Agenda

Holland High Tech Najaarsevenement 2019

Centraal staat het missiegedreven Topsectorenbeleid dat is gebaseerd op de vier maatschappelijke uitdagingen (1) Landbouw, water & voedsel, (2) Gezondheid & zorg, (3) Energietransitie & duurzaamheid en (4) Veiligheid. Waar liggen voor de hightechsector de kansen om samen te werken?

Met een inspirerende keynote, inhoudelijke break-out sessies en volop tijd om te netwerken.

Meer informatie