Financiering

BOOST stimuleert bedrijven samen te werken met buitenlandse innovatiekoplopers, zich aan te sluiten bij EU-projecten en meer aan handelsbevordering te doen. BOOST biedt toegang tot internationale netwerken en een overzicht van relevante financieringsmogelijkheden.

Bent u een Gelders mkb bedrijf in de maakindustrie en wilt u aan de slag met Smart Industry?  Dan kunt u via het programma BOOST een Smart Industry voucher aanvragen. Met de voucher kunt u externe expertise inhuren om uw bedrijf, bedrijfsprocessen en producten te digitaliseren. De voucher bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van €10.000,-.  BOOST SMART INDUSTRY VOUCHER

Internationalisering

Interreg
INTERREG is een Europese subsidieregeling voor projecten waarbij partijen uit ten minste 2 landen samenwerken. INTERREG biedt u de mogelijkheid om internationaal samen te werken in duurzame projecten.


Manunet
Manunet is een netwerk van landen en regio’s die samen werken om het concurrentievermogen van de Europese maakindustrie een boost te geven. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Europese subsidie, neem dan contact op met Bart Heuts: bart.heuts@oostnv.nl (06 22 49 08 26).


Enterprise European Network
Enterprise Europe Network (EEN) helpt ondernemers, onderzoeksinstituten, universiteiten, technologiecentra en instellingen voor bedrijfs- en innovatieontwikkeling met het vinden van partners wereldwijd. Het netwerk bestaat uit meer dan 600 organisaties in ruim 60 landen.


Vanguard Initiative
Het Vanguard Initiative is een internationaal samenwerkingsverband van meer dan 30 regio’s in de Europese Unie.  In de regio’s zijn pilotprojecten gestart op het gebied van 3D printing, duurzaam produceren, nanotechnologie, energieneutraal produceren en biobased economy. Vanguard organiseert matchmaking sessies om bedrijven en kennisinstellingen aan elkaar te koppelen voor deze thema’s.

Financiering

Subsidieregelingen provincie Gelderland


Subsidieregelingen provincie Overijssel


Subsidies en financiering; overzicht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 


MIT
De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. 


De Groeiversneller
Gelderse mkb-bedrijven (tot 250 fte) met de potentie en de ambitie om te groeien in omzet en werkgelegenheid komen in aanmerking voor De Groeiversneller. Met name mkb’ers in de Gelderse sectoren die vernieuwende technologie en innovatieve producten, diensten en processen ontwikkelen en in de markt zetten.


Regio Zwolle Incubator
Regio Zwolle Incubator verstrekt leningen vanaf € 15.000 tot € 165.000 in een fase waarin de markt (investeerders of banken) het project nog niet of niet geheel wil financieren. Bekijk of u binnen de doelgroep past en aan de criteria voldoet.


Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) geeft subsidie voor innovatieve projecten en is bedoeld om de (regionale) economie een steuntje in de rug te geven. Het Fonds draagt bij aan de versterking van de concurrentiepositie en economische groei van bedrijven.


Subsidie voor scholing
De provincie Overijssel stelt subsidieregelingen beschikbaar om om de ontwikkel- en scholingsmogelijkheden voor het mkb en de zp’er te stimuleren. Goede opleiding vergroot de duurzame inzetbaarheid in het bedrijf, brengt het kennisniveau op een hoger plan en draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling. Iedereen in Overijssel doet mee_subsidies voor scholing


TOP-regeling
De TOP-regeling van Novel-T is bedoeld voor alle innovatieve ondernemers in Twente die in samenwerking met de Universiteit Twente en/of Saxion willen starten. Het bedrijf mag niet ouder zijn dan 5 jaar en moet een aantoonbare bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Oost-Nederland.


Innovatie-en Energiefonds Gelderland
Het Innovatie- en Energiefonds Gelderland richt zich op de financiering van innovatieve Gelderse mkb-bedrijven, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden Agro-Food, Life Sciences & Health, Energie- en Milieutechnologie, duurzame energievoorziening en maakindustrie. Bij financiering uit dit fonds is deelname van medefinanciers vereist.


Innovatiefonds Overijssel
Dit fonds stimuleert innovatie en de groei van de regionale economie en werkgelegenheid in Overijssel.

Risicokapitaal:
Innovatiefonds Overijssel I – participeert met risicokapitaal van minimaal € 100.000 tot maximaal € 2.500.000 in technologisch-innovatieve mkb-ondernemingen in Overijssel

Innovatiekrediet:
Innovatiefonds Overijssel II – verstrekt Innovatiekredieten in de vorm van leningen tot maximaal € 75.000 aan Overijsselse mkb-ondernemers voor het uitvoeren van een project. U kunt digitaal een financieringsaanvraag voor Innovatiekrediet Overijssel indienen via de website.


Interreg
INTERREG is een Europese subsidieregeling voor projecten waarbij partijen uit ten minste 2 landen samenwerken. INTERREG biedt u de mogelijkheid om internationaal samen te werken in duurzame projecten. In Oost-Nederland lopen momenteel de volgende projecten:

Rocket
RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies

ROCKET stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen de Noordzee en Niederrhein om onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie te versterken.

Digipro
Digitale transformatie van producten, productieprocessen en bedrijfsmodellen
Via grensoverschrijdende uitwisseling van kennis krijgen de Duitse en Nederlandse mkb´ers een stevige steun in de rug als zij willen werken aan slimme producten, processen en bedrijfsmodellen.


Twente Tech Fund (TTF)
The Twente Technology Fund is an independent venture capital fund aiming to capitalize on new technological developments. It provides investment capital to fund high tech entrepreneurial activity in Twente region in general and at the University of Twente in particular.


Horizon 2020
Horizon2020 is het Europese subsidie programma voor Onderzoek en Innovatie in Europa. Het programma biedt kansen voor organisaties en bedrijven die actief zijn op gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband.