Automatisering in de kunststofindustrie

Datum
12-02-2019

Tijd
00:00 tot 00:00

Locatie
Veldhoven, Noord-Brabant, Nederland

Op 12 februari 2019 organiseert Mikrocentrum de themabijeenkomst: Automatisering in de kunststofindustrie.

Onderwerpen kunnen zijn: het verwijderen van aanspuitingen op halffabricaten, geautomatiseerd laden en ontladen van productiemachines, volledig geautomatiseerde montage en andere geautomatiseerde oplossingen.

Automatisering en robotisering
Het concurrentievoordeel van lagelonenlanden is vaak groot en neemt tot nog toe niet of nauwelijks af. Verdere automatisering van de productie is een manier om loonkosten en inzet van schaarser wordend personeel te verlagen . Op automatiseringsgebied valt voor veel kunststofverwerkende bedrijven nog veel te verbeteren.

Efficiënt produceren blijft essentieel
Door internationale concurrentiedruk investeert de kunststofindustrie constant in automatisering en robotisering, zodat het machinepark 24 uur per dag onbemand kan draaien. Productiemachines worden steeds sneller en energiezuiniger, maar ook slimmer en completer. Slimmer door innovatieve technieken, bijvoorbeeld om omsteltijden te verkorten of diagnoses te stellen via een app. Completer door systeemoplossingen voor geïntegreerde robot- en transportbesturing en aansluiting op MES- en ERP-systemen.

Meer informatie en aanmelden