, grenzend aan de Royal Eijkelkamp terreinen in Giesbeek,” licht Eijkelkamp toe.   Aan welke partners heeft InnoFields nog behoefte? “Een mix van startups en grote gevestigde bedrijven zou mooi zijn. Bijvoorbeeld bedrijven in de waterzuivering, maar ook ondernemers die zich bezighouden met artificial intelligence en big data nodig ik uit om mee te denken.” AgroForestry AgroForestry is een van de pilots op de InnoFields. Eijkelkamp legt uit: “Met AgroForestry kunnen we laten zien dat diversiteit, fruit naast groenten, helpt om de biodiversiteit en het bodemleven te herstellen. Langdurig monitoren, analyseren, volgen van satelliet-, drone- en grondsensordata laat de onderzoeker en bezoeker de resultaten zien.” InnoFields krijgt een openbare functie. “Mensen kunnen bijvoorbeeld tijdens een fietstocht een extra bochtje maken en bij ons een leerzame onderbreking hebben.” Hybride leeromgeving InnoFields zou ook een plek kunnen zijn waar theorie, vaardigheden en werken in de praktijk samenkomen.  “Afspraken met ROCs, universiteiten en landbouwhogescholen maakt hybride leren interessant en mogelijk op deze velden,” verduidelijkt Eijkelkamp. Oost NL Fons Eijkelkamp kent ontwikkelingsmaatschappij Oost NL onder meer vanuit diens betrokkenheid bij InnoFactory, een ander initiatief van Royal Eijkelkamp. In het gebouw InnoFactory vinden nu alleen nog de activiteiten plaats van Royal Eijkelkamp, maar de 'fabriek' - waar nieuwe diensten en producten worden ontwikkeld - kan InnoFields versterken. “Toen het idee van InnoFields ontstond, is Oost NL erbij gebleven. Zij hebben ons goed geholpen het concept te ontwikkelen en hebben het hele proces begeleid.” Familiebedrijf sinds 1911 Royal Eijkelkamp zet zich sinds 1911 in voor een beter leefklimaat. Het Giesbeeks bedrijf bedenkt, ontwikkelt, produceert en levert slimme oplossingen voor bodem- en waterprojecten wereldwijd. Daarnaast nemen de ondernemers ook nadrukkelijk hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarvan InnoFields een voorbeeld is, en het project the Water Entrepreneur vanuit de Eijkelkamp Foundation in Benin. Belangstellenden welkom op Demo Day Eijkelkamp nodigt belangstellenden uit voor een voorproefje InnoFields op de Royal Eijkelkamp Demo Day 10 oktober. “We laten veel dingen zien, zoals sensoren om de waterkwaliteit te meten, een scanner om de vruchtbaarheid van grond te meten en instrumenten om de draagkracht van de bodem in kaart te brengen.” Opgeven kan via Fons Eijkelkamp: F.Eijkelkamp@eijkelkamp.com.

Gelderse subsidieregeling Sociale Innovatie

Technologische innovatie komt niet goed van de grond zonder sociale innovatie. Sociale innovatie is kortgezegd het investeren in de mensen in je organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerkers de gelegenheid te bieden hun eigen werktijden te bepalen, of betere samenwerking tussen management en werknemers stimuleren. Met name het MKB ervaart belemmeringen om met Sociale Innovatie aan de slag te gaan. Om het midden- en kleinbedrijf, gemeenten en onderwijsinstellingen te stimuleren meer te investeren in de ontwikkeling van haar personeel, heeft provincie Gelderland een sociale innovatieregeling ingericht.  Voor wie Het MKB (50 t/m 250 medewerkers), onderwijsinstellingen en gemeenten, allen met een ondernemingsraad kunnen een plan indienen om een leercultuur te creëren binnen de organisatie. Hoe ziet een goed plan eruit? Je sociale innovatieplan bevat in ieder geval: een omschrijving van de huidige situatie binnen de organisatie, een omschrijving van de verbetering die je wil doorvoeren, welke activiteiten je daarvoor wil ondernemen, welke resultaten je wil boeken, en hoe je dat gaat evaluaren, delen en borgen. Deze subsidieregeling is open tot 31-12-2019.  Meer informatie  

LinkedIn

Bent u al lid van onze LinkedIn groep?