Holland High Tech Najaarsevenement 2018

Datum
19-09-2018

Tijd
13:30 tot 17:30

Locatie
's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland

Ontdek nieuwe mogelijkheden voor samenwerkingen op het gebied van gezondheid, veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid en klimaat op het Holland High Tech najaarsevenement. Kom in contact met onderzoekers en technici vanuit bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen en vertegenwoordigers van overheden.
 
Het HTSM Topteam presenteert de nieuwe Kennis en Innovatie Agenda en inspirerende gasten delen hun succesvolle aanpak van uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarna kunt u kiezen uit parallelle workshops rondom de maatschappelijke thema's gezondheid, veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid en klimaat. De thema's worden ingeleid door vertegenwoordigers vanuit de betrokken ministeries.
 
Programma
(onder voorbehoud) - voertaal Nederlands
 
13.00-13.30u Inloop en registratie 
13.30-14.30u Plenaire sessie o.l.v. dagvoorzitter Nick Schoemaker van het Nederlands Debat Instituut
• Opening met interview Topteam HTSM over de nieuwe Kennis en Innovatie Agenda
• Rondetafelgesprek 'Hoe tackelen we de uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid en wat kan de hightechsector daarin betekenen?'
Met tafelheer John Blankendaal (directeur van Brainport Industries), en inspirerende gasten, waaronder Anne-Marie Rakhorst (ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid, o.a. oprichter en eigenaar van het platform Duurzaamheid.nl) en Martijn Mulder (HyET Hydrogen).
14.30-15.15u Netwerkbreak 
15.15-16.30u Parallelsessies: workshops waar verbindingen worden gelegd tussen maatschappelijke thema's en de hightechsector. Ontdek nieuwe mogelijkheden voor samenwerkingen op het gebied van gezondheid, veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid en klimaat. Met inleiders vanuit verschillende betrokken ministeries:
• Gezondheid | Ricco Buitink, cluster coördinator medische technologie | VWS
• Klimaat | Merei Wagenaar, MT-lid 'Energie en Duurzaamheid' en o.a. verantwoordelijk voor innovatie voor de energietransitie | EZK
• Veiligheid | Dimitri van Rijn, plaatsvervangend Commissaris Militaire Productie | EZK
• Duurzaamheid | Marianne Linde, directeur duurzame stad | Tilburg
• Mobiliteit | Florien van der Windt, clustermanager Smart Mobility & Mario Fruianu, Project Manager Green Mobility | I&W
 16.30-17.30u Afsluiting & netwerkborrel