Ontbijtsessie met info over Smart Manufacturing voor MKB

Datum
04-09-2019

Tijd
07:45 tot 10:00

Locatie
Apeldoorn, Gelderland, Nederland

 


Ontbijtsessie

Datum: 4 september 2019
Locatie: Hollander Techniek, Boogschutterstraat 30, Apeldoorn
Tijd: 7.45 uur - 10.00 uur
 


Met het programma “Smart Manufacturing voor MKB” wil de VMO het MKB maakbedrijf ondersteunen bij het maken van renderende stappen op weg naar Smart Manufacturing in de productieketen.
De VMO heeft samen met haar partners een doelgerichte en praktische aanpak op maat ontwikkeld, gericht op het verhogen van de flexibiliteit en de verdienkracht bij het MKB maakbedrijf.
Met deze aanpak wil de VMO doeltreffend bijdragen aan het benutten van de perspectieven en kansen in de MKB productieketens, op weg naar slim en schoon produceren.

Bang voor hoge kosten?  U kunt gebruik maken van een innovatie een voucher (max. € 10.000,00)
 

Meer bereiken door innovatie en een optimaal samenspel tussen mens en machine.

De groei van de maakindustrie wordt geremd door tekort aan vakmensen. Zonde, omdat in de bestaande fabriek met dezelfde mensen nog veel groeipotentieel aanwezig is. Hoe benut je het bestaande potentieel in het huidige bedrijfsproces en op de werkvloer? En hoe zorg je voor meer output met minder werkdruk?

Klanten vragen maatwerk in een steeds kortere tijd. De klant goed en op tijd bedienen legt een grote druk op de organisatie en op de marge van productiebedrijven. Veel kostbare tijd en capaciteit van mens en machine gaat verloren aan het oplossen van inflexibiliteit in het huidige proces. Hoe rendabel is dit nog? En hoelang is de klant bereid hiervoor te betalen?
Pijnpunten in de productie

 

 

 

Digitaliseren en automatiseren is noodzakelijk om concurrerend te zijn en te blijven. De tijd dat we met een nieuwe machine en een robot automatisch meer output genereren is voorbij. Het is slechts één puzzelstukje van het totaal. Het risico dat bij foute keuzes juist de kosten toenemen en de machine meer gaat stilstaan ligt op de loer. Het totale proces moet sneller en flexibeler. Een specifieke aanpak en automatiseringsplan op maat is nodig.

Het is ondoenlijk om uw bedrijf in één keer volledig te automatiseren. Met een  automatiseringsplan kan uw bedrijf in kleine rendabele stappen naar het einddoel groeien.

Dit is een dynamisch proces en vraagt om een aanpak waarmee uw bedrijf in kleine stappen resultaten boekt en waarin ruimte zit voor aanpassing. Elke stap met een duidelijk tussendoel in de richting van de vastgestelde horizon. Hierdoor wordt laaghangend fruit snel geplukt en ontstaat enthousiasme in het team. Vreemde ogen kunnen dit proces in uw bedrijf versnellen.

Een MKB maakbedrijf beschikt vaak niet over de extra benodigde competentie en capaciteit om versneld juiste stappen te zetten. Zonder specifieke aanpak ligt sub-optimalisatie, op basis van oude vertrouwde methoden, voor de hand. Met als risico dat de interne kosten toenemen, het productieproces inflexibel blijft en de output daalt.

Wat is uw toekomstplan? Met welke oplossingen kan uw bedrijf het verschil gaan maken? Hoe organiseert u innovatie en nieuwe verantwoordelijkheden in uw bedrijf?

Thema’s die aan bod komen in de workshop “Smart Manufacturing voor MKB”. De VMO wil met de workshop ambitieuze productiebedrijven ondersteunen, het onbenutte potentieel inzichtelijk maken en een programma aanbieden aan individuele MKB ondernemers bij het vinden van de juiste kennis en capaciteit voor doorbraken in productieprestaties.  

Hollander Techniek en Vosteq nodigen je, namens VMO, van harte uit.

Aanmelden

Programma

7.45 uur


Ontvangst (inclusief ontbijt)
 

 

8.00 uur


Welkom en inleiding
 

VMO

8.10 uur


Smart Manufacturing – nut en noodzaak
 

Hollander Techniek

8.30 uur


Smart Manufacturing voor MKB
Plan en programma van de VMO
 

Vosteq

9.00 uur


Pauze
 

 

9.10 uur


Presentatie, Demo’s en rondleiding
 

Hollander Techniek


10.00 uur


Afsluiting

 

 

Met het plan Smart Manufacturing voor MKB wil VMO actief bij gaan dragen aan de reeds lopende Smart Industrie actieagenda voor Oost-Nederland in BOOST. VMO wil in een eerste pilot starten met 5 à 10 maakbedrijven in Oost Nederland. Het maakbedrijf ondersteunen bij de transitie naar slim en schoon produceren. Het plan en programma lichten wij in de workshop nader toe.